Prof.Dr. Hasan Ayaydın, Gümüşhane İçin Bilgi Kaynağı Oldu - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

13 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Prof.Dr. Hasan Ayaydın, Gümüşhane İçin Bilgi Kaynağı Oldu

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 - 20:40

Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 - 20:40

Gümüşhane Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisini temsilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ayaydın tarafından Gümüşhane Valiliği bünyesinde yapılan Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantılarında bir dizi raporlar sunuldu.

Prof. Dr. Ayaydın, Gümüşhane ilinin büyüme ve ihracat performansının geliştirilmesine yönelik sorunları tespit etmek ve çözüme yönelik politika önerileri geliştirmek amacıyla 31 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı’nda “Gümüşhane İli İşletmelerinin Büyüme ve İhracat Performansının Geliştirilmesi: Sorunların Tespiti ve Politika Önerileri” konulu bir araştırma raporunda Gümüşhane İli İşletme Yapısı, Türkiye İhracat Görünümü-Gümüşhane İlinin İhracat Performansı, Gümüşhane’de GSYH’nin sektörlere göre dağılımı, Gümüşhane’de sektörel kredi dağılımı, Araştırmanın Bulguları ve Sonuçlar, Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Dijitalleşme ve E-ticaret, Yatırım, Kapasite ve Büyüme Sorunlarının Tespiti, İhracat Sorunlarının Tespiti, Pandeminin Etkileri, Geleceğe Yönelik Beklentiler, Tespitler, Fırsatlar ve Politika Önerileri başlıklarında bilgiler yer aldı.

22 Haziran 2022 tarihinde yapılan Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı’nda “İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı:  Yeşil dönüşüme nasıl ayak uyduracağız?” konulu bir araştırma raporunun sonuçlarında; iş dünyasının en önemli gündem maddeleri arasında yer alan iklim değişikliği yer aldı. Prof. Dr. Ayaydın raporun içeriğine dair; “Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Mutabakat konularında, Yeşil Mutabakat kapsamında AB tarafından getirilen Sınırda Karbon Düzenlemesinden etkilenmesi beklenen Gümüşhane ilinde; farkındalık oluşturmak,  bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak amaçlandı. Böylece, ilin sanayisine ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacına katkıda bulunmaktadır. AB üyesi olmayan ülkelerden gerçekleştirilen ithalat, SKD mekanizması çerçevesinde karbon fiyatlandırmasına/vergilendirmesine tâbi tutulacaktır. İhracatının yaklaşık yarısını AB ülkelerine gerçekleştiren Türkiye’nin rekabet gücünü olumsuz etkileyebilecek bu mekanizma, Türkiye’de karbon fiyatlandırma çalışmalarının ve sektörel bazda yeşil dönüşüm süreci tartışmalarının ivme kazanmasına neden olmuştur” şeklinde açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2022 tarihinde yapılan sanayi ve teknoloji işbirliği toplantısında “Gümüşhane İli Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Ekosistem Analizi:  Swot Analizi, Eylem Planı ve Politika Öneriler” konulu bir araştırma raporunun sonuçlarında ise; Araştırmanın temel amacının ilimizde Ar-ge faaliyetlerinin ve potansiyelinin geliştirilmesi için izlenecek yol haritasının belirlenmesi olarak gerçekleştirildi. Bu amaçla da Gümüşhane ili Ar-Ge ve İnovasyon Kapasitesi Mevcut Durum Analizi ve Geleceğe Yönelik Eylem Planının” başlıklarında bilgiler yer aldı.

19 Aralık 2023 tarihinde yapılan Sanayi ve teknoloji işbirliği toplantısında “Gümüşhane İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine İlişkin Tespitler ve Öneriler” konulu araştırma raporunun sonuçlarında da “Gümüşhane ilinin bölgesel gelişmişlik durumunu analiz etmek, Bölgesel teşviklerden yararlanma durumunu irdelemek ve bilimsel bakış açısıyla Gümüşhane İlinin 6. Bölge teşviklerinden yararlanıp/yararlanamayacağına ışık tutmak ve öneriler sunmak üzere hazırlandı.

