GÜMÜŞHANE’DE VELİ VE ÖĞRENCİLERİN BEKLEDİĞİ KARARLAR AÇIKLANDI - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

29 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

GÜMÜŞHANE’DE VELİ VE ÖĞRENCİLERİN BEKLEDİĞİ KARARLAR AÇIKLANDI

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 - 20:41

Son Güncelleme: 10 Ekim 2020 - 23:35

Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.10.020 Cuma günü Vali Vekili Mustafa Anteplioğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak,  12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren Gümöüşhane il genelinde resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak yeni kararlar aldı.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Milli Eğitim Bakanlığının 08/10/2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14430520 sayılı, 09/10/2020 tarihli ve 73911930-10.07.02-E.14484931 sayılı Genelgeleri çerçevesinde Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararlar şöyledir.

 1. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına,
 2. Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulmasına, kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilmesine,
 3. Fiziki imkânları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilmesine,
 4. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. Sınıflarında haftada 2’şer (ikişer) gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilmesi, yüz yüze eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığının 08/10/2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14430520 sayılı Genelgesi ekinde yer alan haftalık ders çizelgeleri uygulanacak olup Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan diğer dersler ise uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine,
 5. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine,
 6. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla verilebilmesine,
 7. 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerimizin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okullarımız yüz yüze eğitime başlayacaktır. Ancak bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayacak olup, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerimizin yüz yüze eğitime devam etmelerine,
 8. Yüz yüze eğitimlerde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında bir ders/etkinlik 30 dakika; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında teneffüsler 10’ar dakika olacak şekilde planlanmasına,
 9. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına, uzaktan eğitimlerde bir ders süresinin 30 dakika olarak planlanmasına, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirlerin okul yönetimince alınmasına,
 10. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayının alınmasına ve okula gelmeyen öğrencilerin devamsız sayılmamasına,
 11. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili diğer kurumlar tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,
 12. Eğitim-öğretim kurumları ve okul servis araçlarında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına,
 13. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

LİSE HAZIRLIK VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİME PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu karar gereği tüm liselerin hazırlık sınıfları ile 12. sınıfları da okullarında yüz yüze eğitim öğretime başlamış olacak. Bu durum bakanlık emri gereği olduğu için Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları içinde yer almamış oldu.

OKULLARIN PANSİYONLARI DA PAZARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR

Gümüşhane İl Umumi Hıfsıssıhha Kurulu kararlarında yer almamasına rağmen, bir bakanlık görüşü olarak, uygulamalı derslerini okullarında yüz yüze yapan ve geçen hafta okullarında yüz yüze eğitim öğretime başlayan meslek lisesi öğrencilerinin 9,10,11. Sınıf öğrencilerinden ve 12 Ekim 2020  pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak olan lise hazırlık sınıfları ile lise 12. Sınıf öğrencilerinden Parasız yatılı kalma hakkı olup pansiyon kaydı olan öğrenciler, velilerinin dilekçe ile müracaat etmesi halinde pansiyonlarda barınabilecekler.

Aynı şekilde; Yatılı Bölge Ortaokulları pansiyonlarında kalma hakkı bulunan öğrenciler için de pansiyonlar açılmış oldu. Bu öğrencilerin de pansiyonlarda kalması için velilerinin ilgili okul müdürlüklerine dilekçe ile müracaat etmesi gerekiyor.

SON DAKİKA BİLGİSİ

PANSİYONLARLA İLGİLİ OLARAK VALİLİKLERE RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Bir son dakika bilgisi olarak haber sitemize intikal eden bilgi de şöyledir:

12 Ekim 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime izin verilen sınıf ve öğrencilerden pansiyonlarda barınma hakkı bulunan öğrencilerin pansiyonlarda barınabilecekleri ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından tüm valiliklere ayrı ayrı resmi yazılar gönderildi.

image_print