Akademisyen Kadın Yöneticiler Gümüşhane Üniversitesi'ne Güç Katıyor - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

15 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Akademisyen Kadın Yöneticiler Gümüşhane Üniversitesi’ne Güç Katıyor

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 - 9:15

Son Güncelleme: 10 Ağustos 2022 - 9:18

GÜMÜŞHANE OLAY GAZETESİ HABERİ – 10.08.2022

Gümüşhane Üniversitesi’nin çeşitli kademelerinde görevli kadın akademisyenler üniversitenin başarısına güç katıyor.

Gümüşhane Üniversitesi’nde 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde 426 erkek ve 214 kadın olmak üzere toplamda 640 akademik personel bulunuyor.

Bu sayı içerisinde 9 kadın ve 26 erkek olmak üzere 35 Profesör, 17 kadın 55 erkek olmak üzere 72 doçent, 64 kadın 130 erkek olmak üzere 194 Dr. Öğr. Üyesi, 71 Kadın 130 erkek olmak üzere 201 Öğretim Görevlisi ve 53 kadın 85 erkek olmak üzere toplamda 138 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

YÖNETİM VE İDARİ KADROLARDA GÖREV ALAN KADIN AKADEMİSYENLER

  • Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ:

 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 1993 yılında 4.’lükle tamamladı. Aynı üniversitede 1993-1997 tarihlerinde Yüksek lisans, 1998-2005 tarihlerinde Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Programında Dr. Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Sipahi, 2013’te Doçent ve 2018 tarihinde de Profesörlük unvanını almıştır. 

21’i SCI olmak üzere toplam 23 uluslararası makale, 3 ulusal makale ve 23 uluslararası olmak üzere toplam 34 bildirisi bulunan Prof. Dr. Sipahi’nin tamamlanmış 19 projesi bulunmaktadır. Toplamda 60 bilimsel yayın gerçekleştirmiştir.

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı’nda 2009 yılında 2 ödül, 2012 yılında 2 ödül, 2014 yılında 4 ödül ve 2017 yılında da 1 ödül olmak üzere toplamda 9 ödülü bulunmaktadır.

2019 yılında Gümüşhane Üniversitesi Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Sipahi, 2020 tarihinden itibaren Rektör Yardımcılığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

  • Prof. Dr. Sevim Beyza Öztürk SARIKAYA: Turizm Fakültesi Dekanı

1999-2003 yıllarında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Sarıkaya, aynı üniversitede 2003-2006 yıllarında yüksek lisans, 2006-2009 yıllarında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009-2016 yıllarında Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent, 2016’da Doçent ve 2021 yılında da Profesörlük unvanı almıştır.

19 makale, 24 bildirisi bulunan Prof. Dr. Sarıkaya, 2008-2020 yılları arasında 11 bilimsel projede yer almıştır. Prof. Dr. Sarıkaya 2010-2011 yıllarında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2010-2013 yıllarında Gıda Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2017-2020 yıllarında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlük görevi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü görevlerini yürütmüştür. Prof. Dr. Sarıkaya Turizm Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir.

  • Prof. Dr. Müge YILMAZ: İletişim Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Yılmaz 1987-1991 yıllarında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü lisans programını bitirdi. Prof. Dr. Yılmaz, 1994-1997 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2019 yılında da Prof. Dr. unvanını almıştır. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Psikoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz aynı tarihten itibaren 2019 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan vekilliği görevini de yürütmektedir. Yılmaz’ın 13 kitap, 20 makale, 6 bildirisi bulunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1993-1997 tarihlerinde Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisans öğrenimini, 2000-2002 tarihlerinde yüksek lisans öğrenimini ve 2006-2010 tarihlerinde de doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2010-2015 tarihlerinde Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde Yardımcı Doçent olan Prof. Dr. İlyasoğlu, 2015’te Doçent ve 2020 yılında da Profesörlük unvanı almıştır.

Prof. Dr. İlyasoğlu’nun 2 kitabı, 42 makalesi, 55 bildirisi ve tamamlanmış 13 projesi, Fındık Bulamacı ile Yogurt Üretimi ve Karabuğday ile Boza Üretimi adlı iki patenti bulunmaktadır. 2020 tarihinden itibaren Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

  • Prof. Dr. Pınar HAYALOĞLU: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

2001-2005 yılları arası Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde lisans, 2005-2008 yıllarında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans, 2008-2012 yıllarında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atanan Prof. Dr. Hayaloğlu, 2012 yılında Yardımcı Doçent, 2017 yılında Doçent ve 2022 yılında da Profesörlük unvanını almıştır.

4 kitap, 30 makale ve 32 bildirisi bulunan Prof. Dr. Hayaloğlu’nun tamamlanmış 2 projesi bulunmaktadır. 2012-2017 yıllarında İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, 2017-2019 yıllarında Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2017 yılında İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2020 yılında da Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevlerini yapmıştır.

Hayaloğlu, Ağustos 2022 tarihi itibariyle Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevini yürütmektedir.

  • Prof. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR: Kurumsal İletişim Koordinatörü

Anadolu Üniversitesi’nde 1995-2000 tarihlerinde lisans eğitimini birincilikle bitiren Prof. Dr. Çalışır, aynı üniversitede 2000-2003 tarihlerinde yüksek lisans ve 2004-2009 tarihlerinde de doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012-2017 tarihlerinde Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde Yardımcı Doçent olan Çalışır, 2017 yılında Doçent ve 2022 yılında da Profesörlük unvanını almıştır.

