RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (14)

ŞAİR ALİ ÖZDOĞAN

BEN NEYİM?

Ne sövene dilsiz oldum ne dövene elsizim

Dünya için tûl-i emel ahrete emelsizim

Ya Derviş ya nef’se köpek hangisidir muradım

Bilemeden geçme ömrüm fânide temelsizim

ÜZME KENDİNİ

Üzme kendini ey can ruhu seçtin ziyade
Onlar nefsine esir hem şeytana piyade

YALAN SEVGİLER

Kuruyor gönüllerde sevdanın mürekkebi

Aşksız sanki şarkılar şiirler ruhun şeb’i

Yalan yalan sevgiler bilmem nedir sebebi

Aşksız sanki şarkılar şiirler ruhun şeb’i

RABBE DÖNMEK

Miftah-ı bâb-ı kenz imiş aşk içün ruh-i revân

Sus firkatten kan damlatma ey şuara kör divan

Ne yakmaktır ne azaptır Rabbe dönmek ya murâd

Nârın mübarek nurundan hakkı bulmaktır devân

GEL BAKİYİ BUL

Yâd-ı fâni ile sanma âbâd olursun gönül

Gel bâkiyi bul aldanma berbâd olursun gönül

Deli derler amma sana ah basîret sendedir

Geçmede dem elindedir sen şâd olursun gönül

GIDA RUHUN GIDASI

Ehl-i dîli karîb eyler o senin gam dediğin

Elemler kim lezzet olur hem zikir söylediğin

Gıda ruhun gıdası ah yâr-ı diyâr-ı bekâ

Zayi olur bad-i hevâ şu beden beslediğin

NEBİ HALİ

Zamanlar üstü nebî hâli ruhun edebi

Her asrın huzurunun bir sözüdür sebebi

Demiş İmanı olmaz kardeş olmazsa mü’min

Onun yüce ahlâkı mü’minin ilk mektebi

YOKSA…

Bu yüzyıldan önce tarihim yoksa

Ne siz bendensiniz ne de ben sizden

Gözüm pek şâkîler sayınız çoksa

Giderim Fâtihin gittiği izden

SÖYLENECEK SÖZ

Hakka vasl edecek söz ise söyle

Yoksa neyleyeyim gayrısı fâni

Yaşlı oldu beden hızlıca böyle

Kalp vu rûha ölüm yok dedi sânî

GAM YÜKLÜ FİRKAT

Hem cezasız kalır sandı istimâl-i sirkati

Gözü yaşlı çeker şimdi o gam yüklü firkati

Hak mülkünü talan edip utanmamış hem mağrur

Gitmiş huzur bükük beli arar eski tâkati

VAKİT

Bir hayat-ı dâimeye erişmenin vakti bu

Şeytan dersli rezil nefs’le didişmenin vakti bu

Lezzet için gelmiş sanır kimi âdem dünyaya

Cân ü tenden kalb vü ruha yetişmenin vakti bu