RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (23) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

25 Ocak 2022 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (23)

Son Güncelleme :

05 Ocak 2020 - 15:28

ŞAİR ALİ ÖZDOĞAN YAZDI

RUH VE BEDENDE HİSEN NEDİR?

Pazardan almış deden nâ değer hebâ beden

Ya can gelmiş nereden şu ruh nedir hisseden

Yaşanır mı bilmeden söyle medeni söyle

Bu nasıl iştir böyle bu vefâsızlık neden

MAKAM DAVASI

Eylendi hebâ yazık bir makama dâvası

Fırsat gelene kadar adam göründü âsi

Batasıca havası üç gün ama forsu çok

Sorsan elzem kimse yok dahiyâne kafası

KAMİL İNSAN OLMANIN ŞARTI

Allah’ı unutmakla olunur mu medeni

Hadi ordan bî vefâ âsi isyankar den’i

Hem unutsan unutur sanma seni Azrâil

Gel ol insan-ı kâmil Rabbin kim bilmek şe’ni

GÜNAHLARI PAKLAMAK

Aşikardır ol Kadîr’e niyetimi saklasam

Ne çıkar şu pis nefsimi halka karşı aklasam

Dış süsüdür şu zemânın çarşısında mergup mal

Olsam hamal yeter kibir günahımı paklasam

DERDE MÜPTELA

Firkatin söylerken nâyi bâd ateş sadâ ateş

Anla derde müptelâyı yâd ateş feryâd ateş

Şol lezzetten bir safâyı ah firaktan bin belâyı

Anla derde müptelâyı yâd ateş feryâd ateş

DİNLE GÖNÜL

Vuslatı dâim bilip firkati çekmek nedir

Kahr-u perîşan eden rikkati çekmek nedir

Dinle gönül dinle bak fâni olan kim bırak

Ol şu firaktan ırak hirkati çekmek nedir

SORULAR

Bakup benden içre bana nazâr-ı halka râm mıdır

Şol üç günüm dâhi hebâ hem ahretim haram mıdır

Sormak ister ah soramam azgın nefis yaram mıdır

Şol üç günüm dâhi hebâ hem ahretim haram mıdır

BASİRET

İz’an eyle öyle bak eyleme çeşmi hebâ

Basirette saklıdır sırr-ı elvan-ı sebâ

Bâb-ı esmâyı bul kim her biri hikmet-feşan

Zerre velev kehkeşan vâsl olanlar müçteba

ÂLİM KİM?

Hakikata baktığın o dürbîn-i evliya

Hasedden çıkmaz ziyâ saklayıp etme riya

Âlim o ki saklaya göstermeye kendini

Halk içün âlim olan ameli yazar suya

TESİRLİ NASİHAT…

Rüyada başkasına uyan demek misâli

Unutmuşum kendimde nefsâni rezil hâli

Meğer içimde düşman şu nefse aldanmışım

Kendimi düzeltmeden dinleme ey ahâli

YILBAŞI

Ruhumu kanatır o şehidin mezar taşı

Koymam soframa asla gavur taklidi aşı

Hele bir de getirip frenkten üstü başı

Ecdadı incitemem kutlayamam yılbaşı

AYILMADIK

Rüya imiş inan rüya uyan ey can sen de uyan

Suya anlat çabuk suya uyan ey can sen de uyan

Ayılmadık hayat güya salâ sesi duya duya

Doyamadık şu uykuya uyan ey can sen de uyan

HİTAM-I HAYAT

Duyulacak mı göçerken hitâm-ı hayat sesi

Çınlayacak mı kulakta bitmedi ne bitmesi

Kimi gâfil yakalanır amma der daha erken

Huşû ile Allah derken kiminin her zerresi

İMTİHAN

Ders almaya girememiş denmiş yokluk kapısı

Sokaklarda ciğer satmış meşhur Bursa kadısı

Şimdi var ile girile ânı tâc ede hizmet!

Elbette olur hezimet maddiyatin dadısı

MAL VE MEVKİ ALDATMASI

Ne cidâldir şu üç gün’çün ah gâye mal ü mevkî

Unutturma bize yâ Rab dâr-ı bekâya sevki

Sanki süslü giden âbâd zorda ehl-i harâbât

Şol bâb-ı riyâyı kapat ver bize cennet şevki

ŞU HALİM

Zanneyleme sükuttur harâmiye şu hâlim

Bir belaydın ki başta yoktu sen gibi zâlim

Anlaşıldı ya rezil sahnelediğin oyun

Hele kesilsin soyun defolsun şu mezâlim

image_print