GÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

Bir Risale-i Nur Dersi – “Dikenli bir bitkiye elbise dikmek”

115 views
23 Kasım 2020 - 22:53

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI – MESNEVİ-İ NURİYE’DEN

Ey kâfir! Bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye bir terzilik san’atını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine hâlık ittihaz ettiğin tabiat ve esbab, herşeyin muhtelif ve mütenevvi suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır?

Bak, ey gözden mahrum kâfir! Şecere-i hilkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbabdan üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şecerenin âzâlarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki, Sâni-i Hakîm herşeyin nemâsı zamanında pek muntazam, cedid ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hulleleri kemâl-i sür’at ve sühuletle yapar, giydirir. Fesübhânallah!

Evet, münezzehtir, herşeyin vücudu emrine bağlı olan Allah münezzehtir. Herşeyin içyüzü elinde bulunan Sâni münezzehtir. Bütün mahlûkata merci olan Sâni münezzehtir.

KAYNAK: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI / MESNEVİ-İ NURİYE / DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI

image_print
KÖŞE YAZARLARI

Copyright 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.