GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ İLE İLGİLİ HABERLERE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ CEVAP VERDİ - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

17 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ İLE İLGİLİ HABERLERE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ CEVAP VERDİ

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2020 - 16:41

Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 - 16:42

Gümüşhane Valiliği, son günlerde Gümüşhane yerel basınında Gümüşhane Devlet Hastanesi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan açıklamayı 17 Ocak 2019 Cuma günü basın kuurluşlarına gönderdi.

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Gümüşhane Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nce kamuoyu ile paylaşılan açıklama şöyledir:

EFOR CİHAZINDA RANDEVUSUZ AYNI GÜN ÇEKİM YAPILIYOR

Hastanemizde 1 adet Efor testi cihazı bulunmasına ve her hasta için ortalama çekim süresi 20-30 dk. olmasına rağmen hastanemizde ihtiyaç duyulan hastalarımız için elzem durumlar (cihaz arızası, sağlık kurulu yoğunluğu gibi..) dışında randevusuz bir şekilde aynı gün çekimler gerçekleştirilmektedir.

YENİ EFOR CİHAZI ŞUBAT AYINDA TESLİM ALINACAKTIR

Cihazımızın son 2 ayda sık sık arıza vermesi ve ekonomik ömrünün dolması sebebi ile yeni cihaz alımı için 2019 Ağustos ayı içerisinde Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmış olup bakanlık tarafından Aralık ayında hastanemize tahsis edilen Efor cihazının kurulumu Şubat ayı başında gerçekleştirilecektir (Türkiye genelinde Efor cihazı verilen 3 hastaneden biri Gümüşhane Devlet Hastanesidir).

EKG’DE KAĞITSIZ GÖRÜNTÜ DOKTORUN BİLGİSAYARINA GÖNDERİLİYOR

Ayrıca basında yer aldığı üzere Efor kağıdının bitmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp hastanemiz depolarında mevcuttur. Basına yansıyan durum bilgilendirme eksikliğinden kaynaklanmış olup, aynı gün içerisinde 11 hastaya Efor testi yapılmıştır. Basında yer alan bir diğer haber olan EKG kâğıdının bitmesi gibi bir durum da söz konusu olmayıp zaten 2 yıldır hastalarımızın EKG kayıtları interaktif olarak sisteme yüklenmekte ve hekimlerimiz tarafından bilgisayar üzerinden değerlendirilmektedir.

GÜMÜŞHANE’YE TAHSİS EDİLEN ANJİYO CİHAZI BULUNMAMAKTADIR

13/04/2018 tarihinde il sağlık müdürlüğü tarafından Anjiyo Ünitesi açılması amacı ile Sağlık Bakanlığına müracaat edilmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından 19/09/2018 tarihinde gönderilen cevabi yazıda 2011-2023 planlama kitabında belirtilen fiziki şartlar ile personel ve donanım asgari şartlarını karşılanması koşulu ile uygun mütalaa edilmiş olup ; ‘’2011-2023 bakanlık planlamasında bir KVC merkezinin verimli (%100 kapasite ) olarak tanımlanabilmesi için yılda toplam 450-500 cerrahi vaka, Anjiyografi ünitesinin ise yılda 4-5 bin arası anjiyografi sayısına ulaşması gerektiği öngörüldüğü; bu çerçevede her 500 bin nüfusa 1 KVC merkezi ve anjiyografi ünitesi planlaması kriterinin esas alındığı; bu alanda hizmet verecek merkezin kriterine bakıldığında anjiyografi ünitesi için bakanlığımız hastanesinde en az 6 kardiyoloji uzmanının olması koşulu mevcuttur.

İlgili planlama ve bakanlığımız kayıtlarına göre yapılan değerlendirme neticesinde hastanede 2 kardiyoloji uzmanı,  1 kalp ve damar cerrahisi uzmanı bulunmaktadır. Bu nedenle anjiyografi ünitesi kurulabilmesi için gereken kriterleri sağlamadığı’’ belirtilmiştir. Hastanemizde 2 kardiyoloji uzmanı mevcut olup ilin toplam nüfusuna göre belirlenen ve öngörülen doktor sayısı ise 3(üç)tür. Bugünkü koşullar dikkate alındığında ilimizde 6 kardiyoloji uzmanı çalışması mümkün görünmemektedir.

Basında konu olduğu üzere ilimiz Devlet Hastanesine tahsis edilmiş ve yer sıkıntısı nedeni ile Ankara’da bekletilen Anjiyografi cihazı yoktur.

2019 yılı içerisinde hastanemiz nefroloji uzmanı alt bölge tayini ile ilimizden ayrıldıktan sonra bakanlığımızdan 88, 89 ve 90. dönem mecburi hizmet atamalarında nefroloji uzmanı talep edilmiş, ancak bakanlığımız tarafından talebimiz uygun görülmemiştir. Bakanlığımız diyaliz uygulamasına göre ‘’diyaliz tedavisi gören her hasta için ayrı bir hasta takip dosyası tutulur. Diyaliz üniteleri tedavilerini üstlendikleri hastaların bu yönetmeliğin öngördüğü tetkiklerini yaptırır ve tedavilerini takip eder. Ünitede tedavi gören hastaların ayda en az bir defa yapılacak uzman tabip değerlendirmesi ile nefroloji uzmanı veya sertifikalı uzman tabip tarafından düzenlenecek tedavisi kaydedilir ve uygulanması sağlanır’’ denilmektedir.

DİYALİZ ÜNİTESİ İLE İLGİLİ GEREKEN YAPILIYOR

Buna istinaden Ağustos ve Eylül aylarında Batman ilinden, Ekim ve Kasım  aylarında Rize ilinden, nefroloji uzmanı/sertifikalı dahiliye uzmanı  görevlendirilmiştir. Ocak ve şubat ayları için ise yine Batman ilinden görevlendirme yapılmıştır. Hastanemiz hekimlerinden 1 kişi diyaliz sertifikası için eğitime gönderilmiş olup, şubat ayında hastanemizde göreve başlayacaktır. Diyaliz hastalarının günlük takibi ise dâhiliye uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

image_print

HABERLER