BESTEKAR AHMET ŞAHİN AK’IN NADİR MAKAMLARLA İLGİLİ 23 BESTESİ TRT REPERTUARINDA - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

1 Mart 2021 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

BESTEKAR AHMET ŞAHİN AK’IN NADİR MAKAMLARLA İLGİLİ 23 BESTESİ TRT REPERTUARINDA

BESTEKAR AHMET ŞAHİN AK’IN NADİR MAKAMLARLA İLGİLİ 23 BESTESİ TRT REPERTUARINDA
Son Güncelleme :

23 Ocak 2021 - 22:11

Haber sitemizin ve Gümüşhane Olay Gazetesi’nin şair ve yazarlarından Ali Özdoğan’ın “RUBAİLER I” adlı kitabında yer alan iki şiirini de bestelemiş olan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Akademisyenlerinden Bestekar Ahmet Şahin Ak’ın Türk musikisinin nadir makamlarına ait bestelediği  23 eseri TRT repertuarına kabul edildi.

Şair Ali Özdoğan’ın iki güftesi de bestekar Ahmet Şahin Ak tarafından Tebriz ve Narefte makamlarında bestelendi. Her iki beste de  TRT repertuarına alındı.

Güfteleri Şair Ali Özdoğan’a ait olan ve Müzik Akademisyeni Ahmet Şahin AK tarafından bestelenen ve TRT repertuarına alınan eserler şöyledir:

TÖVBE DER AF İSTERİM

“ Yetti şol gaflet deminden bî huzur bî zâr idim

   Ah ne çektim yâr elinden aşk-ı yardan bâr idim

   Ey Gafur Rabbim dönüp ben tövbe der af isterim

   Gonca deyû geçti ömrüm ah meğer hezâr idim”

(Bu şiir,  nadir makamlardan olan Tebriz makamında bestelendi.  TRT repertuarına alındı.) (TRT 23914 repertuar no;)

AH GÖNÜL

“Ah Gönül gam içre gamdan şâd içün yol var mıdır

  Şol firaktan kurtaran vuslât içün yol var mıdır

  Kör leyâlim pür melâlim nûra vasl et yâ rahim

  Dîn ü dünyâ hâl ü kâl irşâd içün yol var mıdır”

(Bu şiir, nadir makamlardan olan Narefte makamında bestelendi. TRT repertuarına alındı.) (TRT 23915 repertuar no;)

image_print