MİLLET BAHÇESİ GÜMÜŞHANE’DE NEREYE YAPILACAK? - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

8 Şubat 2023 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

MİLLET BAHÇESİ GÜMÜŞHANE’DE NEREYE YAPILACAK?

Giriş Tarihi: 01 Mart 2019 - 16:37

Son Güncelleme: 01 Mart 2019 - 16:39

1 Mart 2019 tarih ve   30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”e eklenen bir madde ile “Millet bahçeleri” mevzuata girmiş oldu.

Millet bahçeleri ile ilgili bölüm şöyledir:

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vvvv) bendine aşağıdaki altbent eklenmiştir.

“4) Millet bahçeleri: Halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, fonksiyonları ve tasarımı gibi hususların Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak Millet Bahçeleri Rehberinde belirlendiği büyük yeşil alanları”

image_print