GÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

BORÇ, ALACAK VERECEK İLİŞKİLERİ VE MÜDAYENE AYETİ

BORÇ, ALACAK  VERECEK İLİŞKİLERİ VE MÜDAYENE AYETİ
80 views
03 Şubat 2019 - 17:21

HASAN PİR’İN KÖŞE YAZISI

Bu konuyu bu köşede çok işledim. Günümüzün en kronik  sorunu haline gelen ve toplumdaki güven bağını kökünden sarsan borç alacak verecek olaylarına Kur’an’ın çok anlaşılır ve çok kolay uygulanır çözüm önerisini bugün tekrar yazmak istiyorum.

İnsanlar hayat şartlarına karşı daima birbirlerine yardımcı olmak zorundadırlar. Bu yardımlaşmanın konusu, tarz ve şekli her devirde değişse bile, “borç-alacak ve alış-veriş” ilişkileri tarih boyunca hep ilk sıralarda yer almıştır.

Sosyal hayatta yaşayıp da, kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendine yeten insan bulmak mümkün değildir. Bu bağlamda, toplumsal hayatın; insanlar arasında alış-veriş ilişkileri ve para-mal borçlanması olmadan yürütülmesi de mümkün değildir.

Borç ilişkilerinde en önemli nokta zamanında ödenmesidir. Bunun sağlanabilmesi için de özellikle “unutma, inkâr etme, ödememe…”  gibi problem ve güvensizliklerin yaşanmaması gerekmektedir.

Aynı toplumda beraber yaşamaya muhtaç insanlar arasında meydana gelecek güvensizlikler,  toplumları kökünden sarsıp yıkılma noktasına getirir. Çünkü toplumların oluşumunda en büyük etken “güven” olduğu gibiyıkılmasındaki en büyük etken de fertler arasında yaşanacak “güvensizlikler” dir.

Günümüzde insanlar birbirleriyle yapacakları özellikle parasal iş ve işlemlerle ilgili sözleşmeleri ve anlaşmaları noterler vasıtasıyla yaparak meydana gelecek güvensizliklerin önüne geçmektedirler. 

Noterler vasıtasıyla yapılmayan, arkadaşlar, dostlar, akrabalar, satıcılar ve müşteriler arasındaki “alış veriş ve borç alıp verme” gibi işlemlerin de mutlaka taraflar arasında yazılarak kayıt altına alınması, ileride doğacak anlaşmazlıkları önleme açısından çok önemlidir.

İnsanı en iyi bilen onu yaratan Allah’tır. Allah, insanlarla ilgili her türlü problemi ve çözüm yollarını Kur’an-ı Kerim’de zikrettiği gibi, “borç alıp verme” konusunu da Kur’an’da belirterek, insanların nasıl hareket etmeleri gerektiğini emretmiştir.

Uzunluğu tam bir sayfa olan ve bundan dolayı da Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti kabul edilen ve bazı âlimler tarafından da “noterlik ayeti” olarak da tanımlanan Bakara Suresi’nin 282. Ayeti olan Müdayene (Borçlanma) ayetinde, bu konu ile ilgili olarak Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

KUR’ANIN EN UZUN AYETİ,  “BORÇLANMA, ALACAK – VERECEK”  SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ ANLATIYOR

İşte O Ayet-i Kerime:

“Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir kâtip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın. Üzerinde hak olan kimse (borçlu) da yazdırsın, Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun). Çağırıldıkları vakit şahitler gelmemezlik etmesin. Büyük veya küçük, vâdesine kadar hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa, bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. (Genellikle) alış-veriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız (zarar verirseniz) şüphe yok ki bu, sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah’tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir. ( Bakara Suresi 282. Ayet)”

Bu ayet meali; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’anı-ı Kerim Portalından Diyanet Vakfı’nın mealinden olduğu gibi alınmıştır.

Alış-veriş ve borçlarla ilgili problemlerin, günümüzde çok önemli oranda arttığı düşünülürse, Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın emri olan “yazma ve şahitlik” olayının mutlaka uygulanması gerekir. 

Başta unutkanlık olmak üzere insanoğlunun noksanlıklarla dolu bir yapısı vardır. Bu nedenle mutlaka ikili anlaşmaların şahitler huzurunda yazılması zarureti bulunmaktadır.

Güzel günler dileğiyle.

image_print
KÖŞE YAZARLARI

Copyright 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.