Gümüşhane Sosyal Güvenlik İl Müdürü İslamoğlu’ndan Basın Açıklaması

Gümüşhane Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eyyüp İslamoğu; Sosyal Güvenlik haftası nedeniyle 16 Mayıs 2017 Salı günü bir yazılı basın açıklaması yaptı.

Müdür İslamoğlu’nun Açıklaması Şöyledir:

Sayın çok değerli basın mensupları:

Çalışma arkadaşlarım ve Kurumum adına bu özel günümüz de bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs’ı içine alan haftanın “SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI” olarak kutlanmaktadır.

Sosyal güvenlik haftası münasebetiyle de doğumdan ölüme kadar hatta ölüm den sonra dahi hak sahiplerine hizmet veren bir Kurum olarak  vatandaşa her zaman yanınızdaydık ve yanınızda olmaya devam edeceğiz diyoruz.

Amacımız Toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Bu doğrultuda halkımızı bilgilendirmek için Sempozyumlar, konferanslar düzenlenmekte. Yine Sosyal Güvenlik Haftası da kurumun yapmış olduğu iş ve işlemleri tanıtıcı broşürler hazırlanmakta, kısa metrajlı film gösterimleri yapılmakta, büyük alış veriş merkezleri ve meydanlara stantlar açılmakta, tanıtım için  reklam billboardlarına afişler asılarak SGK ne iş yapar, hangi hizmetleri verir, bu hizmetlere  nasıl ve nerden ulaşılır  gibi konuları detaylı olarak vatandaşlara anlatmaya çalışmaktayız.

Bu çalışmalarımız halkımız tarafından takdir görmüş olmalı ki;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ARTTI

TÜİK Anketi (22 Şubat 2017 tarihli haber bülteni): Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2016 yılı sonuçlarına göre en yüksek artış 9,2 puan ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleşti. En yüksek memnuniyet oranı 2016 yılında %78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; %75,7 ile asayiş, %75,4 ile sağlık, %67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %65,1 ile eğitim ve %57,9 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Kurumumuz sürekli olarak vatandaşlarımızın memnuniyetini gözeterek nitelikli çalışan kadrosu ile kaliteli hizmet sunabilmek için uğraş göstermektedir. Burada kurumumuz tarafından yapılan hizmetlerin bir kısmını söylemek gerekirse;

SOSYAL GÜVENLİK HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Sigortalıların ihtiyaçlarına yerinde hizmet veren, kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik amacıyla; yurdun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezleri açıldı ve açılmaya da devam edildi.

E-DEVLET HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRILDI

Sosyal güvenlikte sunulan hizmetleri, teknolojiye taşıyarak, e-devlet portalında en fazla hizmet sunan Kurum olarak dünyada öncü seviyeyi yakaladık.

E-Devlet Kapısı’nın amacı, kamu kurumlarının e-Devlet hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına güvenli, tek noktadan ve etkin şekilde sunmaktır. Hali hazırda Kurumumuzun e-Devlet kapısı üzerinde genel sağlık sigortası, emeklilik, sigorta ve diğer hizmetler alanında toplam 59 uygulaması bulunmaktadır.

ALO-170 VASITASIYLA VATANDAŞLARA HİZMET SUNULMAYA DEVAM EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı 7 farklı şehirde ( Karaman, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt) 910 çalışan ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bağımsız firma (GENAR) tarafından 3-14 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan memnuniyet anketinde, ALO 170 sektör ortalamasının üzerinde (%82) yüksek vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır.

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK PROJESİNE YÖNELİK ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında gazilerimizden emeklilerimize, tıbbi malzeme kullanan vatandaşlardan işverenlere kadar saha ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İLAVE 2 YIL SAĞLIK HİZMETİ SAĞLANDI

25 YAŞ ALTI GENÇLERİMİZİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI SİLİNDİ

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN SİGORTALILARIMIZIN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK DURUMLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

ER VE ERBAŞLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI SAĞLANDI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİNDE REFORM YAPILARAK TEK KADEME UYGULAMASI VE PRİM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ SAĞLANDI

BİRİKMİŞ BORCU OLAN GENEL SAĞLIK SİGORTALILARINA YÖNELİK KOLAYLIKLAR SAĞLANDI

EMEKLİYE PROMOSYON İMKÂNI SAĞLANDI

TÜM MEMUR EMEKLİLERİNİN 30 YIL ÜSTÜ HİZMET SÜRELERİNE İKRAMİYE ÖDENMESİ SAĞLANDI

YURTDIŞI PROVİZYON AKTİVASYON VE SAĞLIK SİSTEMİ (YUPASS) KAPSAMINDAKİ ÜLKE SAYISI ARTIRILDI

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM ETTİ

YAPILANDIRMADAN YARARLANAN SİGORTALILARA/HAK SAHİPLERİNE KREDİ İLE EMEKLİLİK İMKÂNI SAĞLANDI

BLOKELİ VEYA HAREKETSİZ NİTELİKTE SİGORTALI/EMEKLİ AYLIK VEYA ÖDEMELERİN İADESİNDE KOLAYLIK SAĞLANDI

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ PRİMLERİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENMEYE BAŞLANDI

4/B KAPSAMINDAKİ (BAĞ-KUR) BEŞ PUANLIK İNDİRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

ESNAF AHİLİK SANDIĞII KURULMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI YÜKSELTİLDİ

İŞVRENLERİMİZİN VE SİGORTALILARIMIZIN PRİM BORÇLARINA YÖNELİK ÖDEME KOLAYLIĞI (YAPILANDIRMA) GETİRİLDİ

YAPILANDIRMA TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

TERÖR VE AFET NEDENLERİYLE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİ SAĞLANDI

İLAVE 6 PUAN TEŞVİK UYGULAMASI KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

İŞVERENLERİMİZE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SAĞLANDI

İŞVRENLERİMİZE PRİM ERTELEME İMKÂNI SAĞLANDI

Yapılan düzenleme ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılmaları sağlanmıştır. Böylelikle işverenlerin üzerindeki prim yükünün belli süreler için azaltılması ve ötelenmesi amaçlanmıştır.

TEŞVİKLERDEN YARARLANMAYA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME YAPILDI

İşyerinde kayıt dışı veya sahte sigortalı tespit edilmesi halinde mevcut durumda işverenler bir yıl süreyle istihdam teşviklerinden yararlanamamaktaydılar. Yapılan düzenleme ile kayıt dışılık tespit edilmesi halinde birinci tespitte bir ay süreyle, ilk tespitten itibaren üç yıl içinde yapılan tespitlerde ise bir yıl süreyle teşviklerden yararlanamaması şeklinde esneklik sağlanacaktır. Ayrıca, 5 kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, kayıt dışılık tespit edilmesi halinde de, teşviklerden yararlanmak etkilenmeyecektir.

Katımlarınızdan dolayı çok Teşekkür ederiz.

Eyyüp İSLAMOĞLU

Sosyal Güvenlik İl Müdürü