Erdoğan ve Ekibinin İsveç ve Finlandiya Zaferi - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

24 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Erdoğan ve Ekibinin İsveç ve Finlandiya Zaferi

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 - 14:52

Son Güncelleme: 03 Temmuz 2022 - 14:52

Hasan Pir

“Marifet iltifata tabidir” sözü kültürümüzün önemli bir özelliğini yansıtır. Bu özlü söz, yapılan güzel ve hayırlı işlere karşı Türk milletinin vefasını anlatır, Türk milletinin kadirşinaslığını, iltifatını, teşekkürünü ve tebriklerini anlatır.

İspanya’nın Başkenti Madrid’de geçen hafta yapılan NATO Zirvesi öncesinde NATO’ya yeni girmek isteyen İsveç ve Finlandiya’ya Türkiye’nin kabul ettirdiği şartların imzalandığı “Üçlü Muhtira” anlaşması devletimizin de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın da tek kelime ile tarihi bir zaferidir.

Mademki marifet iltifata tabidir. İşte ülkemiz için önemli bir marifet, önemli bir zafer. Bu marifete ve zafere karşı milletimizin Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını alkışlaması ve tebrik etmesi gerekir.

ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA İMZALANDI

Yıllardır PKK’lılar ve FETÖCÜLER başta olmak üzere pek çok Türk düşmanı terör örgütünü besleyen, onlara kucak açan İsveç ve Finlandiya, -Ukrayna’yı işgale başlayan Rusya’nın bir gün kendilerini de işgal edeceği korkusuyla- NATO’ya girmek isteyince, NATO’nun daimi üyelerinden biri olan Türkiye de haklı olarak bu iki devletin NATO’ya alınmasını ancak Türk düşmanı terör örgütlerine karşı sert önlemler alıp, Türkiye’nin talep ettiği teröristleri de Türkiye’ye iade etmeleri şartına bağladı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kararlılığı karşısında Türkiye’nin şartlarını kabul eden bu iki ülke ile kapsamlı bir anlaşma yapıldı ve NATO zirvesinden bir gün önce yani 28 Haziran 2022 tarihinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde tarafından “Üçlü Muhtira” başlıklı 10 maddelik bir anlaşma imzalanmış oldu.

Bu anlaşma, Türkiye’nin geldiği gücü gösteren çok önemli tarihi bir belgedir.

Bu anlaşmayı her Tük vatandaşı bir defa değil defalarca okumalı, çocuklarına da okutmalıdır. Bu anlaşmayı okumayan bir kısım Erdoğan muhalifleri bu çok önemli diplomasi zaferini görmezden gelerek aslında tarih nazarında çok gülünç duruma düşmektedirler. Bu zafer sadece Sayın Erdoğan’ın değil, topyekün Türk Milleti’nin zaferidir. Siyasi gözlükle olayları değerlendirerek bu kadar önemli bir başarıyı görmeyenleri tarih de, milletimiz de affetmez.

Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ekibini bu önemli zafer için tekrar tebrik ediyoruz. Yüce Rabbimizden muvaffakiyetlerinin devamını diliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde de yayımlanan bu tarihi anlaşmanın tam metnini bir kez de biz bu sütunlardan yayınlamak istiyoruz.

*****

ÜÇLÜ MUHTIRA


1. Bugün, NATO Genel Sekreterinin kolaylaştırıcılığında bir araya gelen Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in temsilcileri müteakip hususlarda mutabık kalmışlardır.

2. NATO, müşterek savunma ve güvenliğin bölünmezliği ilkeleriyle ortak değerlere dayalı bir İttifaktır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç Washington Antlaşması’nda belirtilen ilkelere ve değerlere bağlılıklarını ifade ederler.

3. İttifakın en temel unsurlarından biri üye devletlerin milli güvenliğinin yanısıra uluslararası barış ve istikrara doğrudan tehdit teşkil eden terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir.

4. Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç’e tam destek verir. Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar. Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar, Türkiye’yle ve mağdurların aileleriyle en derin dayanışma duygularını ifade eder.

5. Finlandiya ve İsveç, PKK’nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yeralan veya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bu terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki işbirliğini artırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç, bu terör örgütlerinin emellerini reddeder.

6. Buna ilaveten, Finlandiya 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Yasası’nda yaptığı bir dizi değişiklikle cezalandırılabilir terör suçları kapsamına yeni faaliyetler eklemiştir. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren bu son değişikliklerle terörist grupların faaliyetlerine katılım suçunun kapsamı genişletilmiştir. Aynı zamanda, kamusal alanda terörizmi tahrik eylemleri ayrı bir suç olarak cezalandırılmıştır. İsveç, yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu’nun 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele mevzuatını daha da tahkim edeceğini teyit eder.

7. Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. İsveç, NATO Müttefiklerine yönelik olarak silah ihracatına ilişkin milli mevzuatını tadil etmektedir. Gelecekte, Finlandiya ve İsveç’ten yapılacak savunma sanayii ihracatı Müttefik dayanışmasına ve Washington Anlaşması’nın 3. Maddesi’nin ruhuna ve lafzına uygun biçimde yürütülecektir.

8. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bugünkü görüşmelerden sonra müteakip somut adımları atacaklarını taahhüt ederler:

• Terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış bir diyalog ve işbirliği mekanizması tesis edeceklerdir.

• Finlandiya ve İsveç, ilgili NATO belgelerinin ve politikalarının hükümleriyle uyumlu biçimde terörizmle mücadeleyi kararlılık ve azim içinde yürütecek ve yerel mevzuatlarını bu doğrultuda güçlendirmeye yönelik gerekli tüm adımları atacaklardır.

• Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye’yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır.

• Finlandiya ve İsveç, 5. paragrafta kayıt altına alındığı çerçevede, PKK terör örgütünün ve bütün uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır.

• Türkiye, Finlandiya ve İsveç dezenformasyonla mücadele edeceklerini taahhüt edecek ve yasalarının, Türkiye’ye yönelik şiddeti kışkırtan faaliyetler dahil olmak üzere, terör örgütlerinin propagandası amacıyla istismar edilmesini engelleyeceklerdir.

• Finlandiya ve İsveç, silah ihracatına dair mevzuatlarının Müttefiklere yönelik yeni taahhütleri mümkün kılmasını ve NATO’daki üyelik statüleriyle mütenasip olmasını temin edeceklerdir.

• Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin askeri mobilite konusundaki PESCO projesine katılımı dahil olmak üzere, Türkiye ve diğer AB üyesi olmayan Müttefiklerin Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın mevcut ve müstakbel girişimlerine mümkün olan en geniş şekilde dahil edilmesine destek vereceklerdir.

9. Bu adımların hayata geçirilmesi için, Türkiye, Finlandiya ve İsveç Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis edeceklerdir. Daimi Ortak Mekanizma diğer ülkelerin katılımına açık olacaktır.

10. Türkiye, NATO’nun Açık Kapı politikasına uzun zamandır devam eden desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak üzere davet edilmelerine desteğini ifade eder.

Mevlüt Çavuşoğlu – Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Pekka Haavisto – Finlandiya Dışişleri Bakanı

Ann Linde – İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı

*****

image_print

HABERLER