Risale-i Nur Camiası’ndan 31 Mart Çağrısı - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

24 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Risale-i Nur Camiası’ndan 31 Mart Çağrısı

Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 - 0:42

Son Güncelleme: 10 Mart 2024 - 17:51

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin yazdığı Risale-i Nur Külliyatını okuyan ve Nur Camiası olarak bilinen müsbet dini grubun dört kolu tarafından 31 Mart seçimleri ile ilgili olarak yapılan kamuoyu açıklamaları şöyledir:

RİSALE-İ NUR / MEŞVERET CEMAATİ

Türkiye Kamuoyuna

“2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sadece siyasi bir tercih meselesi değil devletimizin bekası, milletimiz ve Âlem-i İslam’ın selametiyle doğrudan ilgili olduğunu Türkiye kamuoyuna duyuran cemaatimiz; memleketimizin maddeten ve manen terakki ve tealisi için azim ve gayretle çalıştığına şahit olduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve onun bu ulvî idealine gönül veren çalışma arkadaşlarını, senelerdir büyük bir titizlikle inşasına ve istimrarına sa’y-ü gayret ettikleri ve her birini belli seviyelere getirdikleri vatan, millet ve İslamiyet lehindeki hayırlı işlerini tamamlayıp küllîleştirmeleri için desteklemiştir ve halen muvaffakıyetlerine dua etmeye devam etmektedir.

31 Mart 2024 mahallî seçimlerinde de yukarıda beyan edilen saiklerle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ettikleri adayları desteklediğimizi aziz milletimizin nazar-ı dikkatine arz ediyoruz.” (Risale-i Nur Meşveret Cemaati)

RİSALE-İ NUR / HİZMET VAKFI CEMAATİ

“Ülkemiz, Rabbimizin lütfu, aziz milletimizin teveccühü ile genel seçimini yapmış ve Muhterem Cumhurbaşkanımıza yeniden riyaset etme görevini tevdi etmiştir. Ancak gelen seçimin mahalli idareler seçimi olduğu halde dünya ülkeleri ve özellikle İslam ülkeleri arasında yükselen ülke itibarını zedelemek için iç ve dış düşmanların ittifak ettikleri meşru olmayan bütün yolları kullanarak, terör örgütlerini destekledikleri ve özellikle muhterem Cumhurbaşkanımızı hedef aldıkları müşahede edilmektedir.

Bu husus bin yıldır takriben İslam’ın bayraktarlığını yapan bu necip milletin bekasını alakadar etmektedir. İç ve dış mihrakların ve onların yerli işbirlikçilerinin yaklaşan seçimleri değerlendirmek isteklerinin, faaliyetlerinin; Rabbimizin lütfu ve milletimizin feraseti ile bertaraf edileceği inancını taşımaktayız.

Ancak bu tehlikeyi bertaraf etmek için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmenin dini ve milli bir vazife olduğu hususunu bu aziz milletimize arz ederiz.” (Hizmet Vakfı –  02.03.2024)

RİSALE-İ NUR / SÖZLER CEMAATİ

“Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, CHP’nin siyaseti dinsizliğe alet ederek dine ve dindarlara verdiği zarara karşı, siyaseti dine alet ve dost yaparak dindarlara hakkı hürriyet tanıyan ve İslam aleminin ittihadına çalışan Adnan Menderes’i iman, Kur’an, vatan ve alemi İslam hesabına desteklemişti.

Bu günlerde ise, belki de hiçbir zaman olmadığı kadar alemi İslam birliğe ve ittihada muhtaçtır. Buna en bariz delil, Gazze’deki vahşet ve katliamdır. Üç beş milyon Siyonist kuvvet, iki milyar Müslüman’a kan kusturuyorsa, bu aramıza atılmış çeşitli fitnelerin bir neticesidir. Öyle ise biz de küçük hesaplar ile birlik ve beraberliğimize zarar verecek, ehli dalaletin hücumuna zemin hazırlayacak her türlü harekete karşı ittihadı esas tutmak ve ümmeti İslam’ın birlik ve beraberliği için çalışmak bizim için elzemdir.

