70 yıl önce bugün Arapça ezan yasağı kaldırıldı

Ezanın aslî okunmasını engelleyen yasak 18 Temmuz 1932’de resmen ilan edilen “Türkçe Ezan” genelgesi ile tam 18 yıl yürürlükte kaldı.

Asırlardır “Allah-u Ekber” sesi ile Camii’lere doluşan Anadolu insanı, 18 yıl boyunca “Tanrı Uludur” sesleri ile çağrılmaya başlandı.

EZANI TÜRKÇE OKUMAYANA ŞİDDET VE CEZA

Yasağın başlaması sonrası yurdun dört bir yanındaki Evkaf Müdürlüklerine Türkçe Ezan metni gönderildi. 4 Şubat 1933 tarihinde, müftülüklere ezanı Türkçe okumalarını, buna uymayanların “kesin ve şiddetli” bir şekilde cezalandırılacaklarını bildiren bir yazı” gönderildi.

Bu tarihten itibiren tam 18 sene boyunca Türkçe Ezan zulmü devam etti.

Adnan Menderes ve Demokrat Parti 1950 yılında iktidara geldikten sonra yaptığı ilk icraatlardan biri, 16 Haziran 1950 de Müslüman coğrafyasının sembolü olan Ezan-ı Şerif’i tekrar orjinal diline çevirmek oldu.