Kelkit’te "Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi" Kuruluyor - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

24 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Kelkit’te “Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi” Kuruluyor

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2016 - 15:37

Son Güncelleme: 16 Kasım 2016 - 15:46

Kelkit’te “Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi” Kurulması ile ilgili olarak Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz’ın 16 Kasım 2016 tarihinde yaptığı açıklama şöyledir:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana titizlikle üzerinde durduğumuz Şehir merkezindeki ahırların merkez dışına çıkarılma işlemine nihayet Bismillah diyoruz. Bu proje sayesinde İlçe merkezimizin nahoş görüntüden kurtulması ve vatandaşlarımızın hijyenik ortamda yaşamasının yanı sıra, Hayvan Yetiştiricilerimiz de Karlı işletmelere ve modern ahırlara kavuşmuş olacaklar.

Bu devasa projenin şimdiden İlçemize Hayırlı olmasını diliyorum. Başvurular bu gün  Kelkit Tarım İlçe Müdürlüğünde başladı.

Kelkit’te Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi Kurulması için yapılan toplantı İlçe halkına umut ışığı oldu.

Kelkit Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu Bölge ekonomisinin gelişiminde kapasitesinin etkin ve verimli kullanımı ile gelişimine imkân tanıyacak alt yapı ve organizasyonun kurulması kapsamında “Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi” ne ihtiyaç duyulmakta idi.

Böylelikle İlçede ve bölgedeki canlı hayvan potansiyelinin modern bir besicilik anlayışı ile ekonomiye kazandırılmasını sağlanacaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Kelkit Hayvancılık ve Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü organlarından oluşacaktır.

Gümüşhane Valiliğinin de Kelkit TDİ Besi OSB Müteşebbis Heyetine Başkanlık edeceği, Kelkit Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanı, Kelkit ilçe sınırları içerisinde, uygun görülen İlçe merkezine yaklaşık 1-2 km mesafede, İlçenin doğusunda 236 ada, 92,94 ve 96 nolu parselde yaklaşık 16 dekar alanda yer alması; Tarıma Dayalı Hayvancılık OSB alanı 20 ha yeşil alanı: 8 ha TDİ besi OSB Alanı: 24 ha Toplam parsel sayısı: 20 adet 60 başlıklı besi ahırı: 10 adet 100 başlıklı besi ahırı: 8 adet 250 başlıklı besi ahırı: 40 adet besi ahırında (toplam 4300 B.Baş hayvan kapasiteli), şu anda mera olan ve Mera vasfından çıkarılarak Kelkit Besi OSB yeri olarak tahsis edilmesi düşünülmektedir.

Bu taşınmaz üzerinde, Arazinin Uygulama İmar Planlarının, Hali Hazır Haritalarının, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin ve Parselasyon Planlarının Hazırlanması Hizmet Alım işi ihale edilecek olup yüklenici firma tarafından Genel yerleşim planı, Üstyapı modül projeleri, 50 – 100 – 250 başlık ahır avan projeleri, İmar planları ve parselasyon planları hazırlanacaktır.

İlk etapta kurulacak Kelkit Besi OSB Müteşebbis Heyeti Başkanlığının hazırlayıp onaylayacağı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulacak proje komisyonda değerlendirilip Onayı müteakiben altyapı projelerinin hazırlanması için ihale süreci başlatılacaktır.

Bakanlıkça yatırım programı alınıp verilecek olan kredi Besi OSB’ye tahsis edildiğinde; Tahsis edilen kredinin faiz oranı yüzde 1 olacak Kredinin vadesi kullanıldığı yıldan itibaren 5 yıl ödemesiz, toplam 15 yıl olacaktır. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi için Gümüşhane Valiliği, Kelkit Kaymakamlığı, Kelkit Belediyesi, Gümüşhane İl tarım ve Kelkit İlçe Tarım Müdürlüğü yoğun çaba sarf etmektedir.

Kelkit İlçesi Doğu Karadeniz bölgesinin Büyükbaş Besi Hayvancılığının yapıldığı en büyük yerleşim yerlerinden biri olup, İlçede 151 ahır, köylerde 2559 ahır ile toplam 2710 adet değişik büyüklüklerdeki hayvancılık tesislerinde faaliyet göstermekte olup; İlçe Merkezinde 2.967 Büyükbaş ve  Köylerde 27.600 Büyükbaş olmak üzere Toplam 30.800 Büyükbaş hayvan bulunmaktadır.

Kelkit’te yaklaşık 141’in üzerinde ailenin hayvancılık yaptığını, bunlarda özellikle 10 baş ve üzeri hayvan barındıran 60 işletmede 2.500 hayvan barındırıldığını sabit olmakla birlikte yürütülen bu faaliyetin, ilçe merkezinden uzak tek bir alanda oluşturulacak olan TDİOSB’ nin yönetimi ve organizasyonun ortaya çıkmasına sağlıklı bir şekilde katkı sağlayacak aynı zamanda çevre sağlığı ve gelişimine ivme kazandıracaktır.

Kelkit ekonomisi büyük ölçü de tarıma ve hayvancılığa dayanmaktadır. Kültürü, doğası, iklimi ve coğrafyası gereği diğer sektörlerin kısıtları söz konusudur. Dolayısıyla buradaki hayvancılık faaliyetini daha değerli, düzenli, ekonomik ve ön plana taşımak amacıyla, İlçenin temiz, modern ve örnek bir yerleşim merkezine dönüştürülmesi adına Organize Besi Bölgesi proje taslağının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu proje hayata geçirilirse Kelkit ekonomisine çok önemli katkı sağlayacaktır. Kabaca bir hesaba göre 6 milyon TL yakın bir rakamla yatırım yapılacaktır. İlçede üretimlerin desteklenmesi ve organize besi bölgesi mantığıyla alt yapısı, karantinası ve sağlık alt yapısıyla birlikte entegre bir faaliyeti hayata geçirilecektir. Organize Besi Bölgesi ve yan projelerle Kelkit’e hem ekonomik geleceği açısından hem hayvancılık faaliyeti açısından hem de istihdam açısından önemli bir yatırım olacaktır. İlçenin ve Ülkenin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünülen bu proje çok önemli. Projenin amacına en iyi şekilde hizmet edebilmesi, fonksiyonlarını tam olarak icra edebilmesi için projenin dikkatle analiz edilmesi ve ilk fırsatta hayata geçirilmesi Bölge halkı için büyük önem arz etmektedir.

Yüzde seksene varan hibelerle desteklenecek olan bu projeye başvurular bugün başlıyor.”

image_print

HABERLER