RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (54) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

29 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (54)

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2020 - 20:43

Son Güncelleme: 18 Ağustos 2020 - 20:43

GÖNÜL KOŞ ONA

Kanmış gibi yapsan ya gönül sözleri hoştur

Var sen bilerek aldanıver cevr ise boştur

Ah aşk diyecek kalmadı bil sevmese dâhi

Sen sev onu sev koş be gönül koş ona koştur

YÂD

Yâd-ı feryâd eyledin âşık cürüm suç sendedür

Kim demiş leylâyadur aşk sanki mecnun tendedür

Cam misâli şemsi göstermek içün her bir simâ

Ol Cemîlîn nûru insan dîl onun’çün bende’dür

MUAMMA SEVDA

Ah mihnet-i yar sîneye dert kalbine oktur

Çek der şu gönül cevrini çek on gibi yoktur

Sevdâ ne muammâ ama gör tâlibi çoktur

Çek der şu gönül cevrini çek on gibi yoktur

KÖR, SAĞIR

Ve göz tanır renkleri bütün tadları ağız

Tecelli-yi kudrete kör sağır kem dimağız

Güya bilim asrı bu amma Sanî’ye gabi

Müteşeyyih ü sabî hakikatten uzağız

NAĞMELER

İçmiş gibi mehtâbı o hoş nağmelerinden

Ruhum da ferah can da ferah duydu derinden

Çal sevgiyi çal âşka eman ver kederinden

Ruhum da ferah can da ferah duydu derinden

MALAYANİ MEŞGULİYET

Nefesi veren Rabbin sanki aciz de hâşâ

Bırak namaz niyazı ekran önünde yaşa

Ne memleket sevdası ne haya kalmış ne ar

Banka önünde âdem zırıldar euro dolar

İĞNE USTASIZ OLUR MU?

Kimsin neci nasıl oldun iz’an yok akıl sokma

Üç adımlık akıl ile sen bilimsel, din dogma

Bin defa söylendi dinle olma şeytana lokma

Maziye bak eyvah diyen çığlıklarla kulak ver

Görmediğin o dar kabir üç gün sonra seni yer

****

İğne ustasız olur mu irdelemez mi bilim

Senin ustan kim diyene çevirme binbir filim

Kur’andan ne tatlı sözler tatmaz mıydın bir dilim

Maziye bak eyvah diyen çığlıklarla kulak ver

Görmediğin o dar kabir üç gün sonra seni yer

TEREDDÜT

Ah nâz ü tegâfül ile yar olmaya zâlim

Sorsam ona söyler mi acep gizli suâlim

Bak kalbimi yak rûhuma gir ol da helâlim

Sorsam ona söyler mi acep gizli suâlim

MELÂL

Sînemde o gün yâreleyen ok gibi sözler

Ah suçla bakar suçla bakar şimdi o gözler

Bilmez mi o yar pâreleyip hâl-i melâlim

Ah aşkı helâlim yine rûhum onu özler

HAYÂL

Bir gizli ümîd kalbime doğsun beni sarsın

Ah can ü gönülden sevecek belki de varsın

Güz mevsimimin tâcı misâl saçtaki karsın

Yarsın ebedî ömrüme yar belki de varsın

SAFÂ

Zikreyle gönül hû diyerek Hakk’a yönel sen

Ah orda safâ orda huzur başkaya el sen

Dön kendine bak ruhuna çık eyle temaşa

Esmâyı keşif eyle yaşa hû diye gül sen

KES SESİNİ

O istifa bu istifa

Kim çağırdı seni safa

Be hey şizofrenik kafa

Yeter artık sesini kes

Pes bu arsızlığına pes

****

Hani nerde demokrasi

Kaybedince oldun âsi

Millet seçti bu ne yası

Yeter artık sesini kes

Pes bu arsızlığına pes

****

Uydurmussun bir diktatör

Sen Hanstan ücretli aktör

Millettir seçtiği haktır

Yeter artık sesini kes

Pes bu arsızlığına pes

GEDÂ

Bilmem nîdem yaşlı dîdem

Nedür her dem sitem sitem

Müptela-yı gam eyledün

Sabah mâtem akşam mâtem

Sevda gezer dilde mâdem

Nîçün bu cevr hem demâdem

Ah sevdâyı gam eyledün

Sabah mâtem akşam mâtem

Müptelâyem müptelâyem

Şah midür yâr ki gedâyem

Müptelâyem müptelâyem

Yar pâdişah ki gedâyem

DİLENCİ

Nâma râm olmak içün gelmiş sanırsın fâniye

Fırlıyor çesm tâ yerinden bak velev bir sâniye

Ah nazar etmez mi âmâ nîmetinden sâni’ye

Nâs’a el açmış dilensin bak velev bir saniye

KULAK VER

Ah kulak ver duy hezârın nağme zârın Hakk içün

Gam verür dâim gülistân hârı dîlden yâreler

Sırrı var elbet bizârın intizârın bak niçün

Fani sevdâ der yalandur bâb-ı aşk mehpâreler

TAARRUZ-U DİL

Dil sustu da kesildi dîl’e giden bin sırât

Aşk mahpus eylendi ah zulmeden oldu âbâd

Nerde devr-i âşıkân saklı saklı hâtırât

Taarruz-u dil ile kahraman oldu zevat

SÖYLE CANA

Nicedir ruhumda çınlıyor sesin

Söyle cânâ söyle acep nerdesin

Perişan dîl içün sen perverdesin

Söyle cânâ söyle acep nerdesin

GÜL CEMALİN

Gül cemâlin ol Cemîlin rahmetinden nâmedür

Âşıkan esmâ içün mest aşk içün pervânedür

Sanma cânâ aşk denen şey nef’se bir efsânedür

Âşıkan esmâ içün mest aşk içün pervânedür

AH KULAK VER, DUR

Ah kulak ver duy hezârın nağme zârın Hakk içün

Gam verür dâim gülistân hârı dîlden yâreler

Sırrı var elbet bizârın intizârın bak niçün

Fani sevdâ der yalandur bâb-ı aşk mehpâreler

image_print