İSMAİL AKÇAY'DAN GÜMÜŞHANE ÜZERİNE ÖZEL AÇIKLAMALAR - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

25 Ocak 2022 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

İSMAİL AKÇAY'DAN GÜMÜŞHANE ÜZERİNE ÖZEL AÇIKLAMALAR

Son Güncelleme :

08 Ocak 2020 - 11:40

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Sayın İsmail Akçay, http://www.gumushanedenhaber.com haber sitesi olarak Gümüşhane üzerine sorduğumuz soruları cevaplandırdı.

Sayın Akçay’a yönelttiğimiz soruları ve Sayın Akçay’ın cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz.

SORU: Sayın Başkanım; geride bıraktığımız 2019 yılının Gümüşhane’nin ticaret ve sanayisi açısından genel bir değerlendirmesini yapar mısınız?

BAŞKAN AKÇAY:

2018 yılının ikinci yarısında dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucunda ortaya çıkan negatif ekonomik etkiler, 2019 yılında ilimiz ekonomisini de fazlasıyla etkilemiştir.

İlimiz ekonomisinde önemli bir payı olan kamu yatırımlarının 2019 yılı içerisinde azalması ve belirli aralıklarla  yaşanan dönemsel gecikmeler  sonucunda Gümüşhane  özel sektörünün de kamu kaynaklarından aldığı pay azalmış ve Gümüşhane ekonomisi de  bu yaşanan gelişmelerin etkisini  yakından  hissetmiştir.

Ayrıca 2019 yılında gurbetçilerimizin de beklenen seviyede şehrimize gelmeyişi ile beraber il ekonomimizde ciddi bir daralma yaşanmıştır. 2019 yılının son döneminde   merkez bankası tarafından kredi faiz oranlarının önemli oranda düşürülmesi  isabetli olmakla beraber, zamanlama bakımından il ekonomimize önemli bir katkısı olmamıştır. 2019 yılında esnaf ve tüccarımızın genel giderleri artarken, kar marjları ve cirolarımız da reel olarak azalmıştır. Kısaca 2019 yılı Gümüşhane İş dünyası adına beklentilerimizin altında kalmıştır. Ancak ihracattaki önemli büyüme ilimiz adına başarılı olmuştur. Tüm bu gelişmelere rağmen ilimiz ihracatı 2018 yılına göre 2019 yılında  % 44 artarak 50 Milyon 867 bin dolar olmuştur. İhracat yaparak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan firmalarımıza teşekkür ediyoruz.

İlimizin önemli ve öncü sektörlerinin başında gelen pestil köme sektörümüzde faaliyet gösteren 28 firmamızda yıllık olarak 5 bin 200 ton pestil köme üretmektedir. Bu firmalarımızın şehrimiz istihdamına sağlamış olduğu katkıyı değerlendirecek olursak ta, bu firmalarımız çarpan etkileri ile birlikte şehrimizde 1.500 kişiyi dolaylı olarak istihdam sağlamaktadır. Bu oranda şehrimiz istihdamı için önemli bir değerdir. Yine 2019 yılı içerisinde odamıza 8 Şahıs işletmesi, 22 şirket, 8 Kooperatif, 1’de idari ve iktisadi işletme olmak üzere 39 yeni kayıt yapılmıştır.

SORU: 2023’e üç kala Gümüşhane topyekün kalkınmada ne yapmalıdır? Hangi konuları öncelemeli ve bu konuda şehir ve il birlikteliği ve aksiyonu nasıl sağlanmalıdır?

BAŞKAN AKÇAY:

2023 hedeflerimiz için ilk olarak siyasi irade, kamu üniversite ve özel sektör  hep birlikte hareket etmeli ve daha aksiyoner olmalıdır. 2023 hedefimiz olan bir trilyon 80 Milyar Dolar GSMH, 500 milyar dolar ihracat ve 12 bin 500 dolar fert başı milli gelir  ülkemiz için önemli ve  hak ettiğimiz hedeflerdir.

