RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (26) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

13 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (26)

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2020 - 20:54

Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 - 20:54

ŞAİR ALİ ÖZDOĞAN

ZAMANE GÖNÜL ERİ!..

Hey gel beri gel beri zamâne gönül eri

Pul mu zikr-i ecdâdın senin nezdinde yeri

Çok mu ağır yük oldu diline mübarekler

Satıp kırdın yürekler ruha battı kederi

BASİRETLE BAKABİLMEK

Sevilenler turâb olur görünür

Ya sevenler harâb olur görünür

Bakabilsen basîretinle gönül

O ebed kim tarâb olur görünür

AŞK

Nice kalbin nice cânın canı aşk

Şu hayâtın tadı geçmez yanı aşk

Ne o Mecnun ne Keremden anı aşk

Şu hayatın tadı geçmez yanı aşk

BİZ

Sus utan da konuşma benim her şeyim aktır

Sen işleyince kusur, bendeyse doğal haktır.

Yanlış gördün hem adam, git gözlerine baktır

Ben hata eder miyim, etsem bakmak yasaktır

HAZIRLIK YAP

Heveslere bakmıyor kazâ-i hükm-ü ecel

Bu işin şakası yok hazırlık yap muaccel

EBED ÜMİDİ

Yıllar getirse de saçlara aklar

Bir hiss-i ebed var ümmîdi saklar

Bin gençlik içinde o heyecanın

Duyunca hükmü yok dünyada cànın

AZMAK…

Pay eylemez ikram etmez ne hakka itaat var

Kendine çok kardeşe yok körolası bir heybet

Kitap bilmez sünnet bilmez hiç okumaz görüş dar

Bakışlar ok tevazu yok dilinden düşmez gıybet

Hadi ordan cahil yobaz sana mı kaldı islam

Utanmazsan daha da az pis nefsin şeyhülislam

EZAN

Kulakta çınlamalı hoş sedâsı ezanın

Ki hikmeti solunmalı ezandaki sezânın

Ta kimin davetidir ol davet-i şahane

Komaz hiç bir bahâne vakt-i yevmü’l-cezanın

Minarem başım üstü güzel oku ezanı

Kırma Bilalden beri gelen o hüsn-ü zânı

Sahabe haber vermiş nasıl gör kutlu anı

Sen de derinden çağır o ilanı duyanı

HEPSİ SENİN NE YAZAR

Bizi eyler gülde hâr  
Dinletir sesin hezar
Güzel olana nazar
Hepsi senin ne yazar
Üç gün sonra ah-u zâr
Onu da örter mezar

GÖNÜL

İçtinâbdan bî haber kim ânı tut sen uz gönül

Dine hizmet eyleyenler baş büküp el bağlamaz

Halka dönmüş ücret ister eyle elzem buğz gönül

Hak yolundan şaşmayanlar maddiyat’çün ağlamaz

NEFİS TEHLİKESİ

Ah zaaftan kıl tecerrüd öyle hizmet eyle sen

Gör riyakar hal’dedir din dille olmaz söylesen

Bil şu âlî dîne hizmet nefsi yıkmaktan geçer

Nefsi baştâcın edersen ah zarardır neylesen

ZALİM

Tez geçer zâlim şu zulmün son gününden ver haber

Sanma mazlum kahramanlar nefse uysun sen gibi

Hak katından bî habersin bilme kendin mûteber

Titre nâdân sen içündür nâr-ı cehennem dibi

İNSANIN DEĞERİ

Dillerde kalmış erdem hem halka nâzır yüzler

Hak rızasından uzak riyakar olmuş özler

Gönüller kalpler bomboş menfaat arar gözler

İnsanın değerini sormayın vicdan sızlar

İHSANDA AŞKI BULMAK

Binbir ismi cevelan’da bâkinin

Gönül sanma şemsi camda aşkı bul

Hâlâ aklı ins-ü canda şâkinin

Ah aldanma sen insanda aşkı bul

Gel aldanma sen ihsanda aşkı bul

ÜÇ GÜNLÜK GÜLMELER

Ah üç günlük şu gülmeler aklın varsa durma ağla

Her ölenle bin ölürsün aklın fikrin hâlâ sağla

Kalb ü ruh der artık yeter hakikat ister gönüller

Bitti bitecek ya günler artık bir karara bağla

İLAHİ

Hep güzeller en güzelden
Kendin bildirmiş ezelden
Âkiller bilmiş tez elden
Ya Rahman Ya Rahim Allah
Ya Rahman Ya Rahim Allah

Ah bilen olur mu ırak
Gül sen ağlamayı bırak
Her dem vuslat yok hiç fîrâk
Ya Rahman ya Rahim Allah
Ya Rahman Ya Rahim Allah

GAFİL OLMA SANİ’DEN

Bin ölüm var sana gelen geçmez isen fâniden

Hem kaçılmaz bulur zira ecel seni aniden

Bu güzellik bu cezbe ne sırrını bul ey gönül

İz’an eyle bekâyı bil gâfil olma sâniden

BİR OLMAK

Canlar ile olup hem dem zikreylesek hüdâyı

İrticadır güya ol cem cemaat der mukallit

Eğlenmek’çün bin gözü kem sarhoş basar nidayı

Rezil olur şeytana yem kemalât der mukallit

ŞU SİYASET…

Yok mu bir civanmerd çıkıp firka-i menfaat kura

Sahte hamiyyetperverler gidip kapısında dura

Verile onlara para hiç yoksa kurtula millet

Şu siyaset oldu illet döndü galat-ı meşhura

BÜTÜN UNVANLAR FASON

Kayıp mıdır bulamam milletin özü saklı

Anlamadım partili dinci siyasi mason

Sanki hesap uzmanı her fert cebinde aklı

Menfaate odaklı bütün unvanlar fason

NEFSE ESİR OLMAK

Ruhum hâlâ uykuda ah bedenim gezer

Şol nefs galebe eylemiş kalb ruhu ezer

Güzellik ne çirkin nedir o nasıl sezer

Esareti nefisten ben el aman derim

Ya rab kurtar tövbe tövbe tövbe ederim

AZRAİL İLE BOZULUR…

Kimi sârik gizli tutar faş eylemez sirkatin

Nâs-ı nâdân kaftan eder sunar sırtta bin caka

Bilmez bütün vâveylası şol sirkatten firkatin

Ver bakalım der Azrail ah bozulur fiyaka

image_print

HABERLER