Memur-Sen: “28 Şubat ile Yüzleşilmeli, Mağduriyetler Giderilmelidir”

“Kapanmayan Yara” 27. Yılında 28 Şubat Mağdurların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ve Basın Açıklaması Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Memur-Sen’in ev sahipliğinde, 28 Şubat Post-modern darbesi mağdurları ve mağduriyetleriyle ilgili çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ortaklığında gerçekleştirilen “27. Yılında 28 Şubat Mağdurların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ve Basın Açıklaması” Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

28 Şubat mağdurlarının devam eden mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştaya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra; TİHEK üyesi Muhammet Ecevit Carti ve Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan başta olmak üzere, Memur-Sen ve bünyesinde faaliyet gösteren sendikaların genel yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda STK temsilcisi, 28 Şubat mağdurları ve basın mensupları katıldı.

Çalıştayın sonuçlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, darbecilikle mücadelenin gerçek bir yüzleşme sağlayarak başarılı bir şekilde yapılabilmesi için mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat mağdurlarının, “TİHEK ve KDK’ya yaptıkları başvurulara verilen Kararlar, Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Sivil Topum Kuruluşlarının Raporları ve Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlallerine ilişkin kararlarına vurgu yapan Yalçın, “28 Şubat mağdurlarının yaşadıkları gibi ağır ve açık hak ihlalleri karşısında devlet; mağdurların maruz kaldıkları ihlalleri ve failleri tespit etmek, ihlallerden sorumlu olanları yargılamak, mağduriyetleri tazmin etmek veya zararı telafi etmek, hak ihlallerinin tekrarlanmaması için kurumsal reform niteliğinde gerekli adımları atmak yükümlülüğü altındadır” dedi.

“Cumhurbaşkanlığına bağlı bir komisyon kurulmalı”

Yalçın, 28 Şubat mağdurlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesi; hakların iadesi, tazmini ve telafisi için Cumhurbaşkanlığına bağlı bir komisyon kurulması önerisinde bulunduğu konuşmasında, “Komisyon; doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmalı ve hukukî denetime elverişli kararlar alabilmesine imkân tanıyacak şekilde tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olarak teşekkül ettirilmelidir. STK’ların da Komisyonda temsili sağlanmalıdır. Komisyon; mağduriyetin ve hak iddiasının tespiti konusunda somut bilgi ve belgeye dayalı ispat aramak yerine yapılan başvuruları res’en araştırmalı, sosyal hukuk devleti ve hakkaniyet ilkeleri gereğince mağduriyet tarihindeki koşulları göz önüne alarak karar vermelidir. 1982–2014 tarihleri arasında başörtüsü, irtica vb sebeplerle haksız ve hukuksuz idari işlemlere/kararlara maruz kalanlara, hak arama yollarına başvuru hakkına sahip olup olmadığına veya bu yola başvurup başvurmadığına bakılmaksızın komisyona başvuru hakkı tanınmalıdır” diye konuştu. 

Yalçın: Tek bir darbe mağduru kalmasın

Çalıştay ve raporun 28 Şubat’ın mağduriyetlerinin çözümü noktasında önemli bir adım olduğunun altını çizen Yalçın, “Bütüncül, kapsayıcı, hakkaniyetli bir yaklaşımla Türkiye Yüzyılına yakışır şekilde, tek bir darbe mağduru kalmaması için gerekli tüm adımların kamu otoritesi tarafından ivedilikle atılmasını ve vesayet heveslilerine bütün kapıları kapatacak demokratik reformların yapılmasını bekliyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı. 

Aktif Kaynak Link: https://www.memursen.org.tr/28-subat-ile-yuzlesilmeli-magduriyetler-giderilmelidir