Ancak bu önemli hedeflere ulaşmak için merkezi hükümet, üniversiteler, kamu yönetimi ve özel sektör üzerine düşeni hızla yapmalıdır. Verilen teşvikler beklenen sonuçları vermemiştir. Bunun için hiç zaman kaybetmeden önemli yapısal reformların yapılmasını bekliyoruz. Bu teşviklerin üretim, istihdam ve ihracat için yeterli olmadığını hep beraber gördük. Üretmeden, ihracat yapmadan kalkınmamız ve 2023 hedeflerini yakalamamız mümkün değildir. Üretmek için, istihdam için, ihracat için teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi ve yapısal reformların yapılması kaçınılmaz olmuştur. Kamu yönetimi de daha hızlı aksiyon almalı. Zamanla yarışan özel sektörü desteklemede daha hızlı hareket etmelidir. Zaman zaman ağırlaşan bürokrasi özel sektörün işini zorlaştırmaktadır. Ülke olarak acelemiz olduğunu unutmayalım.

Bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için üretim ve istihdamı artırmak, il nüfusunun azalmasını önlemek ve bölgeler arası ekonomik dengesizliği ortadan kaldırmak için yapısal reformlar, ilk olarak bölgesel faktörleri göz önüne alınarak düzenlenmelidir. İlimizin genel ekonomik durumunu ve şartlarını göz önüne aldığımızda kısacası çılgın teşviklere ihtiyacımız var.

SORU: Erzincan –Gümüşhane- Trabzon demiryolu projesi için düşünceleriniz nelerdir?

BAŞKAN AKÇAY:

Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu Projesi şehrimiz ve bölgemiz için vazgeçilmeyecek bir projedir. Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip olan bu projenin hayata geçmesi için şahsım olarak yıllardır mücadelesini vermekteyim. Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu hattı benim için yıllardır hayalini kurduğum bir vizyon proje ve bu proje gerçeğe dönüşene kadar da mücadele etmeye devam edeceğim.

Şehrimizin ulaşımda karayolundan başka alternatifi olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu durum bölgesel ve yerel kalkınmamız için belirli zorlukları da beraberinde getiriyor. Şehrimizde  her yıl artacak 100 Milyon dolarlık önemli bir ihracat potansiyelimiz var. Daha öncede bahsettiğim gibi 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için ihracatın artması şart. Bunun en önemli ve tek alternatifi de demir yolu ağı ve ulaşımıdır.

Şuan proje ihalesi yapılmış olan Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu projesi hattı aynı zamanda geçmişten beri farklı tarihsel dönemlerde dahi önemli bir ticaret güzergahı olarak kullanılmış ve bu hattı kullanan tüm medeniyet ve devletlere önemli kazanımlar sunmuştur. Biz sadece ili ile değil ülkesi ile zengin olmak istiyoruz. Hem bölgesel hem de ülkemizin yüksek menfaatleri için geçmişten beri farklı tarihsel dönemlerde dahi önemli bir ticaret güzergahı olarak kullanılan bu bölgeye tekrar hayat verecek olan Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu projesi bu şehri ve bölgeyi gelecekte önemli bir yere taşıyacak bir vizyon projedir.Bu demiryolu hattını sadece Erzincan-Gümüşhane-Trabzon olarak düşünemeyiz. Bu uluslararası bir projedir.

Bu proje Karadenizi, Trabzon’dan Akdeniz’e, İskenderun’a  dolayısıyla dünyaya bağlayacak bir projedir.

SORU: Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası sizin liderliğinizde Gümüşhane için çok güzel çalışmalar ve projeler yaptı. 2020 ve sonrasında aynı çalışmalar ve projeler devam edecek mi?

BAŞKAN AKÇAY:

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman şehrimize ve üyelerimize  daha iyi hizmet vermek için çalıştık. Geçmişe dönük baktığımızda 2000 yılında  Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesini kurduk ve şuan Organize sanayi bölgemiz ilimizin en önemli istihdam ve üretim merkezi konumunda. 2004 yılından itibaren Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak 32 ayrı proje yaparak İlimiz esnaf ve tüccarının sosyal, kültürel, kişisel gelişim, ticaret ve ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. Bu projelerle ilimize yaklaşık olarak 3 Milyon 600 bin TL tutarında kaynak aktardık ve, 1600 kursiyerimize mesleki eğitim verdik. Bu projelerimiz kapsamında ayrıca hazırlamış olduğumuz önemli ekonomik raporları da üyelerimiz ve sizlerle paylaşarak, üyelerimize ve şehrimize yatırım yapmak isteyen işadamlarına şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yol göstermeye çalıştık.

