MİRAÇ NEDİR? - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

26 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

MİRAÇ NEDİR?

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 - 10:00

Son Güncelleme: 05 Şubat 2024 - 18:06

Hem Kur’an-ı Kerim’in hem de bütün sahih hadis ve tarih kaynaklarının haber verdikleri Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizelerinden birisi de İsra ve Miraç mucizesidir.

İsrâ ve Miraç; Peygamberimiz (s.a.v)’ın gerçek bedeni ile, bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz âyet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı mucizevi bir yolculuktur.

Pek çok ilahî hikmet ve bereketi barındıran bu kutlu yolculuk, Kur’an’da İsra Suresi’nin birinci ayetinde şöyle dile getirilmektedir: “Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.”

Miraç; Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyevi vücudu ile Allah (c.c.) tarafından  göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır.

Miraç olayı, Hicret”ten  bir yıl önce, Miladi 621 yılında Mekke’de vuku bulmuştur. Recep ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke’deki Mescid-Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında İsra adını alır. İkinci aşama ise Miraç tabiri ile izah edilen Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in Mescid-i Aksa’dan Allah’ın (c.c.) özel davetlisi olarak göklere, maneviyat âlemlerine yükselişidir.


image_print

HABERLER