Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin Of’taki Kütüphanesi Restore Ediliyor - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

30 Kasım 2023 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin Of’taki Kütüphanesi Restore Ediliyor

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 - 22:36

Son Güncelleme: 12 Ekim 2021 - 22:39

Büyük İslam âlimi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretler’nin Trabzon’un Of ilçesi Uğurlu Mahallesi’nde bulunan tarihi Kütüphane binası restore ediliyor.

Yaklaşık 20 gün önce başlayan restore çalışmalarını Vakıflar Trabzon Bölge Müdürlüğü yapıyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Of ilçesinin Uğurlu Mahallesi’nde  bulunan ve restorasyonu Vakıflar Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan tarihi Ahmed Ziyaüddin  Gümüşhanevî  Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu.

Uğurlu mahallesindeki tarihi kütüphane binasını inceleyen Vali Ustaoğlu yetkililerden ve mahalle sakinlerinden kütüphane hakkında bilgi aldı.

Kütüphane Binasında Restorasyon Devam Ediyor

Uğurlu mahalleri sakinlerinden Fatih Şirin’in uzun süren gayretleri ve yetkililerle görüşmeleri sonunda kütüphane binasında Vakıflar Trabzon Bölge Müdürlüğü’nce yaklaşık yirmi gün önce başlatılan restorasyon çalışmaları ise devam ediyor.

Tarihi kütüphane binasının korunması için yıllardır gönüllü olarak gayret sarf edip kütüphaneye sahip çıkan Uğurlu mahallesi sakinlerinden esnaf Fatih Şirin, kütüphane binasında incelemelerde bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’ndan Ahmed Ziyaüdin Gümüşhanevî Kütüphanesi’ne ait olup Türkiye’nin muhtelif kütüphanelerine dağıtılan kitapların tekrar geri getirilmesi ve kütüphanenin aktif olarak hizmet vermeye başlaması talebinde bulundu. Vali Ustaoğlu da beraberindeki görevlilere not aldırarak konu ile ilgileneceği sözünü verdi.

Gümüşhanevi Hazretleri’nin Kurduğu Kütüphaneler

Büyük İslam Alimi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin kurduğu üç kütüphanenin olduğu biliniyor. Of,  Bayburt ve Rize’de  kurulanbu kütüphanelerden şu anda sadece Of Uğurlu’daki kütüphane binası sağlam olarak ayakta duruyor.

Gümüşhanevî Hazretleri tarafından kurulan kütüphanelerle ilgili geniş bilgi  Gümüşhane Üniversitesi tarafından bastırılan  “I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu”  adlı kitapta yer alan Yrd. Doç Yusuf Sağır’ın hazırladığı“Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Kurduğu Kütüphâneler”  adlı tebliğde geniş olarak yer alıyor.

Bu tebliğin giriş kısmında yer alan bilgiler şöyledir:

 “Ahmed Ziyaüddin, 1813’de Gümüşhane’de doğdu. 1822 yılında ailesiyle birlikte gitmiş olduğu Trabzon’da sarf, nahiv ve fıkıh dersleri aldı. 1831’de İstanbul’a taşınan Gümüşhanevî, tahsilini Bayezid ve Mahmut Paşa medreselerinde sürdürdü ve nihayetinde müderris oldu. İlmî çalışmalarını yürütürken Nakşibendî tarîkatının Halidiyye kolundan Ahmed el-Ervâdî’ye intisâb etti; müteâkiben bu zatın halîfesi oldu. Fatma Sultan Camii’nin harîmine bir tekke inşâ eden Gümüşhanevî, burada vefâtına kadar (1894) irşad faaliyetlerinde bulundu. O, dînî ilimlerin tahsîline önem vermiş; sandık kurmak sûretiyle toplanan paralarla bir matbaa vücûda getirmiş ve burada basılan kitapların ücretsiz dağıtımını sağlamış; Bayburt, Rize ve Of’ta kitaplar vakfetmek sûretiyle kütüphâneler ihdâs etmiş ve bunların giderlerin karşılamak amacıyla otuz beş bin kuruş nakit parayı işletilmek üzere vakfetmiştir. İşte bu bildiride söz konusu kütüphâneler vakfiyelerden ve arşiv belgelerinden hareketle değerlendirilecektir.

Gümüşhanevî’nin Of’un Çufaruksa21 köyünde kurmuş olduğu kütüphâneden bahseden ilk vakfiyesi Ğurre-i Muharrem 1285/24 Nisan 1868 tarihlidir. Buna göre kütüphâne, Câmi-i Kebîr’in yanında halkın desteğiyle inşa edilmiş; vâkıf da buraya yazma ve basma biçiminde ve çeşitli risâleleri muhtevî iki yüz cild kitap vakfetmiştir.

Of’un Çufaruksa/Uğurlu beldesindeki kütüphâne bugün varlığını sürdürmektedir. Burası 1970’li yıllarda Halkevi tarafından işgal edilmiş; bin beş yüz civarındaki yazma ve basma eserin bin iki yüze yakını ya imha edilmiş ya da halka dağıtılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Halkevi’ni buradan 1979’da mahkeme kararıyla çıkartmıştır. Geriye kalan üç yüz beş adet eser Mehmet Aşıkkutlu Kuran Kursu’nda muhafaza altına alınmıştır.

Bugün ise yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre zaman zaman yaşanan hırsızlıklar nedeniyle kitaplar Ankara Millî Kütüphâne’ye nakledilmiştir.”

KAYNAK: GÜMÜŞHANE OLAY GAZETESİ

image_print

HABERLER