2016 YILI İÇİNDE GÜMÜŞHANE’DE 655.885 HASTANIN MUAYENESİ YAPILDI - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

13 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

2016 YILI İÇİNDE GÜMÜŞHANE’DE 655.885 HASTANIN MUAYENESİ YAPILDI

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2017 - 16:04

Son Güncelleme: 26 Ocak 2017 - 16:05

Gümüşhane Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇELEBİ 26 Ocak 2017 Perşembe günü bir basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Özgür Çelebi’nin basın toplantısında öne çıkan başlıklar şöyledir:

En iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla, ihtiyacı olan herkese, hasta ile çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden, yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar ve sağlık personeli tarafından, doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasını amaçlayan TKHK Gümüşhane Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Şehit Ebe Kevser Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi , Gümüşhane  Devlet Hastanesi , Kelkit ve Şiran İlçe Devlet Hastaneleri ile hizmet sunmaktadır. 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu sağlık hizmetleri özetle:

İki ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri kapsamında tüm devlet hastanelerinde 655.885 hasta muayene yapılmış olup 460.913 hasta poliklinik muayenesi, 194.972 hasta acil muayenesidir. Bu hastaların 16.983’ ü yatarak tedavi edilmiş geri kalan hastalar ayaktan tedavi hizmeti almıştır. Büyük ve orta cerrahi girişimler (A,B,C grubu ameliyatlar) 2.723 adet olup toplamda 9.772 hasta ameliyatı yapılmıştır.Toplamda 624 aktif personelin64’ ü uzman hekim, 33’ü pratisyen hekim ve diğer yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır. TRSM’ ye (toplum ruh sağlığı merkezi) kayıtlı hasta sayısı erkek 263 hasta, bayan 152 hasta,toplam 415 hasta olup,şimdiye dek gezici ekiplerimizle141 TRSM hastası ziyaret edilmiştir. Evde sağlık hizmetlerinde kayıtlı 886 hasta bulunmaktadır ve bu hastalarımıza halk sağlığı müdürlüğümüzün koordinasyonunda, hastanelerimizde konsültasyon ve uzman hekim muayene hizmeti verilmiştir.Palyatif bakım hizmetleri kapsamında, Kelkit devlet hastanemizde 5 yataklık ve Şiran devlet hastanemizde 5 yataklık palyatif bakım merkezleri açılmış ve 2016 yılında 104 hasta bu merkezlere yatırılarak sağlık hizmeti verilmiştir. Kürtün diyaliz ünitemizde 17 hastaya 570 seans diyaliz verilmiştir.

Gümüşhane Devlet Hastanesi

GDH’ de geçtiğimiz yıl içerisinde 401.376 hasta muayenesi yapılmış olup bu hastaların 108.812’ si acil,292.564’ ü poliklinik muayenelerinden oluşmaktadır. Toplam 11.145 hasta yatırılarak tedavi edilmiştir. Hastanemizde yapılan 6.157 ameliyattan 1.699’u büyük ve orta ameliyatlardır; A grubu 64 ameliyat,B grubu 460 ameliyat,C gurubu 1175 ameliyat yapılmıştır. Evde sağlık hizmetleri bünyesinde 611 hastaya ulaşılmış olup bu hastalarımıza uzman hekim konsültasyon, poliklinik ve yatarak tedavi hizmeti verilmiştir. Aktif olarak 44 uzman hekim, 11 pratisyen hekim ve diğer sağlık personeliile hizmet sunmaktadır. Diyaliz hizmetleri kapsamında 40 hastaya 4.686 diyaliz seansı yapılmıştır.

Kelkit İlçe Devlet Hastanesi

KDH’si bünyesinde daha iyi hizmet için dahiliye, genel cerrahi polikliniği ve FTR Merkezi ile kolonoskopi-bronkoskopi birimi açılmıştır.18 uzman 12 pratisyen hekim, 5 diş hekimi ve diğer sağlık personeliyle hizmet vermektedir. KDH de 2016 yılı içerisinde 194.331 hasta muayenesi yapılmış olup, bu hastaların 120.147’i poliklinik, 57.438’i acil, 16.746’sı diş muayeneleridir. Yatan hasta sayısı 5.281 olup, palyatif bakım biriminde 10 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir. Yapılan toplam ameliyat sayısı 3.141 olup bu ameliyatlardan 1.079 büyük ve orta ameliyatlardır.A grubu 21 ameliyat,B grubu 318 ameliyat,C grubu 659 ameliyat yapılmıştır. Evde sağlık hizmetlerinde 275 hastaya ulaşılmış olup bu hastalarımıza uzman hekim konsültasyon, poliklinik ve yatarak tedavi hizmeti verilmiştir. Diyaliz hizmetleri kapsamında 63 hastaya 3.870seansdiyaliz hizmeti verilmiştir.

Şiran İlçe Devlet Hastanesi

ŞDH 2016 yılı içerisinde 60.178 hasta muayenesi yapılmış olup bu hastaların 21.395’i poliklinik, 29.349’u acil, 9.434’ü ise diş muayenesidir. Yatırılarak tedavi edilen hasta sayısı 577’dir. Yapılan cerrahi işlem sayısı 424 ve palyatif bakım hizmetleri bünyesinde 94 hastaya yatırılarak sağlık hizmeti verilmiştir. ŞDH’ si2 uzman hekim 11 pratisyen hekim ve 3 diş hekimi ve diğer sağlık personeliyle hizmet sunmaktadır. Diyaliz birimi 43 hastaya 1875 seans diyaliz hizmeti vermiştir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Şehit Ebe Kevser Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize ve bağlı Köse, Kürtün ve Torul poliklinikleri olarak hizmet vermektedir.2 si uzman olmak üzere toplamda 28 diş hekimiyle ağız ve diş sağlığı hizmetiverilmektedir.Ağız diş sağlığı hizmetleri kapsamında 96.588 poliklinik sayısıyla67.907 hasta muayene edilmiştir. Bu hastalarımıza 17.024 diş çekimi, 9.267 kök kanal tedavi yapılmış, 11.277’i sabit, 2.365 ise hareketli olmak üzeretoplamda 13.642 diş protezi yapılmıştır. Aynı zamanda ağız diş sağlığı merkezimizde diş implant uygulaması başlamış olup 2016 yılı itibarı ile 23 hastaya 63 adet diş implantı yapılarak tedavileri gerçekleştirilmiştir. Bu tedavi sürecinde 23.588 dental görüntüleme hizmeti verilmiştir.Evde sağlık hizmetleri ile 70 hastaya ulaşılmıştır. Ayrıca ceza infaz kurumuna da haftada bir gün diş hekimi gönderilerek ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmaktadır. Koruyucu önleyici ağız diş sağlığı hizmetleri kapsamında Halk Sağlığı ile ortak çalışılarak ilk okul 1. ve 2. Sınıflar ile ana okullarına diş fırçalama eğitimi verilerek,1.200 öğrencimizediş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. Ayrıca180 çocuk hastamızaflorid ve vernik uygulaması yapıldı.

(Haber kaynağı: Coşkun Tuncer)

image_print

HABERLER