Yine odamız girişimleri ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rekabetçi sektörler programı çerçevesinde  şehrimize 8,5  milyon avroluk önemli bir istihdam ve üretim merkezi ve yeni girişimciler yetiştiren (İŞGEM) Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi’ni kazandırdık. Bu çalışmaları yaparken de hiçbir karşılık ve maddi beklenti içinde de olmadık. Şuan yine şehrimiz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz ‘’Gümüşhane Küçük Sanayi Sitesi Fizibilite Çalışması Projesi’ bitti ve sonuç raporunu yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacağız Aynı zamanda ‘’Gümüşhane Uygun Yatırım Ortamların Hazırlanması projemizde onaylandı ve çalışmalarımız başladı. Bu projemiz de şehrimize yatırım yapmak isteyen iş adamlarına önemli bir yol gösterici kaynak niteliği taşıyacak.

SORU: 2020 için Gümüşhanelilere mesajınız ne olur?

BAŞKAN AKÇAY:

İlk olarak tüm Gümüşhaneli hemşerilerime ve hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli üyelerimizin ve aziz milletimizin 2020 yılını kutluyor, yeni yılın sağlık, afiyet, huzur, mutluluk, başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi 2020 yılında da birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü ve dostluk içerisinde, azim ve kararlılıkla gelecek kuşaklara daha güzel yarınlar hazırlamak amacıyla hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. İlk olarak 2020 yılının ekonomik bakımdan  2019 yılından daha iyi geçeceğine inanıcımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye ekonomisinin 2020 yılını yüzde 5 büyüme ile tamamlaması bekleniyor. Bu büyüme hedefi ve yakalanacak başarılı sonuçlar ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında büyük avantaj sağlayacak. Bizlerde Gümüşhane iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyarak bu hedeflerin gerçekleşmesi için var gücümüzle üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz.

İlimizin ve ülkemizin esas gücü olan esnaf, tüccar ve sanayici arkadaşım bizler mesleğimizi işimizi yaparken aynı zamanda  birer turizm ve tanıtım elçileri olduğumuzu unutmayalım. Özümüzün dışa yansımasının bizlerde göründüğü muhakkaktır. İstihdam sağlayan, üretim yapan, risk alan çoğu zaman  günde 12-15 saat çalışan, raporu izini olmayan her zaman zarar etme ihtimali olan, müşteri memnuniyetini, hizmette ve kalitede rekabeti her zaman  önceliğimiz bilen bir çalıma ortamının içerisindeyiz. İlimizde esnaf, tüccar ve sanayici olmanın zorluğunu biliyoruz ve beraber yaşıyoruz. Bu yüksek tempoda çalışırken, ailemize ilimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız hep aklımızdadır. İlimizin zor kazanılmış  güzel imajına zarar verecek her türlü iş ve hareket hepimizi derinden üzer. Gümüşhane iş dünyamızın değerli temsilcileri kazanılmış, değerlerimizin  sahipleri sizlersiniz. Hepimiz iş hayatında ve hayatımızın diğer alanlarında çevremize örnek olan birer rol model olmalıyız. Şehrimizle ilgili olumlu veya  olumsuz kanaatlerin büyük bir kısmının bizim üzerimizden yapıldığını asla unutmayarak, alın terimizle, akıl terimizi güzel ahlakla buluşturan ilimiz ve insanımıza güvendiğimi belirterek, selam ve saygılar sunuyorum.

SORULARIMIZA VERDİĞİ CEVAPLARDAN DOLAYI GTSO BAŞKANIMIZ SAYIN İSMAİL AKÇAY’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

HABER – RÖPORTAJ: HASAN PİR http://www.gumushanedenhaber.com

image_print