RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (51) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

16 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (51)

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2020 - 22:43

Son Güncelleme: 23 Temmuz 2020 - 22:43

AŞK-I MEVLA

Aşk mı Leylâ vû Süheylâ hâtimeleri vâveylâ

Yar ne Leylâ ne süheylâ aşk-ı Mevlâ aşk-ı Mevlâ

Okunmadı hâlâ selâ bil her lahzâ vakt-i âlâ

Yar ne Leylâ ne süheylâ aşk-ı mevlâ aşk-ı Mevlâ

ASIL ŞENLİK BEKADA

Bin azâba dûçâr oldum lezzet bir imiş meğer

Visâl içre nice firâk fânide yok esenlik

Var sandığımda bâr gördüm ateşi ruha değer

Huzurda cümle aşıkân bekâda asıl şenlik

EY GÖNÜL

Hüznü bırak hüznü bırak ey gönül

Aslına bak yok ki firak ey gönül

Can da onun senden ırak ey gönül

Vaslına bak yok ki firak ey gönül

VATAN SEVGİSİ

Vatan sevgisi imandan duydum elbet geçtim candan

Velev göçtüm ruhum handan hey vesvesesi şeytandan

Duymadın mı Peygamberi duymuş bunca gönül eri

Hele al nefsini beri kılma değerli vatandan

SEN KİMİM TOHUMUSUN

Sen kimin tohumusun selâ’ma yabancısın

İsmin bizden görünür selâm’a yabancısın

Hüdâyı zikreylesem kelâm’a yabancısın

Yetişti bunca zulüm artık ruhta sancısın

ONUN MİFTAHINI BUL

Derd içinden baktırır ah sanma duymaz âhını

Gör deyû esmasının gör sen tecellîgâhını

Sendedir bil sırr-ı hikmet sendedir bil kenz-i hak

Acz içinden gösterir bak bul onun miftâhını

GÖNÜL VERENİ ARA

Gönül nedir bileni arama sen boşuna

Gönlü vereni ara onunla dîl şâd olur

Ah yalancı sevgiler gitse bile hoşuna

Su gibi geçer ömür âhiri nâşâd olur

HUŞUDAN GAFİL OLMA

Kelâm-ı vird-i velîden zây-i mânâ eyleme

Ah Huşûdan olma gafil nağmeye sây eyleme

Mûsıkî atlas libas bil bedenden pay eyleme

Ah huşûdan olma gâfil nağmeye sây eyleme

BEDEN DENEN ŞU GEMİ

Her geçen gün su alır beden denen şu gemi

Battı batacak amma erteleriz o demi

Kaçıp bin kez ölür mü ölümü bir kez olan

Eğlence safa yalan unutmak şeytan yemi

GÜZELLİK NEREDE?

Saç ile dişteymiş gibi güzellik

Nakş-u sûret içün donanıp durur

Fellik fellik olur gelince kellik

Sahte aşk çağıran beden de kurur

AH DEFTERİ KABARIK

Boy pos endâmın senin bedende bin havârık.

Sanki gök denizinde nuruyla gezen târık

Ah defteri kabarık neredendir bu ziyâ

Utanmaz eyle riyâ nâmın yürüsün sârık

CAMİ

Elbet zamana hükmeder İslam şiârıdır câmi

Ferd’e bakıp da konuşan ya anlamaz yahut âmî

NEFSE DÜÇAR OLMUŞ

Eyleyecek sanma def-i mefâsid

Nefse düçâr olmuş çırpınır hâsid…

image_print

HABERLER