RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (18) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

26 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (18)

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2019 - 17:00

Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 - 22:59

ŞAİR ALİ ÖZDOĞAN

ŞEYTANIN YEMİ

Aman dünya kadar iş namazı niyazı var

Gözü kolla abdest al bunun kışı yazı var

Günde bilmem kaç rekat soğuğu ayazı var

Hem verilir mi zekat eğlencesi sazı var

Deyip günaha girme dersen bir çift sözüm var

Kendini mi yarattın anan pazardan almış

Yaratılmış neferin tercih neyine kalmış

Binbir nimet fiyatı bir bakkal parası mı

Toprak güneş şu hava nefsin bedavası mı

Hem bedende senin mi milyonlarca fabrika

Şeytanın sana yemi şu düştüğün tefrika

RUHUN  DA HAYATI VAR

Kim demiş biter hayat ruhun da hayatı var

Ölmek yok olmak değil çekilsin yürekten har

Erir kar ardı bahar bitsin yetti ah-u zâr

Kabir görünse de dar sonu dertsiz hep nehâr

O NEFİS

Kendinden başka bilmez
Garip gözyaşı silmez
Hakka hiç başın eğmez

O Nefis, sen değilsin
Bırak boynu eğilsin

Ne görürse onun hem
Hep kendine ele kem
Çıkarı yoksa mâtem

O Nefis, sen değilsin
Bırak boynu eğilsin

Kimi kendisi sanır
Kimi anında tanır
Kimi andan utanır

O Nefis, sen değilsin
Bırak boynu eğilsin

AN-I SEYYALE

Sarardı şu ümîdim bir gül gibi lâl iken

Bahara meftun idim saç kar gibi biriken

Hayat zanneylediğim meğer an-ı seyyâle

Dalıp durdum hayale ah ruhta binler diken

İMAN İNSANA ŞÖLEN

Hâlâ dilinde sakız gidip de var mı gelen

Geleni ne beklersin gözüne girsin ölen

Hem çare mi beklemek ne muammâ şu ölüm

İtaat et be gülüm iman insana şölen

KADERİN NAKŞIDIR AŞK

Sevginin zamanı yok dolsa da saça aklar

Kaderin nakşıdır aşk terennümde dudaklar

Su gibi aksa ömür gönül derinde saklar

Kaderin nakşıdır aşk terennümde dudakla

GÖNÜL

Bir gölgeye bağlanıp gâfil kalıp esmâdan

Sanat-ı ilâhî’ye âmâ mı oldun gönül

Anlamayıp güzellik Cemîl-i müsemmâdan

Bir fâninin süsüne yama mı oldun gönül

BASİRET

Gözden öte aklın gözü basîret

Basiretle temizlenir şu sîret

Akıl akıl diyen insan kalma kör

Yarını gör gör kendini hazır et

FERYAT

Kim yaratmış aşkı saklar hem gönüller hânedir

Anla cânâ gör bu mânâ asl-ı aşk şâhânedir

Ah mecazdan inleyen her aşığın feryadı var

Ol Cemîl yar ol Kerîm yar gayrı hep bâhânedir

SANMA

Bil ki cânâ lânedir kalbim senin’çün lânedir

Sevdi gönlüm gör ne şenlik sanma vîran hânedir

Kıskanır ağyar aman sus aşk ki bil bir tanedir

Sevdi gönlüm gör ne şenlik sanma vîrân hânedir

image_print

HABERLER