LONDRA’DA AÇILACAK SERGİ İÇİN GÜMÜŞHANE’DEN EŞYA İSTENDİ - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

16 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

LONDRA’DA AÇILACAK SERGİ İÇİN GÜMÜŞHANE’DEN EŞYA İSTENDİ

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2017 - 21:28

Son Güncelleme: 06 Mayıs 2017 - 21:28

*Tam 155 yıl önce. Gümüşhane, İngiltere’de fuara katıldı…

Sultan Abdülaziz dönemi.

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’ndeki 1862 tarihli belgeden anlaşıldığına göre Londra’da fuar diyebileceğimiz tarzda bir sergi açılacağı için ülkemizden de buraya teşhir edilmek üzere ihraç malı diyebileceğimiz ürünler gönderilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda Gümüşhane’den de ürettiği mallardan numune istenilmiştir.

BELGE NO: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 416, Gömlek No: 38, Tarihi: 05 (Za) Zilkade 1278 (4 Mayıs 1862), Konusu: Londra’da açılacak sergi için Gümüşhane’den istenilen eşyanın gönderildiği.

ingiltere

Ticaret Nezâret-i Celilesine

 “Londra’da açılacak sergi içün Gümüşhane Sancağından istenilen eşyanın gönderildiği ifadesine dair Trabzon valisi sabık devletlü paşa hazretlerinin tevarüd iden tahriratı manzur-ı valaları buyurulmak üzere melfufuyla beraber leffen irsal kılınmış olduğu beyanıyla tezkire.”

(Kaynak: Murat Dursun Tosun – “Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Tarihte Yaşananlar Ve Ayrıntıları 1695-1928”

TEŞEKKÜR: Murat Dursun Tosun Bey’e teşekkür ediyoruz. GH.

 

image_print

HABERLER