Artık Kesilmeyecekler. Kanun TBMM'de görüşülüyor - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

25 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Artık Kesilmeyecekler. Kanun TBMM’de görüşülüyor

Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 - 23:40

Son Güncelleme: 10 Mart 2021 - 23:42

11 Şubat 2021 tarihinde Gümüşhane’de  emniyet güçlerinin yol kontrolleri sırasında küpesiz oldukları için kaçak muamelesi yapılarak el konulan ve daha sonra da mevzuat gereği  kesimhanede kesilen 17 adet buzağının kesilmesi günlerce kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Küpesiz oldukları için kaçak muamelesi yapılarak kesilen ve yaşları küçük olduğu için kamuoyunun tepkisine neden olan 17 buzağının kesim olayının ardından kısa bir süre sonra 23 Şubat 2021 tarihinde de yine Gümüşhane’de aynı bölgede yapılan kontroller sırasında benzer küpesiz bir yaş altı buzağılar yakalanmış ve bu sefer buzağılar kesimhaneye gönderilmeyerek yediemine teslim edilmişti.

Yaşanan bu olaylardan sonra, Gümüşhaneli yetkililer  ve STKlar hükümet nezdinde girişimlerde bulunarak ilgili mevzuatın değiştirilmesi  ve yaşı küçük buzağıların kesilmesinin önlenmesi talebinde bulunmuşlardı. Konu, Gümüşhane basınında da günlerce işlenerek, yaşı küçük buzağı ve kuzuların küpesiz olmaları nedeniyle kesilmesinin engellenmesi için yasal düzenlemelerin acilen yapılması çağrısında bulunulmuştu.

Yaşanan bu olaylardan, sonra 01.03.2021 tarihinde TBMM’sine verilen bir kanun teklifi ile  konu çözüm sürecine girmiş oldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve 21 Milletvekilinin  TBMM’ne verdiği “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde;  “1/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde değişiklik de yer aldı.

Teklif edilen değişikliğe göre kanun metnine;  “Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, altı aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi havyanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmez, sahibinin bilgisi dâhilinde karantina altına alınır. Karantina ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü eklenmesi istendi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülerek kabul edilen 12 maddelik (2/3427) esas numaralı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 252 sıra no ile 9 Mart 2021 Salı günü TBMM’de görüşülmeye başlandı.

İlgili kanun teklifinin TBMM’de bu hafta içinde kabul edilerek, Cumhurbaşkanının onayına sunulması bekleniyor.

image_print

HABERLER