Gümüşhane'de Yapılan Bu Önemli Toplantıya Basın Neden Çağrılmadı? - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

26 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Gümüşhane’de Yapılan Bu Önemli Toplantıya Basın Neden Çağrılmadı?

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 - 22:42

Son Güncelleme: 06 Mayıs 2024 - 22:50

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik” 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından illerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık Yetkilileri, Gümüşhane ve Bayburt İl Müdürlükleri ve İlimizdeki taşra birimlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığı konu uzmanları, Tarım Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluş müdürleri, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Gümüşhane ve Bayburt illerinin Tarımsal Üretim Planları masaya yatırılırken sürecin işleyişi hakkında istişarelerde bulunuldu. Tarımsal Üretim Planlamasının uygulama ile ilgili detayları anlatıldı. Toplantının açılışını yapan İl Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç, İlin genel durumu, tarımsal potansiyeli ve planlamaya alınacak projelere ilişkin konuşmalarını gerçekleştirmesinin ardından ilgili konularda Bakanlık konu uzmanları tarafından sunumlar yapıldı.

03.05.2024 tarihinde gerçekleşen toplantıda, üretim planlaması kapsamında İlimizde yapılan çalışmalar gözden geçirilerek Bakanlığımız yetkililerince planlama süreci detaylı olarak anlatıldı. Soru cevapların ardından toplantı son buldu.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ; “Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırmıştır.

Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının #ÜretiminÜreticininYüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız TÜRKİYE YÜZYILINDA hayata geçirilmesi için ilk adımları atıyoruz.

Bu kapsamda Anayasanın 45 inci maddesinde belirtilen “tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak” amacıyla 5488 sayılı Tarım Kanununda yapılan değişiklikle tarımsal üretimin planlanmasında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Tarımsal üretim planlamasının uygulanmasına yönelik “Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği” 14 Eylül 2023’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve  iklim değişikliğini gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek Bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna ileteceklerdir. Diğer taraftan üretim planlamasını teşvik etmek için tarımsal destekler ve hibe programları, sübvansiyonlu krediler, sözleşmeli üretim gibi uygulamalarda düzenlemeler yapılmaktadır.

Bakanlık Merkez Birimleri ile üretim planlarının uygulayıcısı taşra teşkilatımızın birlikte hareket etmesi planlama sürecinin başarısı için son derece önemli görülmektedir. Bu nedenle bu toplantıların düzenlenerek yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır.” denildi.

Kaynak: Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü -03.05.2024

HABERE YORUM

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan ilgili haberi olduğu gibi alıp yayınladık.

İlgili kurumun internet sitesinde yer alan haberden anladığımıza göre Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın başkanlığında yapılan toplantıda Gümüşhane ve Bayburt illerinin tarımsal üretim planları masaya yatırılıyor.  Tarımsal üretim planlamasının uygulama ile ilgili detayları anlatılıyor.

Toplantının açılışını yapan Gümüşhane İl Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç, İlin genel durumu, tarımsal potansiyeli ve planlamaya alınacak projelere ilişkin konuşmalarını gerçekleştiriyor.

Şimdi Soruyoruz.

1-Bu kadar önemli bir toplantıya Gümüşhane basını neden çağrılmıyor?

2-Güvenlik konuları gibi en hassas konularda her ay Gümüşhane Valisi Sayın Alper Tanrısever basının ve kamuoyunu karşısına geçerek rakamları açıklayıp şeffaf bir şekilde en hassas bilgileri bile paylaşırken, Gümüşhane’nin tarım konusundaki planlama bilgileri neden Gümüşhanelilerle ve basınla paylaşılmıyor?

3-İl Müdürü Sayın Kıraç’ın yaptığı konuşmadaki “İlin genel durumu, tarımsal potansiyeli ve planlamaya alınacak projeleri” nin ne olduğunu  Gümüşhaneliler nereden öğrenecekler? Basın çağrılmadığına göre bu öğrenme işi olmayacak mı?

Biz de bu konudaki görüşlerimizi Valimiz Sayın Alper Bey’e bu şekilde iletmiş olalım.

Hasan Pir

image_print

HABERLER