GÜMÜŞHANE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DOĞAN'IN LGS AÇIKLAMASI - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

21 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

GÜMÜŞHANE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DOĞAN’IN LGS AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2018 - 13:17

Son Güncelleme: 19 Aralık 2018 - 13:18

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde “2018 LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) MERKEZİ SİSTEMLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSI” başlıklı 40 sayfalık rapor yayınlandı.

Raporun 39. Sayfasında “EK 1. İllere Göre Merkezi Olarak Yerleşen Öğrenci Sayısı, Alt Test Ham Puan Ortalamaları ve Merkezi Sınav Puanı Ortalamaları tablosu” yer aldı.

Bu tablodaki veriler illerin başarı sıralamasına göre tasnif edildiğinde Gümüşhane’nin 81 il içinde 76. Sırada olduğu görüldü.

Gümüşhane yazılı ve internet basını da bu listeyi yayımlayarak Gümüşhane’nin 76. Sırada olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Sayın Seydi Doğan da 19.12.2018 Çarşamba günü Gümüşhane basınına gönderdiği bir açıklama ile Bakan Selçuk’un imzasıyla yayımlanan bu iller sıralama tablosuna açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un imzasıyla yayımlanan “2018 LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) MERKEZİ SİSTEMLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSI” başlıklı rapordaki LGS iller sıralamasına Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Sayın Seydi Doğan’ın yaptığı yazılı açıklamayı sunuyoruz.

GÜMÜŞHANE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAYIN SEYDİ DOĞAN’IN 19.12.2018 TARİHLİ LGS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “ 2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS)” Merkez Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı” raporu doğrultusunda Türkiye Genelinde sınavla öğrenci alan okulların puan ortalamaları ve testlerin doğru cevaplanma oranları, boş bırakılma düzeyleri, ailelerin eğitim düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi vb. alanlarda Liselere Geçiş Sistemi analiz edilmiş ve gelecek yıllarda uygulanacak olan sınavlar için öneriler getirilmiştir.

Bahse konu raporun ekinde yer alan ve illerin öğrenci alan okullarının dersler bazında başarı ortalamaları ve sınavla yerleşen öğrencilerin ham puan ortalamaları hesaplanarak iller bazında alfabetik bir liste yayınlanmış olup, bahse konu rapor iller açısından bir sıralama olmayıp, mevcut durum analizinden ibarettir.

Söz konusu raporda yer alan istatistikler üzerinde hazırlanan bir takım veriler iller açısından bir sıralamaya dönüştürülmüş ve aşağıdaki belirttiğimiz hususlar dikkate alınmadan sonuçlar başarı veya başarısızlık olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

1.LGS öğrenci performans raporu illerin sınava giren tüm öğrencilerini değil, yalnızca sınav sonucuna göre yerleşen öğrencilerin puanlarını kapsamaktadır. Bu istatistik tüm öğrenciyi kapsamadığından ilin genel başarı sıralamasını gösteren bir veri tabanı değildir.

2.Söz konusu rapor sonuçlarına göre iller adına açıklanan rakamlar o ilde sınavla öğrenci alan okulların öğrencilerinin ham puan ortalamalarını kapsadığından diğer illerden sınava girdiği halde tercihini farklı bir ildeki okullardan yana kullanan öğrencilerin başarıları yerleştirildikleri ilin ortalamalarına dahil edilmiştir. Bu bağlamda ilimizde sınava girdiği halde ilimiz dışındaki okullara sınavla yerleşen öğrencilerin başarıları ilimiz rakamlarına dahil edilmemiştir.

3.Bakanlığımız tarafından yayınlanan raporda Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ham puanları hesaplanarak hazırlanmış olup, ilimizde sınavla öğrenci alan okullar ve öğrencilerinin taban puanları aşağıda paylaşılmıştır.

İlimiz genelinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8. Sınıf düzeyinde 1452 öğrenci bulunmakta olup bu öğrencilerden 390 kişi sınavla yerleşmiş olup bu oran %26,8 olarak gerçekleşmiştir.

Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde sınavla yerleşen öğrenci oranı %10 olarak belirlenmiş olmasına rağmen ilimizin bölgesel farklılıkları ve okul türleri dikkate alındığında bu oranın %26,8 olarak belirlenmiş olması taban puanlarında bir düşmeye neden olmuştur.

Yukarıda verilen bilgileri ışığında bir ilin başarılı veya başarısız olduğu konusunda net bir bilgi ortaya konulabilmesi için, Bakanlığımız tarafından o ilde 8. Sınıf düzeyinde bulunan ve sınava giren tüm öğrencilerin dersler bazındaki ortalamaları ve ham puanları yayınlanarak oluşturulacak bir istatistik veri illerin durumunu net olarak ortaya çıkaracaktır.

Bunun dışında sadece sınavla öğrenci alan ve aynı zamanda 8. Sınıf sonunda kadar öğrenimini sürdürdüğü ve sınava da aynı ilden katıldığı halde yerleşme tercihini bir başka ilden yana kullanan öğrencilerin başarılarının öğrenimlerini sürdürdükleri illerin değil, yerleştirdikleri okulların bulunduğu illerin ortalamalarına dahil edilmesi anlamsız sonuçlar doğurmaktadır.

Bu bağlamda söz konusu rapor doğrultusunda hazırlanan istatistikler illerin başarı sıralamasını yansıtmamakta olup, bahse konu rapor istatistiklerine dayalı olarak ilimizin eğitimde başarısız olduğu yönünde basın ve yayın kuruluşlarında yer alan haberler LGS raporunun amacı ve bütünlüğü dikkate alınmadan yapılan eksik bilgiden kaynaklı değerlendirmelerdir.

Kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Seydi DOĞAN

İl Milli Eğitim Müdürü


                                                


image_print

HABERLER