“GÜMÜŞHANE DERNEKLER KONFEDERASYONU” DA, “GÜMÜŞHANE İL DERNEKLER FEDERASYONU” DA KURULMALIDIR

İstanbul’da yayın yapan ve imtiyaz sahipliğini Değerli Hemşerimiz Sayın Veli Yılmaz Bey’in yaptığı www.gundogumu.com internet haber sitesinde geçen hafta Şiran Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Serkan Kaya’nın “Gümüşhane Dernekler Konfederasyonu” nun  kurulması  ile ilgili açıklamalarını okudum. Mutlu oldum. Sayın Kaya Gümüşhane için her zaman düşünen bir âkil insan. Açıklamalarında her zamanki gibi ufuk fikirler ortaya koymuş.

Sayın Kaya “Gümüşhane Dernekler Konfederasyonu” kurulması ile ilgili değerlendirmesinde özetle şunları söylüyor:

“…İstanbul, Kocaeli, Ankara, Samsun, Bursa gibi büyükşehirlerde bulunan ve daha da kurulması düşünülen federasyonlarımızın Gümüşhane ve Gümüşhaneli için bir araya gelerek “Gümüşhane Dernekler Konfederasyonu” nu kurmaları gerekir. Gümüşhane Konfederasyonu’nun kurulması ilimiz adına lobi ve hizmet çalışmalarına ciddi katkı sağlar. Yeter ki kendi ikbalimizden ziyade memleketimizin menfaatlerini düşünüp kollayalım. Konfederasyon ile şehirlerarası hemşerilerimizin diyaloğu artar. Bu artan diyaloglar istişare ve lobi gücünü arttırır, iş birlikleri getir…”

*****

HEM KONFEDERASYON, HEM DE GÜMÜŞHANE İL DERNEKLER FEDERASYONU KURULMALIDIR

Biz de Serkan Başkan gibi “Gümüşhane Dernekler Konfederasyonu” nun kurulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu vesile ile Gümüşhane ilindeki derneklerin de bir federasyon oluşturmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.

Öncelikle “Sıla” olarak olayın merkezinde bulunan Gümüşhane ilindeki derneklerin bu konfederasyonun içinde yer alması gerekir. Bunun için de Gümüşhane’de kurulu bulunan derneklerin acilen bir federasyon çatısı oluşturması gerekir.

Gümüşhane’de kurulacak olan dernekler federasyonunun “Türkiye Gümüşhane Dernekler Konfederasyonu” nun yönetim kurulunda seçim dışı olarak tüzük gereği bir başkan vekilliği veya bir başkan yardımcılığı görevi ile de temsil edilmesi gerekir.  Çünkü; bu durum;  Gümüşhane ilinde kurulu olan derneklerin, kurulacak konfederasyonun çalışmalarına hem desteğini sürekli kılar hem de sıla ve gurbet diyaloğu için güzel bir köprü olur.

İleriki günlerde bu konu belki daha çok tartışılacak ve tartışılmalıdır ama, ben tekrar Sayın Serkan Kaya Başkanımızı tebrik ederken, Gümüşhane ve ilçelerinde kurulu bulunan toplam 263 derneğin yöneticilerini il dernekler federasyonunun kurulması için harekete geçmeye davet ediyorum.

263 dernekten dar kapsamlı ve özel maksat için kurulanlar hariç olmak üzere amaç ve çalışma alanı Gümüşhane veya ilçelerin genelini içine alan dernekler münhasıran kurulacak federasyonda yer almalıdır.

Bugüne kadar değişik illerimizde kurulmuş olan Gümüşhane dernekler federasyonlarının Türkiye genelindeki ortak adı GÜDEF olduğuna göre, (ANKARA GÜDEF, İSTANBUL GÜDEF v.b gibi…)  Gümüşhane’de kurulacak olan federasyonun adı da İLGÜDEF veya İLMERGÜDEF ( İl Merkezi Gümüşhane Dernekler Federasyonu) olabilir.

Güzel günler dileğiyle.