Duayen Siyasetçi Sungurlu'yu Konu Alan Tez Tamamlandı - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

15 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Duayen Siyasetçi Sungurlu’yu Konu Alan Tez Tamamlandı

Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 - 16:37

Son Güncelleme: 25 Mart 2022 - 16:37

GÜMÜŞHANE OLAY GAZETESİ’NİN HABERİ25.03.2022

Gümüşhane Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Bilal Yapar tarafından yazılan Yüksek Lisans Tezi tamamlanıp Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü’ne teslim edilmesinin ardından Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın Tez Merkezi’nde yayımlandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bal’ın danışmanlığında hazırlanan “Mahmut Oltan Sungurlu’nun Siyasal Yaşamı” başlıklı tez, yakın bir tarihte de kitap olarak basımı yapılarak Türk siyasi tarihi literatürüne kazandırılacak.

Söz konusu çalışma, Türkiye’nin 80’li yıllardaki dönüşümü, askeri ve bürokratik vesayeti, basın-siyaset ilişkisi ve parti içi muhalefeti, Anavatan Partisi’nin erime süreci ve Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin başarısız kalan bütünleşme öyküsünü konu alırken bahsi geçen konuların dışında Mahmut Oltan Sungurlu’nun bizzat üzerinde çalıştığı; Türk Ceza Kanunu, RTÜK Yasası, Cezaevleri ve Adliye sisteminin ıslah edilmesi gibi birçok yasal ve kurumsal düzenlemeleri de kapsıyor.  Ayrıca çalışma günümüzde de tartışmaları devam eden 12 Eylül 1980 darbesi ve 28 Şubat Post modern Darbesi, terör sorunu, sivilleşme gibi spesifik tartışma konularını da analiz ediliyor. Diğer yandan bahsi geçen eser Gümüşhane’nin sosyal, ekonomik ve siyasi tarihine de ışık tutacak nitelikte.

“Mahmut Oltan Sungurlu’nun Siyasal Yaşamı” başlıklı çalışmasını tamamlayan Bilal Yapar gazetemize yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere siyasal aktörlerin yaşam öyküleri Türk siyasi tarihini anlama ve açıklamada oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle resmi kayıtların eksik olduğu durumlarda siyasal aktörlerin yaşam öyküleri bir o kadar daha önem arz etmektedir. Anavatan Partisi (ANAP) dönemi ve tarihi buna verilebilecek örneklerden biridir. Yakın dönem siyasi tarihin en önemli siyasi partilerinden biri olan ANAP’ın resmi arşivi maalesef bulunmamaktadır. Demokrat Parti (DP) çatısı altında Doğru Yol Partisi (DYP) ile birleşme meselesinin olduğu dönemde kaybolduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı ANAP dönemi ve tarihinin yazılabilmesi için dönemin siyasi aktörlerinin yaşam öykülerinin mümkün oldukça bilimsel olarak çalışılmasına ihtiyaç vardır.

Dönemin önde gelen aktörlerinden bir tanesi hiç şeksiz Mahmut Oltan Sungurlu’dur. Mahmut Oltan Sungurlu sosyo-politik ve sosyo-ekonomik anlamda kültür birikimi oldukça zengin bir aileye ve çevreye mensuptur. Söz konusu mensubiyet onun siyasi meselelere ilgisini taze tutarken, doğal olarak onun siyasi kariyer düşünün de yeşermesini sağlamıştır. Sözü edilen düşüncenin olgunlaşmasında Gümüşhane’nin sosyolojik yapısının da hatırı sayılır payı bulunmaktadır. Bu bağlamda Sungurlu, eğitimini de politik gelecek yörüngesinde seyrederek tamamlamış, Gümüşhane’nin dar ve kısıtlı ekonomik ve sosyolojik gerçekliğinden yola çıkarak siyasete atılmayı kariyer açısından yükselebilmenin ana aracı olarak görmüştür.

Sungurlu, aktif olarak politik hayatının başladığı 1983 yılından itibaren 1991 yılına kadar aralıklarla dört defa Adalet Bakanlığı görevini üstlenmiştir. 1995 seçimlerinden sonra kurulan ANAYOL Hükümeti’nde Milli Savunma Bakanlığı, 28 Şubat Darbesi’nin ardından kurulan ANOSOL-D Hükümeti döneminde de son kez Adalet Bakanlığı yapmıştır. Sungurlu Bakanlık görevlerinin dışında Grup Başkanvekilliği, Genel Başkan Baş Yardımcılığı, Teşkilat Başkanlığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği gibi partinin üst yönetim kademelerinde de görev almıştır. Ayrıca başta Türk Ceza Kanunu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yasası, Cezaevleri ve Adliye sisteminin ıslah edilmesi olmak üzere birçok yasal ve kurumsal düzenlemede önemli roller üstlenmiştir. Türkiye’nin 80’li yıllardaki dönüşümünden askeri ve bürokratik vesayete, basın-siyaset ilişkisinden parti içi muhalefete, Anavatan Partisi’nin erime sürecinden Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin başarısız kalan bütünleşme öyküsüne şahit olmuştur.

Tüm bunlardan hareketle “Mahmut Oltan Sungurlu’nun Siyasal Yaşamı” başlıklı bu çalışmayla Sungurlu, gerek siyaset bilimi ve gerekse de siyaset sosyolojisi bağlamında analiz edilmiş, onun siyasi mücadeleleri konu alınıp yakın dönem Türk siyasi tarihinin perde arkası, Sungurlu’nun tanıklıkları ve görüşleri paralelinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Sungurlu akademik anlamda okuyucu ve araştırmacılar ile buluşturulurken yakın dönem Türk siyasi tarihi yazınına da katkıda bulunulmuştur.

Çalışmanın konusunun belirlenmesinde bana yardımcı olan, çalışmanın her aşamasında birikimini ve zamanını benden esirgemeyen ve çalışmalarımla yakından ilgilenen değerli danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bal’a, tez savunma jürisinde bulunarak kıymetli değerlendirmeleriyle çalışmama katkı sağlayan Prof. Dr. Bayram Nazır ve Doç. Dr. Ali Çiftçi hocalarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmaya gösterdiği, ilgi ve alakalarından dolayı üniversite Rektör’ümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu çalışmanın oluşturulmasında kıymetli arşivini bizimle paylaşan Mahmut Oltan Sungurlu’ya, Sungurlu’nun müşavirliğini yapan, çalışmanın her aşamasında kolaylıkla ulaşabildiğim, yardım ve desteklerini eksik etmeyen Cemil Yılmaz’a ve bütün bu çalışma yoğunluğum içerisinde desteklerini her zaman yanımda hissettiğim değerli ağabeylerim Remzi Yapar’a, Abuzer Yapar’a ve Zafer Yapar’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak bu günlere gelmemde desteklerini ve sevgilerini hiçbir zaman esirgemeyen sevgili aileme şükranlarımı sunuyorum.”

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bal’ın danışmanlığında, Bilal Yapar tarafından hazırlanan “Mahmut Oltan Sungurlu’nun Siyasal Yaşamı” başlıklı tezin, yakın dönem Türk siyaset tarihi literatürüne katkı sağlamasını dileriz.

KAYNAK: GÜMÜŞHANE OLAY GAZETESİ – 25.03.2022

image_print

HABERLER