GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ’NDEN OKUL VE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ KARAR - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

27 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ’NDEN OKUL VE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2019 - 18:06

Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 - 18:06

Gümüşhane Valiliği, 06.09.2019 tarih ve 2019/2 nolu  kararıyla okul önünde ve çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrenciler için risk oluşturacak şahısların uzaklaştırılması ile ilgili bir karar aldı.

Karar şöyledir:

Karar No         : 2019/2

Karar Tarihi    : 06/09/2019

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi uyarınca, Gümüşhane İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması,  okullarımızda sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması için okul önünde ve çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrenciler için risk oluşturacak şahısların uzaklaştırılması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla bu karar alınmıştır.

AMAÇ

Madde 1- Okullarımız, öğrencilerin sosyalleştiği, bilgi ve beceriler kazandığı ve tüm yönleriyle hayata hazırlandığı kurumlardır. Okullarımızda sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması ile çocuklarımızın gelişimlerini sağlıklı yaşam şartları içinde tamamlamaları ve çağın gereklerine uygun güvenli eğitim-öğretim ortamlarında yetiştirilmeleri amaçlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2- Bu karar Gümüşhane ili sınırları içerisinde bulunan tüm eğitim kurumlarımızda (üniversite, orta öğretim, ilköğretim, özel okul, kamu/özel öğrenci yurdu) eğitim gören  öğrencilerimizin okul/yurt bina ve eklentilerinde, çevresinde, ulaşımları esnasında okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrenciler için risk oluşturacak kişileri kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- Bu karar;

1.5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 9/ç, 11/c, 66. Maddeleri,

2.5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. ve 33. Maddeleri

GENEL ESASLAR

Madde 4- Okul/yurt önünde ve çevresinde okulla/yurtla ilişkisi bulunmayan ve öğrenciler için risk oluşturacak şahıslar uzaklaştırılacaktır.

Madde 5 – Okul/yurt önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasına izin verilmeyecektir.

Madde 6- Okul/yurt çevrelerinde tekel ruhsatının bulunması dolayısıyla sigara satışı yapmasına müsaade edilen market, bakkal, büfe vb. işletmeler ya da anılan ruhsatın bulunmamasına karşın illegal yollardan sigara satışı yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, internet kafe vb. yerler ayda en az iki kez habersiz denetlenerek öğrencilere/18 yaşından küçüklere paket ya da tek dal sigara satışına izin verilmeyecektir.

CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 7- Bu kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişilere, idari emir ve işlemlere aykırılıktan, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 33. Maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 8- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 9- Bu kararı Gümüşhane Valiliği yürütür.

Kamuran TAŞİLEK

Gümüşhane Valisi

image_print

HABERLER