RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (20) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

9 Ağustos 2022 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (20)

Son Güncelleme :

16 Aralık 2019 - 14:16

ŞAİR ALİ ÖZDOĞAN

MEVLA’DAN HABERDİR AŞK

Mevladan haberdir aşk leylada kalma gönül

Fânîdir kâm alınmaz dünyâya dalma gönül

Tecerrüd et bedenden ayrıl senden gidenden

Hû de geç cân ü tenden âhını alma gönül

BENLİK

Kimi ne yapsa dolmaz ruhtaki büyük gedik

Şan ünvan para yetmez illa dediğim dedik

Ne illetmiş şu benlik ah acıyıp kıyamam

Tamam sus hasta tamam biz seni önemsedik

DERDE DERT DEME

Gelen derde deme neden derd ârife kâm olur.

Ol Şâfi’den gaflet eden bin tarife râm olur

BU AŞKI NEYLEYEYİM

Sanma bahardır yine

Sînede hardır yine
Gönül bîzârdir yine
Bu aşkı neyleyeyim

Söyle mecaz mıdır aşk
Eglence saz mıdır aşk
Echele naz mıdır aşk
Bu aşkı neyleyeyim

Firak var imiş meğer
Vakit dar imiş meğer
Kabir yar imiş meğer
Bu aşkı neyleyeyim

SÖYLE NEFSİM

Söyle riyakâr nefsim söyle nedir bu yarış

Bilinirsen pür neşe gayrı surat bir karış

Ne zavallı yakarış hem bilse ne olur halk

Vakit biter artık kalk bak şu kabir son varış

İKİ YÜZLÜLÜK

Milletinin hizmetini eyler nefsine perde

Ah utanmaz hiç arlanmaz vicdan sürünür yerde

Fukaraya nâ alâka namlı görse yalaka

Ne yazık kalktı falaka hesap ancak mahşerde

MENFAAT

Suret-i haktandır güyâ menfaattır gâyesi

Kimi firka kimi dindir eksik olmaz pâyesi

İçi başka dışı başka gizler her dem kendini

Hamiyyet sunar fendini milletin pespâyesi

ÇIKARA ALET

Utanmazın dilinden hiç düşmüyor adalet

Zavallı adaleti etmiş çıkara alet

Hastalığı ne tuhaf kendi yapar eyler af

Başkasına söyler laf kızarmaz nasıl hâlet

MECNUN’UN VE KEREM’İN ASLI YOK

Suskun gönül âşık ile bir dem ülfet faslı yok

Ah neylesin sevse bile sevgilinin vaslı yok

Bir rüyadır ne Mecnunun ne Keremin aslı yok

Ah neylesin sevse bile sevgilinin vaslı yok

TESPİT

Ne yazık ki kâfir od’u bizi biz ile yakar

Önce tuzağa düşürür biz yanarken o bakar

Uyan artık ey müslüman haçlı önce kulp takar

O medeni bu gerici kardeşin kanı akar

İKİ CİHAN SULTANI

Bambaşka bir alemde ruh aşkını sezeli

İki cihan sultanı o güzeller güzeli

Tanı Nebî zişânı bil nurunu ezeli

İki cihan sultanı o güzeller güzeli

image_print