GÜMÜŞHANE’DE MERA VE YAYLAK İHALESİ 2 HAZİRAN’DA YAPILACAK - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

24 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

GÜMÜŞHANE’DE MERA VE YAYLAK İHALESİ 2 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 - 18:19

Son Güncelleme: 27 Mayıs 2020 - 18:22

Gümüşhane’de 2020 yılı otlatma mevsiminde mera ve yaylakların kiralanması, kullanımı, Korunması ve hayvan sahiplerinin uyması gereken usul ve esaslara ilişkin 2020/3 sayılı Valilik Genelgesi ile 2020 yılı mevsimlik kiralama işlemi yapılacak Merkez İlçede 15 adet, Torul İlçesinde 5 adet, Kürtün İlçesinde 3 adet Mera/Yaylak alanlarına ait 2.ihale Haziran ayında yapılacak.

Gümüşhane İli ve İlçelerine bağlı Belde/Köy ve Mahallelerde bulunan ihtiyaç fazlası mera ve yaylaklar 02.06.2020 Salı günü saat 13.00’de 2886 Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile mevsimlik kiraya verilecektir.

İhaleler Gümüşhane İli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Cumhuriyet Cad. GÜMÜŞHANE) Çiftçi Evinde Mera İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Şartname mesai saatleri içerisinde Gümüşhane İli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. Göçerlere kiralanan alanlarda, sözleşme süresi bitmeden süre uzatımı talep edilmesi halinde; sözleşme hükümlerinin yerine getirilmiş olması şartıyla süre Mera Komisyonu tarafından 5 yıla kadar uzatılabilir.

 İhaleye Katılacakların;

a) Hayvan sahiplerinin nüfus cüzdanı fotokopileri,

b) Kendisi ve yanında çalışanlar için sabıka kaydı (Devletin aleyhinde işlenen suçlar yönünden),

c) İhaleye girmek isteyen hayvan sahibinin ikamet ettiği ilin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden büyükbaş hayvanlar için, Türkvet kayıt sisteminden alınacak güncel “Hayvan Varlığı Listesi” küçükbaş hayvanlar için, koyun keçi kayıt sisteminden alınacak güncel “İşletmedeki Hayvanlar Raporu” ile birlikte İl Mera Komisyona müracaat edeceklerdir.

d) İhaleye girmek isteyen hayvan sahibi belirlenen tahmini bedelin % 20’sini geçici teminat olarak yatıracak, ihale sonucunda ise kendisiyle sözleşme imzalanan şahıslardan kati teminat alınacak geçici teminat iade edilecektir.

– Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

– Mera ve yaylak ihalesine girebilmek için, mera/yaylak kapasitesinin en az % 50’si kadar hayvan varlığına sahip olunması gereklidir. Mera/yaylak kapasitesinin % 50’sinden az hayvan varlığına sahip hayvan sahipleri o meranın/yaylanın ihalesine katılamazlar. Hayvanlarının mera/yaylak ihtiyacını karşılayacak mera/yaylak kiralayan hayvan sahipleri başka mera/yaylak ihalelerine katılamazlar.

Hesaplamalar küçükbaş hayvan üzerinden yapılmıştır. Büyükbaş hayvan kiralama taleplerinde, büyükbaş hayvan adetleri küçükbaş hayvana dönüştürülür. Grup kiralamalarında, grubu temsilen bir kişinin diğerlerinin belgelerini temin ederek ihaleye katılabilecektir.

İhale saatine kadar kiralama ihalesine katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İl Mera Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Komisyonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KAYNAK: GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ – 27.05.2020

image_print

HABERLER