RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (41) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

13 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (41)

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2020 - 21:36

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2020 - 21:36

ŞAİR ALİ ÖZDOĞAN

O SON GÜN

Kalbimde yerin derd ile saklandı o son gün

Gam içti gönül aşk diyerek kandı o son gün

Her cevr ü cefadan seni hep andı da hâlâ

Gör sönmeyecek kor gibi ilk yandı o son gün

VEFASIZ

Firkat demi âhım diyemez şimdi vefâsız

Ah neydi günâhım diyemez şimdi vefâsız

Bin cevr ile yıkmış şu gönül lanesi vîran

Gör baht-i siyahım diyemez şimdi vefâsız

TEZATLAR

Kiminde paha biçilmez bir onur dava

Kimi forsundan geçilmez dava bedava

BU KEZ KARINCA VİRÜSTÜ

Yeter bizden olsun âdem

Ahlak sırra bassın kadem

Yakaladık dem’se bu dem

Diyemeden dünya küstü

Kiminde belâ siyaset

Kimi arsız gel gör yas et

Ah insanlığa kıyas et

Diyemeden dünya küstü

Üç gün imiş altı üstü

Firavn harcadı dürüstü

Bu kez karınca virüstü

Diyemeden dünya küstü

AZRAİL ANLAMAZ

Şu hayalimi yokladım hepsi fânî şato kasır

Cılız kalmış kalbe baktım kanma der felaket asır

Ne deverân sel misali geçip bitecekken hayat

Azrail anlar mı heyhat medeniyim hem muasır

GELDİ BAHAR

Geldi bahar ağlar hezar sinede hâr var bugün

Va esefâ va esefâ ruhta âh ü zar bugün

Derd-i intizâr-ı nazar gonca bilmez yar bugün

Va esefâ va esefâ ruhta âh ü zar bugün

ÇAĞDAŞ!..

Kendisinden bî haber nedir vücûd ne bu baş

Ciğer havaya muhtaç hem mide aç ister aş

Okumayıp çatar kaş atmışını geçti yaş

Mektep medrese bilmez adını sorsan çağdaş

ZİKREYLE GÖNÜL

Zikreyle gönül zikr-i hüdâ ruhuna candır

Hû hû diyerek aşkını sen Hak’ka dayandır

Fânî dediğin çokca melâl lezzeti an’dır

Hû hû diyerek aşkını sen Hakka dayandır

EYVAH…

Eyvah yine firkat demi feryâd ü figan var

Neyler şu gönül gamda yanan canda yanan var

Ah gör ne ateş gör ne ateş hâr içi can var

Neyler şu gönül gamda yanan canda yanan var

SUS!..

Sus! hayâ elzem hayâ velev evliyâ yaya

Zengin çıksa da aya vakti kaza gün saya

BÜLBÜLÜN EFKÂRI VAR

Gark oldu derdi içre bülbülün efkârı var

Gördüm ki gül dalında hâr kanatmış zârı var

Nazdan geçer mi gonca der onun ezhârı var

Gördüm ki gül dalında hâr kanatmış zârı var

EY SEVGİLİ

Aldandı senin sözlerinin nârına yandı

Ey sevgili cevrin yetişir ruha dayandı

Bilmez gibi gönlüm yine aşk sandı da kandı

Ey sevgili cevrin yetişir ruha dayandı

YA RAB

İmtihan’çün gelmiş ene tard eylerüm gitmez gene

Ya Rab senden muvâzene kurtar hakîkat bileyim

Mahpus oldum bunca sene ruhumu sıkan mengene

Ya Rab senden muvâzene kurtar hakîkat bileyim.

HALKA MI HAKKA MI?

Kâfi midir âlim olsam şol ilmim göstersem halka

Yahut yüzüm dönsem hakka ihlasla zerre işlesem

AŞK-I HELAL İÇİN…

Fecâattir şu ruh hali belki ruhun melâli

Ararken aşk-ı helali bin pis göze sevilmek

Ah şu sevda ne demek bil bil ruhun ihtilâli

Gönle koyar Rabb-i Rahim dokunur ilmek ilmek

AH BİLMEDİM…

Ah bilmedim bilemedim vücûd içre binler hane

Elim yetişemez câne güyâ benim ne bahâne

Hem bilemedim fânidir aldandım ya şu cihâne

Elim yetişemez câne güya benim ne bahâne

NEFS ARTIK ÇEKİL…

Ah ben bende değilim ki elbette hep O dur vekil

Nedür bu şemâil şekil hasbinallah nimel vekil

İmtihan’çün verilmiş nef’s artık çekil artık çekil

Nedür bu şemâil şekil hasbinallah nimel vekil

DUA

Elbet gönül hoş olur ihlas ile koşandan

Millet içün koşturan bedel aramaz şandan

İkramın ile var ah lakin az âhir zaman

Ya Râb ver ona eman eyle ebedi şâdàn

MUKALLİTİN BAKIŞI

Canlar ile olup hem dem zikreylesek hüdâyı

İrticadır güya ol cem cemaat der mukallit

Eğlenmek’çün bin gözü kem sarhoş basar nidayı

Rezil olur şeytana yem kemalât der mukallit

KÖR ÂDEM

Uzağı yakın eyledi yakını bildi uzak

Ah yakın’çün gözlük aldı amma yine kör âdem

Aşikarı gizlemekmiş ona pis nef’sten tuzak

Görmez diz dibinde ölüm göçer gider demadem

DİKKAT!…

Atlamış öne meczup hizmet edecek güya

Hâlinde gizli kibir âşikar olmuş riya

Madalya yapmış dini sergiler doya doya

Alkışlara râm olur ameli yazar suya

SERABI BIRAK

Bir ümmid-i fâni imiş kırar dağıtır firâk

Ol firakın sillesiyle uyan serâbı bırak

Müptela olduğun demler lezzet içre bin bela

Yetmedi mi kaht-ü galâ aldanma yakın ırak

image_print

HABERLER