1

PROF.DR. KENAN AYDIN “KARADENİZ ZİRVESİ” NDE GÜMÜŞHANE TURİZMİ’Nİ TANITACAK

Yıldız Teknik
Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) ile Tüm
Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) in ortak organizasyonunda 13
Aralık 2019 tarihinde “ULUSLARARASI KARADENİZ ZİRVESİ: BÖLGESEL VE ULUSLARARASI
İŞBİRLİĞİ SAHASI OLARAK KARADENİZ” başlıklı etkinlik yapılacak.

Karadeniz’in
çeşitli yönleriyle işleneceği etkinlikte Yıldız Teknik Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Gümüşhaneli Prof.Dr. Kenan Aydın da “Karadeniz Çevresinin Turizm Potansiyeli:
Gümüşhane Örneği” konulu bir konuşma yapacak.

Etkinlik 13
Aralık 2019 Cuma günü Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü İİBF Prof.
Dr. Murat Demircioğlu Konferans 
Salonu’da yapılacak.

ETKİNLİK PROGRAMI ŞÖYLEDİR

BLACK SEA SUMMIT CONFERENCE: BLACK SEA AS A
SPACE OF REGIONAL AND INTERNATIONAL COOPERATION /

ULUSLARARASI KARADENİZ ZİRVESİ: BÖLGESEL
VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ SAHASI OLARAK KARADENİZ

Organisation: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan
ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) and/ve Tüm Bürokratlar ve İş
İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED)

Date/Tarih: 13
December 2019 / 13 Aralık 2019

Place/Yer:
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü İİBF Prof. Dr. Murat Demircioğlu
Konferans Salonu – İstanbul

9-9.30:
REGISTRATION/KAYIT

9.30-10.00: WELCOMING SPEECHES/AÇILIŞ KONUŞMALARI

– Prof. Dr.
Mehmet HACISALİHOĞLU (YTÜ BALKAR Müdürü)

– Cemil BİLGE
(TÜMBİFED Genel Başkanı)

– Prof. Dr.
Bahri ŞAHİN (YTÜ Rektörü)

10-11.00: KEYNOTE SPEECHES/AÇILIŞ KONFERANSLARI

 • Prof. Dr. Mustafa AYDIN
  (Kadir Has University): Uluslararası Siyasette Bir Rekabet ve İşbirliği
  Sahası Olarak Karadeniz

11-12.30: PANEL 1: POLITICS AND COOPERATION OPPORTUNITIES IN THE BLACK SEA
REGION / KARADENİZ ÇEVRESİNDE SİYASET VE İŞBİRLİĞİ İMKANLARI

Chair: Prof.
Dr. Ertaç ERGÜVEN

 • Assoc. Prof. Dr. Çiğdem NAS
  (Yıldız Technical University): AB Politikaları ve Karadeniz Çevresi
  Ülkeler Arası İşbirliğine Etkileri
 • Assoc. Prof. Dr. Darina GRIGOROVA
  (University of Sofia): “‘Russkiy mir’ in the Black See Region:
  geopolitical doctrine and ideology”
 • Assoc. Prof. Dr. Sergii PAKHOMENKO
  (Mariupul State University Ukraine) (spplus@ukr.net): “Frozen and
  Current Conflicts in the Black Sea Region: Origin and Typology”
 • Prof. Dr. Gencer ÖZCAN
  (İstanbul Bilgi University): Türk Dış Politikasında Balkanlar ve Karadeniz

12.30-14.00
LUNCH BRAKE/ÖĞLEN ARASI

14-15.30: PANEL 2: INTERNATIONAL RELATIONS IN THE BLACK SEA REGION FROM
HISTORICAL PERSPECTIVE / TARİHSEL PERSPEKTİFTEN KARADENİZDE İLİŞKİER

Chair: Prof.
Dr. Haydar LİVATYALI

 • Assoc. Prof. Dr. Evgeniy BAHREVSKIY
  (Russian Cultural and Natural Heritage Institute, deputy director,
  Moskva): Türkiye’de Rus İmajı, Rusya’da Türk İmajı ve Karşılıklı
  İlişkilere Etkileri
 • Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA
  (Kadir Has University): Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Sahası Olarak
  Kafkasya
 • Assist. Prof. Dr. Emrullah ATASEVEN
  (Ağrı İbrahim Çeçen University): Türk-Rus İlişkilerinde Karadeniz ve Güney
  Kafkasya
 • Dr. Tsvetelina TSVETKOVA
  (YTÜ BALKAR): Soviet-Turkish Relations between 1921-1923: a few nuances
  from the Bulgarian archives

15.30-16.00
COFFEE BRAKE/ÇAY-KAHVE ARASI

16-17.30: PANEL 3: ENERGY, CULTURE, TOURISM AND MILITARY COOPERATION /
ENERJİ, KÜLTÜR, TURİZM VE ASKERİ İLİŞKİER

Chair: Prof.
Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

 •  Prof. Dr. Beril TUĞRUL
  (Istanbul Technical University): Karadeniz’de Enerji Politikaları
 •  Prof. Dr. Abdullah AKAT
  (İstanbul Üniversitesi): Karadeniz Havzasında Müzik Çalışmaları ve
  Kültürel İşbirliği Potansiyeli
 •  Prof. Dr. Kenan AYDIN
  (Yıldız Technical University): Karadeniz Çevresinin Turizm Potansiyeli:
  Gümüşhane Örneği
 •  Prof. Dr. Serhat GÜVENÇ
  (Kadir Has University): Karadeniz Çevresi Ülkeler arasında Askeri
  İşbirliği ve Rekabet
 •  Assoc. Prof. Dr. Şadan
  İnan RÜMA (İstanbul Bilgi University): Karadeniz Bölgesinde
  Ekolojik Güvenlik ve İşbirliği