PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’İN SÜNNETLERİNİN ÖNEMİ - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

9 Ağustos 2022 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’İN SÜNNETLERİNİN ÖNEMİ

Son Güncelleme :

04 Eylül 2019 - 20:44

“Arkadaş! Vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) sünnetleri birer yıldız, birer lâmba vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir hadd-i şer’î, zulmetli dalâlet yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda, insan zerre miskal o sünnetlerden inhiraf ve udûl ederse, şeytanlara mel’ab, evhama merkeb, ehval ve korkulara ma’rez ve dağlar kadar ağır yüklere matiye olacaktır.

Ve keza, o sünnetleri, sanki semâdan tedellî ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara temessük eden yükselir, saadetlere nâil olur. Muhalefet edip de akla dayananlar ise, uzun bir minare ile semâya çıkmak hamakatinde bulunan Firavun gibi bir Firavun olur.”

(Kaynak: B.S.Nursi: Risale-i Nur Külliyatı/ Mesnevi-i Nuriye’den)

image_print