1

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ GENÇLERİ AVRUPA TAKLİTÇİLİĞİNE KARŞI UYARIYOR

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Lem’alar adlı kitabında Avrupa taklitçiliğine karşı gençlerimizi uyarıyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin gençlere hitabı şöyledir:

 

“EY BU VATAN GENÇLERİ!

Frenkleri taklide çalışmayınız.

Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akılla onların sefahat ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz?

Yok, yok! Sefihane taklit edenler, ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz.

Agâh olunuz ki, siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır.”

Kaynak: (Bediüzzaman Said Nursi –  Lem’alar, On Yedinci lem’a, Beşinci Nota.)