RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (49) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

26 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (49)

Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2020 - 21:51

Son Güncelleme: 06 Temmuz 2020 - 21:51

GÖNÜL

Âh ile geçmez o derin yareler

Dide-i giryânını saklar gönül

Çare arar âşık-ı mehpâreler

Ah bulamaz aşkı yasaklar gönül

ALDANMA SEN ÜST BAŞA

Hangi dinden bilmedim amma bakarsın dindar

Makamlıya bin hürmet fakir görürse kindar

İslam değil bu zinhar zîra şeytana maşa

Aldanma sen üst baş’a dış süslü içi mundar

AYNA

Yaratandan bî haber şu garip insana bak

Ah câhildir hem kaypak iç kara sûreti ak

Ar ü hayadan ırak günah işler habire

Ramak kalır kabire hâlâ şeytana yamak

VAKTİN DAR

Ah müslüman evladı hem İslam’a tarafsın

Bilmezsin itikadı ah amel’de araf’sın

Sözün ne kıymeti var hâlin lisanında kâr

Bilip yaşa vaktin dar anlamaz isen saf’sın

FEFİRRUİLALLAH

Ah hevâlara aldanan şol serâbı âbı sanan

Firak demlerinde yanan bak fe firrû ilallah ne

Hak Kuran’da söyler Resul olmalı der Allah’a kul

Yeter yetişir bunca zul bak fe firrû ilallah ne

KAÇIŞ RAHMANA OLSUN

Koşuşturma bir toz duman nef’sçün kör benliğe kaçış

Ah fânîden medet uman bu ateşe kucak açış

Aransa arz vü Asuman yoktur bulunmaz şaduman

Dön fânîden medet uman Rahman’a olsun şol kaçış

MİHNET-İ YAR EYLEME

Ol kudretin kaleminden derûnunda nakş-ı aşk

Bâb-ı hikmet bil nigah’çün minnet-i yâr eyleme

Bul ey gönül âna dön ah kim dîlde nakkaş-ı aşk

Bâb-ı hikmet bil nigah’çün mihnet-i yar eyleme

HAKKA GÖNÜL VEREN

Bildim bildim müslüman niçün nurlanmış siman

Hakka gönül veren can şâd olur ah şâduman

Ruhu huzurlu liman eyler sadr içre iman

Hakka gönül veren can şad olur ah şâduman

ÂNI DAHİ YAZAR HALIK

Kat-ı merâtîb eyledi arz içre kaldı memâlik

Seyerân-ı semâvatta dilde hû zikirde sâlik

Ânı dahi yazar hâlık zây’etmez zerre kezâlik

Seyerân-ı semavatta dilde hû zikirde sâlik

BALON BATLIYOR

Kibrine bak güldürüyor kargayı

Sivrisinek kahkahadan çatlıyor

Şeytana verdin gerilip arkayı

Üç günü gör sonra balon patlıyor

CEHLİ VAR

Görmeyecek sanki akıl bakmasan

Aklı görür bilmeyenin cehli var

Öldü ölüm sanma ağıt yakmasan

Hakkı bilip gülmeyenin cehli var

SANMA GÖNÜL

Sanma gönül nâdim olur vaz geçer

Cevr-ü cefa bunca elem zûl bana

Ey bi vefâ onca bahar yaz geçer

Bil ki safâ zerre yeter gül bana

ŞİMDİ BEN

Gözler görür akıl görmez ah nideyim şimdi ben

Geçer ömür zaman durmaz çiledeyim şimdi ben

Bel bükülür diş dökülür dizim tutmaz yine de

Can sînede kimse almaz ko gideyim şimdi ben

HELAL HARAM YİYENLER

Hevâya râm nâ ehiller göz koymuş her makâma

Helal haram yer cahiller meftun üç günlük kâm’a

Ya Rabbenâ şerlerinden emin eyle milleti

Ol ahiret ülkesinde yük eyle bin zilleti

OLMAZ BANA

Kaçmaz neş’e-i visâlim firak leyal olmaz bana

Fânî midir bî misâlim ah aşk hayal olmaz bana

Nîçün aşka dilbestedir gönül kuşu kafestedir

Hep Esmâda o sestedir ah aşk zevâl olmaz bana

HASTA

Düşman edip kardeşine ona kucak açmış Hans

Görmez Hans’ın kafasında binbir tilki eder dans

Olmuş demans herhal âdem eski dilde bunama

Hastadır yahu kınama bizdeki de böyle şans

image_print

HABERLER