Gümüşhane ilinin sosyo-ekonomik durumunu, üretim ve teknoloji altyapısını, sektörel gelişimini, gelişme potansiyeli yüksek alanları ve yatırım fırsatlarını, rekabet gücü yüksek işkollarını irdeleyen “Farklı Boyutlarıyla Gümüşhane İlinde Bir Araştırma: Tespitler, Fırsatlar ve Politika Önerileri” başlıklı kitap, Gümüşhane ilinde yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar, karar vericiler ve yöneticiler için yol haritası olabilecek rehber niteliğinde hazırlanmış bir çalışma özelliği taşımaktadır.

Söz konusu kitapta, Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren işletmelerin bilgi teknolojileri kullanımı, dijitalleşme, e-ticaret, yatırım, kapasite, büyüme, ihracat ve gelecekle ilgili beklentiler üzerine sorunlarını irdelendi. Gümüşhane ilinin güçlü, zayıf, fırsat ve tehditlerini içeren SWOT analizinin yapıldığı kitapta İlin gerçeklerini ortaya koyan, ihtiyaçların ve sorunlarının tespiti ve fırsatların daha iyi değerlendirilmesi için politika ve çözüm önerileri sunuldu.

Prof. Dr. Ayaydın yayımlanan kitap ve raporlar hakkında; “Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarını dikkate alarak, il düzeyinde gelecekte yapılacak çalışmalara yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu kitabın Gümüşhane’mizde yatırım yapacak iş insanlarımıza, karar alıcılara, yöneticilere dikkate almaları gereken noktalarda bilgi sunacağına, gelecekte yapılacak çalışmalara, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, ilimizin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda sağlayacaktır. Yapılan bu değerli çalışmanın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı ve yararlı olmasını diliyorum. Yeni nesil üniversiteler, toplumsal gelişimin merkezindedirler. Yeni nesil üniversitelerin bu amaçlarına yönelik olarak; üniversite iş dünyası arasında köprü vazifesini yerine getirme, teori ile pratiği buluşturma, bilimsel bilginin beşiği olan üniversitemizin şehrimizin sorunlarına çözüm önerisi sunarak politika önerisinde bulunmak, değer üretmek, toplumsal fayda sağlamak üzere bir bilim insanı sorumluluğu içerisinde üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Gümüşhane ilinin yerel potansiyelinin yerel aktörler tarafından yerel ekonomik kalkınma politikaları üretilip bu fırsatın değerlendirilmesi gerekmektedir. Gümüşhane ilinin küresel ekonomik değer zincirinden, Türkiye ekonomisinin gelişiminden aldığı payı artırmak, ilimizin bölgesel kalkınma hedeflerine daha hızlı ulaşması ve bölgesel gelişmişlik farkının azalması için bu kitap kaleme alınmıştır” şeklinde konuştu.

Üniversite-sanayi işbirliğinin, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştırarak inovasyonu teşvik ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek; “Üniversite sanayi işbirliği hem üniversitelerin hem de sanayi sektörünün karşılıklı olarak fayda sağlayabileceği bir ortaklık modelini ifade etmektedir. Bu tür işbirlikleri sadece bilgi transferi değil, aynı zamanda uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasına da olanak tanımaktadır. Bu sayede hem akademik dünya hem de endüstri, karşılıklı olarak güçlenir ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlar. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Gümüşhane ilimizdeki kamu ve özel sektör temsilcileriyle sürekli bir işbirliği ve bilgi akışı yapılmaktadır. Üniversitemiz, bilgi üreten ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir kurum olarak bu iş birliğine büyük önem vermektedir. Yapılan çalışmalardan ve araştırmalardan çıkan sonuçların ilimize, ülkemize ve insanlığa faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle de üniversite-şehir bütünleşmesine örnek teşkil edecek çalışmalara destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyor, elde edilecek her bir bulgunun yol haritası niteliğinde olacağına inanıyorum” diyerek konunun önemine vurgu yaptı.

image_print

HABERLER