RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (32) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

24 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (32)

Giriş Tarihi: 08 Mart 2020 - 21:35

Son Güncelleme: 08 Mart 2020 - 21:35

SÖYLE HAYAT SÖYLE…

Ah bir yakalayabilsem koşturup giden hayatı

Soracağım niçinsin sen ne bu masnûât gayâtı

Gönül kalmak ister amma ne deverân şu muamma

Söyle hayat söyle bana sustur ruhumda feryâdı

HAMİYET İSTEĞİ VE KENDİSİ

Hamiyyetperver ister devletinin başında

Kendi ruhunda bin kir gözü komşu aşında

Temiz bir kelâmı yok ilm-i küfr mahareti

Kirinden tahâreti tek musalla taşında

KÂR MI BÂR MI?

Bu zamanın çarşısında hak yola yar var mıdır

Ah aşıkân karşısında yar denilen yar mıdır

Âyinedir sürer bir dem ol keyf olur der-azâb

Sonu turâb olan kâr mı kâr mı yoksa bâr mıdır

DİN İLE KİN

Gerilmiş benlik mızrağı kimine fırka yazar

Din ile kin bir olur mu kimi din ile azar

Ben parlatmak oysa emel yok kimsede hak izi

Ah Allah kurtarsın bizi mezarcı her gün kazar

MAZLUMUN AHI

Açlar içre hayâsızca yer kesilmez iştahı

Hiç utanmam arlanmam der gelse de feriştahı

Bre rezil ye üç gündür fazla sürmez bu safâ

Bekle cefâ bırakır mı seni mazlumun âhı

HIRKA TEHLİKESİ

Koca Ömer bile korkmuş dağa kaçmış hırkadan

Binbir hodbin cûş’a gelmiş işmar eder firka’dan

ASIL VUSLAT

Ağla aşık durma ağla ağla yağmurları ıslat

Göz suyunun yıkadığı seccadede saklı vuslat

AH GÖNÜL

Bigâne kaldı sevgili ah gönül tarümar oldu

Şu sevdaya düşer düşmez yar yar diye bîmâr oldu

Medet’çün kaldı yollarda ağyarı yar umar oldu

Şu sevdaya düşer düşmez yar yar diye bîmâr oldu

AŞK YARASI

Fariğ kıl tâ can içredür zor pençe-i aşk yaresi

Kor alev gönül yetişür kül edecek mehpâresi

Ah hep neş’e demi sanup çekmek teessür vü cefa

Vâ esefâ vâ esefâ kül edecek mehpâresi

ALLAH DİYEN

Kalb vü ruhun ne engindür nef’s ile verme el ele

Allah diyen ki zengindür gayr olur şerre amele

Sakın yâran hevâ nedür kör şeytanla muâmele

Allah diyen ne zengindür gayr olur şerre amele

LAYEMUTTUR SANMA

Kırma cânâ yetti artık cevr ü zulmün tez geçer

Lâyemuttur sanma demler devr-i zulmün tez geçer

Ah perişân eylemektür yapma Allah aşkına

Lâyemuttur umma demler devr-i zulmün tez geçer

ŞU ŞUBAT…

Reziller ne oyun kurmuş yüreklerde sancı var

Bir kaç figüran bulunmuş şahin’le kalkancı var

Hortlatıldı bir irtica korku askerden rica

Medya ortak oldu suça binler pis yalancı var

Hâlâ pusuda ah uyan kahpe bu milleti soyan

Kem gözü topraktan doyan artık her şey âyan beyan

Bak ortaya çıktı foyan utanacak surat mı var
Ortaya çıksa da foyan edepsizin neyine ar

FİRAK

Elde mi yanmaya kim ol âteş-i firaktır

Zanneyleme sevgili firak senden ıraktır

Belki firak dediğin cennete ilk duraktır

Zanneyleme sevgili firak senden ıraktır

EYVAH…

Yutmuş hevâ üstte birtek libas kalmış müselman

Madem ruhu nâ ehildür çul’u gide cennete

BÂB-I KABİR

Zanneyleme setr-i din’le kapanır bâb-ı kabir

Göz kapat kim gece olsun velev kurtula âmâ

Heyhat âlem senden olsa ne yazar şer muharrir

Gör nûr-u nar âyan eyler açılır her muammâ

image_print

HABERLER