GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ’NDEN ÇOK ÖNEMLİ KARAR - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

19 Ağustos 2022 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ’NDEN ÇOK ÖNEMLİ KARAR

Son Güncelleme :

01 Mart 2018 - 23:08

Gümüşhane Valiliği;  1 Mart 2018 Perşembe günü yaptığı basın duyurusu ile “Eğitim Ve Öğretimin Genel Düzeni Ve Güvenliğinin Sağlanması Amacı İle Önleyici Tedbirlerin Alınmasına Dair Karar”ı kamuoyuna açıkladı.

28 Şubat 2018 tarih ve 2018/89 numaralı karara göre; Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla İlkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okullarda öğrenim gören “Üniformalı veya üniformasız öğrencilerin internet kafelerde okul günlerinde 08:00-18:00 saatleri arasında girmesi yasaklandı.

Gümüşhane Valiliği’nin Kararı Şöyledir:

***************

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GENEL DÜZENİ VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN ALINMASINA DAİR KARAR

Karar Tarihi  : 28/02/2018

Karar Sayısı: 2018/89

AMAÇ:

Madde 1: İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan 22.12.2016 tarihli “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına yönelik,  koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü” doğrultusunda Eğitim Ve Öğretimin huzur ve güven içerisinde devamını sağlanması, geleceğimizin büyükleri olan çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürerek gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalar yapılması bildirilmiştir. Bu nedenle çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerini ve öğrencilerin eğitim öğretim saatinde okullarda olmalarının sağlanması amaç edinilmiştir.

KAPSAM:

Madde 2-

Bu karar Gümüşhane il sınırlarında içerisinde bulunan tüm internet kafeleri kapsamaktadır.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3-

1- Bu karar 5442 il idaresi kanunun 11/C ve66 maddesi

2- 2559 sayılı polis vazifesi salahiyet kanunu 2/A maddesi

3- 5326 sayılı kabahatler kanununun 32 maddesi

4- 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 4 maddesi

5- İçişleri bakanlığının 23.08.2017 tarih ve bakanlık genelgesi no 2017/3.

6- Emniyet Genel Müdürlüğünün 2017/23 sayılı okullar çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri konulu genelge,”

7- 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun.

8- 27 Kasım 2012 tarih ve 28480 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik.

GENEL ESASLAR:

Madde 4 :

a)Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla İlkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okullarda öğrenim gören “Üniformalı veya üniformasız öğrencilerin internet kafelerde okul günlerinde 08:00-18:00 saatleri arasında girmesi yasaklanmıştır.”

Yapılan denetlemelerde, 08:00-18:00 saatleri arasında internet kafelerde öğrencilerin görülmeleri halinde karara uymadığı tespit edilen iş yeri sahipleri hakkında ceza-i müeyyide uygulanacaktır.

b)Okul saati dışında ise 17.04.2017 tarih ve 30035 sayılı İnternet Ve Toplu Kullanım sağlayıcıları hakkında düzenlenen yönetmeliğin 9. Maddesine göre yaş sınırlamasına uyulması gerekmektedir.

c)İnternet kafeler “Okulların eğitim-öğretime açık olduğu günlerde 08:00 ile 18:00 saatleri arasında ilk ve orta öğretim öğrencileri okul saatlerinde içeri giremez hükmünü içeren levhaları asmak zorunludur.

CEZAİ HÜKÜMLER:

Madde 5 : Bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66.maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesinin 1.fıkrası gereğince yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 6 : Bu karar yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 7:5442 Sayılı İl İdare Kanununun 11. Maddesi gereğince alınan bu karara uymayanlar hakkında; Eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde, aynı kanununun 66. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince işlem yapılır.

 İLAN:

Madde 8: Bu karar Gümüşhane il sınırları içinde her türlü ilan vasıtası ile ilan olunur.

YÜRÜTME:

Madde 9 : Bu kararı Gümüşhane Valiliği yürütür.

 

 

image_print