23 kitap, 31 makale, 66 bildiri ve tamamlanmış 4 projesi bulunan Prof. Dr. Çalışır, 2013-2019 tarihlerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Erasmus Koordinatörlüğü, 2018-2021 tarihlerinde de İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2017 tarihinden itibaren Gümüşhane Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü (Rektör Basın Danışmanı) ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

  • Prof. Dr. Duygu ÖZDEŞ: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya Ana bilim Dalı Başkanı

2003-2007 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nü bölüm ikincisi olarak bitirdi. Aynı üniversitede 2007-2012 yıllarında Bütünleşik Doktora eğitimini tamamladı. 2012-2014 yıllarında Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu’nda Yardımcı Doçent olan Prof. Dr. Özdeş, 2014 tarihinde Doçent ve 2019 tarihinde de Profesörlük unvanı almıştır.

Prof. Dr. Özdeş’in 1 kitap, 46 makale, 81 bildirisi ve tamamlanmış 10 projesi bulunmaktadır. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi tarafından 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Poster Sunumu Birincilik Ödülü’ne ve Pamukkale Üniversitesi tarafından da I. Eser Analiz Çalıştayı, Sözlü Sunum Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. 2014 yılından itibaren Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu’nda Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Özdeş, 2018 yılından itibaren de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya (Yl) (Tezli) Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

  • Doç. Dr. Hikmet Gülçin BEKEN: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

1999-2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede 2003-2006 yıllarında yüksek lisans, 2007-2013 yılları arasında da doktora eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Gülçin Beken, 2021 yılında Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde Doçentlik unvanı almıştır. 8 Kitap 17 makale ve 17 bildirisi bulunan Doçent Doktor Beken, 2016-2017 yıllarında da 3 tane BAP projesi bulunmaktadır. Doç. Dr. Gülçin Beken, Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Lisans öğrenimini 1988-1993 tarihlerinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimini de 1993-1996 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2010-2014 tarihlerinde İnönü Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Özkök, 2014 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü’nde Doktora Öğretim üyesi ve 2018 tarihinde de Doçentlik unvanı almıştır.

Doç. Dr. Canan Sancar Özkök’ün akademik yayınları arasında 12 kitabı, 31 makalesi, 14 bildirisi ve 16 projesi bulunmaktadır. 2016 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde müdürlük görevini yürüten Özkök, 2017 tarihinden itibaren Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini yürütmektedir.

2004-2008 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde lisans, 2008-2010 tarihlerinde Rize Üniversitesi’nde yüksek lisans ve 2011-2015 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2016 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde Doktora Öğretim Üyesi, 2022 tarihinde de Doçentlik unvanı almıştır.

23 makalesi, 35 bildiri ve tamamlanmış 6 projesi bulunan Doç. Dr. Düzgün, 2018 tarihinden itibaren Tıbbi Bitkiler, Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Selçuk Üniversitesi’nde 1998-2002 tarihlerinde lisans, 2005-2008 tarihlerinde de yüksek lisans eğitimini almıştır. 2009-2012 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Çam, 2009-2012 tarihlerinde Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Öğretim Görevlisi, 2012 tarihinde Doktor Öğretim üyesi ve 2019 tarihinde de Doçentlik unvanı almıştır.

Doç. Dr. Çam’ın 12 kitap, 28 makalesi, 27 bildiri ve tamamlanmış 3 projesi bulunmaktadır. 2016 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde En İyi 2. Makale Ödülüne sahiptir. 2019 tarihinden itibaren Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Atatürk Üniversitesi’nde 2001-2005 tarihlerinde lisans, 2005-2008 tarihlerinde yüksek lisans ve 2008-2014 tarihlerinde de doktora eğitimini tamamlamıştır. 2014-2018 tarihlerinde Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Doktora Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Şüküroğlu, 2018 yılında Doçentlik unvanı almıştır.

Doç. Dr. Şüküroğlu’nun 3 kitabı, 26 makalesi, 39 bildirisi ve tamamlanmış 11 projesi bulunmaktadır. 2014 tarihinde Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği tarafından Füze Uygulamaları için Aşınmaya Dayanıklı Nano Kaplama Malzemesi Geliştirilmesi Projesi” adlı çalışmasıyla Savunma Sanayii Özel Ödülünü almıştır.

2022 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

  • Doç. Dr. Büşra TOSUNOĞLU: Rektör danışmanı – Erasmus Koordinatörü

2004-2008 tarihlerinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlayan Doç. Dr. Tosunoğlu, 2008-2010 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde yüksek lisans, 2010-2014 tarihlerinde de Atatürk Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010-2014 tarihlerinde Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olan Doç. Dr. Tosunoğlu, 2014 tarihinde Dr. Öğretim Üyesi ve 2020 tarihinde de Doçentlik unvanı almıştır.

12 kitap, 29 makale, 24 bildiri ve tamamlanmış 3 projesi bulunmaktadır. 2017 yılında Gümüşhane Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulunun Doç. Dr. Tosunoğlu, 2019 Mevlâna Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Farabi Koordinatörü ve 2020 Erasmus Koordinatörü görevlerini üstlenmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Aslı KÖSE: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

1997-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Pr. mezun olmuştur. Yüksek lisans öğrenimini 2006-2008 yıllarında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi ve 2008-2011 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi alanında yapmıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi ‘nde 2009-2016 yıllarında doktorasını tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Köse, 2009 yılında Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisi ve 2019 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi unvanını almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Köse’nin 16 kitap, 14 makale ve 22 bildirisi bulunmaktadır.

KAYNAK: GÜMÜŞHANE OLAY GAZETESİ – 10.08.2022

image_print

HABERLER