Prof.Dr. Selami Şimşek’ten Hacı Bayram-ı Velî İle İlgili Önemli Bir Kitap - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

8 Şubat 2023 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Prof.Dr. Selami Şimşek’ten Hacı Bayram-ı Velî İle İlgili Önemli Bir Kitap

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 - 14:19

Son Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 14:19

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Şimşek tarafından Anadolu’nun büyük gönül sultanlarından Hacı Bayrâm-ı Velî ile ilgili önemli bir kitap yayınlandı.

Hacı Bayrâm-ı Velî’nin İlâhi Taksim olarak da bilinen “Çalabım bir şâr yaratmış iki cihân arasında” matla‘lı nutkuna yapılan şerhlerin yer aldığı kitapta önce Türk edebiyatında şerh geleneği ve tasavvufî manzûme şerhleri ile Hacı Bayrâm-ı Velî’nin hayatı, eserleri hakkında anahatlarıyla bilgiler verilmiştir. Sonra adı geçen nutka Osmanlı döneminde Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi, Şeyh Abdülhay Celvetî, Şeyh İsmâil Hakkı Bursevî, Pîr Muhammed Nûru’l-Arâbî ile halîfelerinden Ali Örfî Efendi tarafından yapılan şerhlerin çeviriyazılı metinleri, Niyâzî Mısrî’nin yetiştirdiği Şeyh Sahafî Muhammed Efendi tarafından yapılan Arapça şerhin Türkçe tercümesi ve son devir ilim ve irfân adamlarından, Mevlevî tarîkat, Melâmî meşrep Abdülbâki Gölpınarlı tarafından yapılan latin harfli iki şerhin metni yer almıştır.

Hacı Bayrâm-ı Velî’nin nutkuna yapılan şerhlerin tamamının yer aldığı kitap, ilk defa ilim dünyasına Prof. Dr. Şimşek tarafından sunulmuş oldu.

Kitap, Buhara Yayınları tarafından İstanbul’da Ocak 2023 tarihinde 176 sayfa olarak basılmış olup, eseri seçkin internet kitap satış sitelerinden temin etmek mümkündür.

Prof. Dr. Selami Şimşek Kimdir?

1974 Erzurum/Tortum doğumlu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri konulu yüksek lisans (1998) ve Keşanlı Süleyman Zâtî, Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri ve XVIII. Asırda Celvetîlik konulu doktora tezi hazırladı (2005). Bir süre Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli ortaöğrenim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevine atandı. 2012’de doçent, 2017’de profesör unvanlarını aldı. Halen bu fakültedeki görevine devam etmektedir.

Alanı ile ilgili yayımlanmış çok sayıda kitap, tebliğ, ansiklopedi maddesi, makale çalışmalarının yanında beş şiir kitabı bulunmaktadır. Şiirleri yayın yönetmenliğini yürüttüğü Ay Vakti başta olmak üzere pekçok kültür, sanat ve edebiyat dergisinde yayımlanmıştır. Osmanlı’nın İkinci Başkenti Edirne’de Tasavvuf Kültürü adlı eseri, Türkiye Yazarlar Birliği 2008 yılı araştırma ödülüne, Mehmed Âkif ve Tasavvuf adlı eseri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslarası Şiir ve Edebiyat Günleri (18-22 Ekim 2021) Yılın En Başarılı Mehmet Akif Ersoy Kitabı ödülüne layık görülmüştür.

image_print