Bizler de bu meyanda geçen seçimlerde olduğu gibi 31 Mart seçiminde de bütün bu ifsat ve şer komitelerine karşı, vatan ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve selameti için cumhurbaşkanımıza kuvvet vererek, intihap ettikleri adayları ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğimizi belirtmek istiyoruz.

Bu vesileyle, bundan evvelki 2019 yerel seçimi aynen 31 Mart’a tevafuk etmiş ve o zaman hayatta olan üstadımızın vekil ve varislerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin neşrettiği lahika mektubunun bir kısmını aynen takdim ediyor ve Ramazanınızı tebrik ediyoruz.

‘Cennet vatanımızda istikrarı bozmak ve hükümeti zayıflatmak için her türlü bahane istimal edilip, içerden dışardan türlü türlü şeytanlıklarla kökü dışarda dal ve budakları içerde zındıka komitelerinin memlekette anarşi çıkartmak için çalışmaları zahirken, biz Nur Talebeleri vatan, millet ve İslamiyet namına Cumhurbaşkanımızın intihap ettiği Cumhur İttifakı adaylarını destekleyerek şer odaklarının karanlık hayallerini Allah’ın avn ve inayetiyle boşa çıkarmalıyız.

Memleketimizin üzerinde büyük oyunlar oynanırken küçük hesaplar içerisinde olmak ancak gafletin ifadesidir. Müminler ise uyanık olmalıdırlar. Bu karar ve irademizi aziz milletimize beyan ederek, halkımızın teyakkuzuna vesile olmayı bir borç biliyoruz.'” (Risale-i Nur Sözler Cemaati)

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI – 10.03.2024 

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİNİN TALEBELERİ TARAFINDAN KURULAN
İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI’NDAN

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

İİKV, 31 Mart yerel seçimlerinde vatan ve millletimizin bekası için Cumhur İttifakını destekleme kararı aldı.

Kurucuları arasında Büyük İslâm alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden merhum Mustafa Sungur ve merhum Mehmet Fırıncı’nın bulunduğu İstanbul İlim ve Kültür Vakfı olarak; şimdiye kadar olduğu gibi yine Cumhur İttifakının adaylarını ve Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz.

1950’lerde Bediüzzaman Hazretlerinin

“Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. Bunun için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’ân, vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum.” demesinden bu yana “hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden…” zihniyet devam etmektedir.

Her ne kadar kimileri “bu bir yerel seçim” dese de; Cumhur İttifakına kaybettirilmek istenmesindeki maksat çok açıktır. Cumhur İttifakının karşısındaki tüm partilere verilecek olan destekler; tamamen sözü edilen “vatan ve milletimiz için dehşetli tehlike” hesabına geçecektir.

Vatan ve millet bütünlüğümüzü bozmaya çalışan terör örgütlerinin ve siyasi uzantılarının ve onların dış destekçilerinin; hedeflerine Ak Parti’yi koymuş olmaları aslında her şeyi açıklamaktadır.

Ak Partinin yaptığı müsbet icraatlara bakıldığında;

Ayasofyanın ibadete açılması, vesayet sisteminin tamamen ortadan kaldırılması, başörtüsünün bütün kurumlarda serbest bırakılması, Risale-i Nurların Diyanet tarafından neşri, Türkiye’nin maddi bakımdan imarı, savunma sanayiinin inkişafı, büyük kalkınma hamleleri, ülkemizin dış mihrakların insiyatifinden kurtulup bağımsız hareket kabiliyetini kazanması, dünya siyasetinde ve uluslararası kurumlarda etkin söz sahibi olması ve politikalar geliştirmesi, İslâm âleminin riyasetini deruhte edip Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yapılan hamleler, İslâm eserlerine bütün dünyada sahip çıkma gayretleri, ittihad-ı İslâm meselesine dünyada yapılan katkılar, ayrıca, PKK, FETÖ gibi şer odaklarıyla ciddi mücadele etmesi gibi, aziz milletimiz ve değerli vatanımız için yapılan nice güzel ve müsbet icraatlar herkesin malumudur.

AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakının göstereceği adayları şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın bekası için bütün kardeş kuruluşlarımızla beraber destekleyeceğimizi ifade ediyoruz.

Allah CC. milletimiz ve memleketimizin yardımcısı olsun. (İstanbul İlim ve Kültür Vakfı) 

image_print

HABERLER