1

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN’IN ETRAFINDA DAHA ÇOK KENETLENMEK ZORUNDAYIZ

Günümüz, pek çok din âlimi tarafından “âhirzaman” olarak nitelendirilmiştir.
Yani insanlığın kıyametten önceki son durağı.

Son yüzyıl her şeyin çok hızlı yaşandığı bir zaman
dilimi oldu.

İlimde ve teknolojide daha önceki yüzyıllarda
yaşanmayan gelişmeler günümüz dünyasında bir yıllarda yaşandı ve yaşanıyor. Her
konuda ve her sahada hızlı bir ilerleyiş ve değişim devam ediyor.

Dünyanın bir top kadar küçüldüğü ve fakat sorunların
da bir dünya kadar büyüdüğü günümüz  dünyasında  
insanları, milletleri ve devletleri yönetmek de, siyaset bilimi de,
liderlik sanatı da bir o kadar zor ve karmaşık hale geldi.

Dün Avrupalının “Hasta adam” dediği Osmanlının
küllerinden yeni bir Cumhuriyet Türkiyesi’nin çıkışı ve 100 yıllık
Cumhuriyet’in de son çeyrekte dünyaya Sayın Erdoğan gibi bir lideri doğurması  âhirzamanın dikkat çekici gerçeklerinden biri
olarak karşımıza çıkmıştır.

Dost ve düşman dünyanın her kesiminin kabul ettiği
bir liderin ortaya çıkışı kolay bir iş değildir.

Bugün ülkemiz  dünya siyasetine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ı bir dünya lideri olarak çıkarmıştır.

Liderler ısmarlama yetişmez, liderler para ile
yetişmez, liderler güç, kuvvetle yetişmez, liderlik  Allah vergisidir.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ile
başlayan, ardından parti liderliği, ardından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
liderliği, çok geçmeden İslam ülkeleri liderliği, ardından Türk dünyası
liderliği, bugün ise dünya liderliğini Cenab-ı Allah Sayın Erdoğan’a nasip
etmiştir.

Ülkemizin Sayın Erdoğan gibi bir lideri olması
Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak hepimizi memnun ve mutlu
etmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan,  yaşlanan dünyamız için çok önemli bir şanstır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiç kimse Cumhurbaşkanımız
Erdoğan’ı kıskanmamalıdır. Ona kimse düşmanlık yapmamalıdır. Hele hele hiç
kimse Sayın Erdoğan’a sudan bahanelerle siyasi kapris yapmamalıdır. Oy versin
veya vermesin her Türk vatandaşı Sayın Erdoğan’ın etrafında kenetlenmeli ve
Erdoğan gibi bir dünya liderine Türk milletinin topyekûn nasıl sahip çıktığı
tüm dünyaya gösterilmelidir.

Âhirzaman özellikli günümüz dünyasında masum ve mazlumları
koruyup kollayacak, adaletin tesisine yardımcı olacak, terör belasından tüm insanlığın
kurtuluşu için çareler üretecek, dünyayı zalimlerin oyuncağı olmaktan
kurtaracak bir lider olan Sayın Erdoğan’a hiç kimse düşmanlık yapmamalıdır.
Yapılacak her düşmanlığın vebal olduğunu da herkes iyi bilmelidir. Bizden
söylemesi…

Güzel
günler dileğiyle.