DOKA YANLIŞ YAPIYOR - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

24 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

DOKA YANLIŞ YAPIYOR

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 - 21:02

Son Güncelleme: 20 Ekim 2022 - 21:02

HASAN PİR

Geçtiğimiz hafta Gümüşhane’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Doğu Karadeniz Bölge Planı 2024-2028 dönemi çalışmaları kapsamında Gümüşhane Çalıştayı yapıldı.

Gümüşhane gibi diğer illerde de yapılan bu çalıştaylarla ilgili olarak Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün  resmi twitter hesabından 14 Ekim 2022 tarihinde yapılan  paylaşımda, “Yeni dönem bölge planları kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda, ortak akıl ve ortak vizyon çerçevesinde hazırlanıyor. Tüm bölgelerde il çalıştayları ve paydaş anketleriyle stratejik öncelikler ve somut hedefler belirleniyor.” Denildi.

DOKA’nın organize ettiği bu çalıştay, geçen hafta Gümüşhane Üniversitesi’nde yapıldı. Yapılan çalıştayda bölge planı tanıtımı, stratejik öncelikler, tedbirler ve öneriler ele alınıp değerlendirildi. Toplantının sonunda bir sonuç bildirgesinin kaleme alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.

Edindiğimiz bilgiye göre kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan 2024-2028 dönemi bölge planlarının taslak versiyonları 2022 yılı sonunda ortaya çıkacak, son versiyon ise 2023 yılı içerisinde tamamlanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile süreç tamamlanmış olacak.

BU ÇALIŞTAYLA İLGİLİ BAZI MÜLAHAZALARIMIZI AKTARMAK  İSTİYORUM:

  1. Bu çalıştaya Gümüşhane basını çağrılmadı. Bu çok önemli bir noksanlıktır. DOKA; ortak aklı önceleyen böyle bir etkinliği neden basından uzak yapıyor?
  2. Bu çalıştay, Gümüşhane’nin 2024-2028 yıllarını kapsayacak etkinliklerin planlanmasını  içermektedir. Gümüşhane için ortak akıl ve ortak vizyon oluşmasına katkı verecek Gümüşhane’nin meslek oda ve kuruluşlarının büyük çoğunluğu ile yerel ve genel yönetimler, ilgili STKlar  ve basın camiası  bu çok önemli toplantıya çağrılmadı. Yani Gümüşhane’nin asıl DOKA kapsamına giren konularının muhatapları bu çalıştayta yer almadılar.  Demek ki DOKA tarafından önemsenmediler.
  3. Gümüşhane’nin kalkınması ile ilgili olarak hemen hemen her sektörde sahada yıllarca çalışan, bilgi birikimi olan tecrübe sahibi kişilerin çağrılmadığı bir çalıştay  noksan bir etkinlik olur diye düşünüyorum.
  4. Günler öncesinden kamuoyunun bilgilendirilmediği, genel ve yerel idarelerin, STKların, meslek odaları temsilcilerinin katılıp görüş belirtemediği, basının irdelemesine fırsat verilmediği bir çalıştayla Gümüşhane’nin 2024-2028 yılları stratejik öncelikleri ve somut hedefleri belirlenemez.

Bu bağlamda; Valiliğin, il, ilçe ve belde belediyelerinin, meslek odalarının ve STKların  bu duruma itiraz ederek DOKA yetkililerinden yeni ve kapsayıcı bir yeni çalıştay yapılmasını istemeleri  gerekir.  Aslında hiç kimse bir şey istemeden de yaptıkları hatayı telafi etmek için DOKA yetkililerinin re’sen daha kapsayıcı bir çalıştayı en kısa zamanda yine Gümüşhane Üniversitesi’nde yapmaları gerekir.

Geçen hafta yapılan Çalıştay’a katılan çok değerli katılımcıların değerli görüşleri çok önemlidir. Ama, bir ilin yükü sadece bu değerli insanlara bırakılmamalıdır. Yarın bu insanlar Gümüşhane ile ilgili bir proje uygulaması noksanlığında zan altında bırakılmamalıdırlar.

Şu hususu artık herkes kabullenmelidir. Basından gizli saklı toplantı yapmak, basını toplantılara çağırmamak, ya da “basın fotoğraf alsın salon dışına çıksın”  tavırları artık günümüz Türkiyesi’ne yakışmıyor.  Basın bu ilin ortak kabulü ve sigortasıdır. 

Son sözümüz şudur;  yapılacak geniş kapsamlı bir çalıştayla Gümüşhane’nin genel bir fotoğrafını içeren raporlar hazırlanıp Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne konulmalıdır. Eğer DOKA bunu yapmaz ise, o zaman DOKA yerine Gümüşhaneliler kendi raporlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederler. Olay bu kadar basittir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin bir beyti ile yazımıza son verelim.

“Harabat ehline hor bakma zâkir

Defineye malik viraneler var”

Güzel günler dileğiyle.

image_print

HABERLER