Gümüşhane Milletvekili Pektaş, Türkiye Su Enstitüsü Kurumu Bütçesi Üzerine TBMM’de Konuştu - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

15 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Gümüşhane Milletvekili Pektaş, Türkiye Su Enstitüsü Kurumu Bütçesi Üzerine TBMM’de Konuştu

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 - 22:36

Son Güncelleme: 10 Aralık 2021 - 22:49

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, 10 Aralık 2021 Cuma günü TBMM’de Su Enstitüsü Kurumu Bütçesi Üzerine bir konuşma yaptı. Milletvekili Cihan Pektaş’ın yaptığı konuşma şöyledir:

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye Su Enstitüsü kurumu bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Canlı hayatının varlığını sürdürmesi suyla mümkündür, su varsa hayat vardır.

Son iki yüz yıllık süreçte insan etkisiyle meydana gelen küresel iklim değişikliği sebebiyle su kaynakları azalmaya başlamış, dolayısıyla, suyun önemi daha da artmıştır. Türkiye olarak coğrafi konumumuz gereği, su zengini değil, su stresi altında olan bir ülkeyiz. Yeryüzü şekilleri ve deniz etkisiyle yağış rejimimiz mevsimlere ve bölgelere göre farklılık göstermektedir. Yağışlı mevsimlerde oluşan suları kurak dönemlerde kullanmak üzere depolama yapma mecburiyetimiz vardır. Su kaynaklarımızdan azami derecede istifade etmek maksadıyla baraj yapımlarına hız verilmiş, özellikle son yıllarda yeni baraj tiplerinin en güzel örnekleri ülkemizde inşa edilmiştir. Su yapıları inşa konusundaki teknik kapasitemiz, başta büyük barajlar konseyi olmak üzere suyla alakalı uluslararası platformlarda dikkatle izlenmeye başlanmıştır. 

Her üç yılda bir düzenlenen Su Forumu’nun 5’incisi 2009 yılında İstanbul’da gerçekleşti, 192 ülkeden 30 binden fazla uzman katıldı. Forum’un çok başarılı geçmesi ve ülkemizdeki çalışmaların katılımcılar tarafından yerinde görülmesi başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere bütün dünya tarafından takdirle karşılandı. Çok sayıda ülkeden, su projeleri konusunda, sadece teknik ve bilgi düzeyinde değil, müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri konusunda da talepler gelmeye başladı. Bugün, dünyanın birçok ülkesindeki büyük su projelerinde Türk mühendislerinin ve müteahhitlerinin imzası bulunmaktadır.

Gelinen noktada, ülkemizin tecrübe ve vizyonun hayata geçirmek üzere uluslararası bir düşünce kuruluşu olarak Türkiye Su Enstitüsü, kısa adıyla “SUEN” teşkil edildi. SUEN, küresel su meselelerinin çözümüne katkı sağlamak, ülkemizin sürdürülebilir su politikalarının oluşturulmasına yeni fikirler ve bilimsel modellemelerle katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası toplantılar ve eğitim programları düzenlemek ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmek gayesiyle faaliyet göstermek üzere 2 Kasım 2011 tarihinde kuruldu.

Değerli Milletvekilleri,

Küreselleşen dünyamızda su meseleleri sınırları aşmaktadır. Bu sebeple dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmak mümkün değildir. Türkiye su alanında gerçekleştirdiği büyük projeler, yetişmiş insan kaynağı ve engin bilgi birikimi sayesinde bölgesinde su konusunda lider konuma gelmiş durumdadır. Türkiye Su Enstitüsü uzman kadrosuyla ülkemizde ve dünyada suyla ilgili çalışmaları yakından takip etmekte, su meselelerine ilişkin stratejik planlamalara katkı sağlamakta, modelleme çalışmaları ve geleceğe yönelik senaryolarla karar vericilere danışmanlık yapmaktadır. Bir enstitünün önemli vazifelerinden biri de şüphesiz, eğitim faaliyetleridir. SUEN, kurulduğundan bu yana sadece ülkemizden değil,
3 kıtadan, 30’u aşkın ülkeden gelen 1.500’den fazla su ve atık su uzmanına muhtelif konularda eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlemiştir. Bunlar arasında ülkemizin büyük önem verdiği coğrafyalardan olan Afrika’ya verilen eğitim programları da yer almaktadır. Geçmişte ülkemiz, su alanındaki toplantılarda sadece gözlemci statüsünde kalmaktayken bugün uluslararası toplantılara aktif şekilde iştirak eden, söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir.     

SUEN ülkemizi temsilen su alanındaki pek çok uluslararası etkinlikte yer almak suretiyle, yönetimsel görevler üstlenerek su diplomasisi faaliyetleri yürütmektedir. Başta Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere birçok uluslararası kuruluşla su yönetimi ve teknoloji konusunda ortak çalışmalar yapmaktadır. Örneğin, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde İslam coğrafyasındaki su meselelerinin çözümü için kurulan Su Konseyinin ve suyun bir barış aracı olması gayesiyle teşekkül ettirilen Ortadoğu’da Mavi Barış girişiminin koordinasyon görevleri SUEN tarafından yerine getirilmektedir.    

SUEN’in faaliyetleri sadece uluslararası çalışmalarla sınırlı değildir. Su kaynaklarımızla alakalı bilimsel yayınlar yapmakta ve üniversitelerle birlikte yer altı ve yer üstü su kaynakları modelleme çalışmaları yürütülmektedir. Bunun yanında, ülkemizin dört bir yanındaki su ve atık su kanalizasyon idarelerine gerekli teknik müşavirlik desteği sağlanmaktadır. 

Ülkemizin su politika ve stratejilerinin geliştirilmesi konularında dünyada lider bir ülke konumuna gelmesinin yolunu açacak olan Türkiye Su Enstitüsü Kurumu bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

image_print

HABERLER