GÜMÜŞHANE’DE KYK ÖĞRENCİ YURTLARI BU SEFER DE VİRÜS İHLALCİLERİ İÇİN HAZIRLANDI

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek imzasıyla yayımlanan 11.09.2020 tarih ve 5985 nolu emirle, koronavirüs izalasyon kararı verilmiş ama tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk ederek halk sağlığını riske atan kişiler Gümüşhane merkez ilçede bulunan “Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Öğrenci (A/B­kız/erkek) Yurdunda izalasyona tabi tutulacaklar.

Vali Taşbilek imzalı genelgede şöyle denildi:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. İzolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim yapılmaktadır.

Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid­19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır.

Ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerimiz aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede;

  1. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı ilimiz merkezinde bulunan “Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Öğrenci (A/B­kız/erkek) Yurdu belirlenmiştir.
  2. “Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Öğrenci (A/B­kız/erkek) Yurdu” aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır.

­Yurt yönetimi Vali Yardımcısı Mustafa PALA’nın genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacaktır.

­Gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacaktır.

­Yurdun her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından karşılanacaktır.

­Yurtta izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacaktır.

­Yurtta izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve

görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Vali Yardımcısı Mustafa PALA’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürü tarafından görevlendirilecektir.

­Yurda ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

­24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri Vali Yardımcısı Mustafa PALA’nın gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanacaktır.

  1. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; “Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Öğrenci (A/B­kız/erkek) Yurdu”na yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır.
  2. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler haklarında ilgi İçişleri Bakanlığımızın ilgili Genelgelerine istinaden alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararları çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.

İçişleri Bakanlığımızın ilgi Genelgesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması, alınan kararların uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.”

KAYNAK: GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