RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (8) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

29 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (8)

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2019 - 13:16

Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 - 13:16

ŞAİR ALİ ÖZDOĞAN YAZDI

AFFEYLE YÂREBBENA

Binler günahtan muzdarib pişman huzurundan varıp

Boynun büker eller açar estağfirullah der garîb

Affeyle sen yâ rabbenâ vağfirlenâ zunûbenâ

Affeyle ah yâ rabbenâ vağfirlenâ zunûbenâ

AFFEYLE SEN, BEN CAHİLİM

Dâim ilim söyler dilim hâlimse göstermez ilim

Affeyle sen ben câhilim estağfirullah yâ halîm

Zâlim olup ettim zulüm ah kıbleden açtım elim

Affeyle sen ben câhilim estağfirullah yâ halîm

SON ÇARE NEDİR?

Ah ehl-i harâbâtı da görsen de ki aşktan

Sor çâre nedir kurtaracak var mı ki aşktan

Bin derd ile inler o garîp gönlü perîşân

Sor çâre nedir kurtaracak var mı ki aşktan

ŞER BULAŞMIŞ NEFSİNE

Ol zikr-i hakk meclisinde nam arayan hırsızın

Haddi aşmış pis nefsine silleyi kim vurmaya

Şirki ortak riyâkara yarayan hayırsızın

Şer bulaşmış nefesine can ilinde durmaya

ERBABI ZİKİR

Erbâbı zikir aşk ile çağlar gecelerde

Sen dinle de gör dağları ağlar gecelerde

Hû hû ile geçmezse ömür bil boşa geçmiş

Dünyâ dediğin düşte de ağlar gecelerde

GEL ZİKREDELİM

Gözler ki veren kudreti görmezse de âmâ

Ah zikr- i hüdâdan geri kalmak da ne cânâ

Gel zikredelim fikredelim Rabbi ne âlâ

Ah zikr-i hüdâdan geri kalmak da ne cânâ

GEL SEN YİNE GEL

Görsem ki gönülden sevecek yâd edeceksin

Yıllar geçiyor olsa da dîlşâd edeceksin

Gel sen yine gel dinle de ah öyle karar ver

Vuslatta murâd firkat’e feryâd edeceksin

KANCASI VAR DER

Bak sen gülü sevmez de onun goncası var der

Hem geçti gülistandaki onlarcası var der

Sen bakma sakın kendine aşk eyleyecek ya

Ah gönlümü tutmuş birinin kancası var der

ŞU DÜNYADA SONU AH

Ümmîďi var sevgiliden beklediği bir nigâh

Bilmez gönül nice sevse şu dünyada sonu ah

Uzar gece ne zor gelir kısa sürer şu sabah

Bilmez gönül nice sevse şu dünyada sonu ah

HEPSİ PİŞMAN NAFİE

Cümle nâdân sanki şâdân imtihandır kim bile

Ah şu şeytandır kuran insan içün bin bir hile

Hepsi üç gün dur hevesten yakma artık kendini

Bitse şol ömrün de görsen hepsi pişman nâfile

GAFİL

Menfaatten tuttu şeytan kıldı zâil ismeti

Ah mübarek din içinden sanki dünya kısmeti

Allah’ından cümle kuldan âr’ı yok kim gâfilin

Üç kuruşluk menfaat’çün sandı ahret hizmeti

İLTİMAS

İltimas kanun mu olmuş sanki başka çözüm yok

Liyâkat komaz rezile söyleyecek sözüm yok

Zaten kabirde o köle garip köylü padişah

Benden dahi uzak olsun hiç görecek gözüm yok

ÂDEM

Bâkî açmış bâb-ı âlî kim hakîkat bula âdem

Anlamaz da sever fâni kul olur ah kula âdem

Aşk vü muhabbettir ol bâb lâyemut hem ruha yakın

Kılup hiss-i aşkı fâni kor fırsatı yola adem

EVVEL İHLAS

İstidâd ile bağlanmaz âlî seciyye hamiyyet

Kör benlik pusuda hep elzem her dem samimiyet

Evvel ihlâs elbet ihlâs hak rızası başta niyyet

Câha döner şerre koşar ol ihlâssız kabiliyyet

EFENDİM

Visâlinle şâd olsa ah dertli başlar

Mübârek avuçlarda zikirde taşlar

Efendim şefaati bekler ya ümmet

Salât û selâmında akmakta yaşlar

TEFEKKÜR

Ah tefekkür eylemezsen dilde kalmıştır şükür

Şükr-ü haktır aslı şükrün rabbe şükrandır şükür

Başta can var ol kerîmden sonra inâm kâinat

Anlamazsan hakka inad nefsi tut dâim tükür

O’NUN ADIYLA

Şol cân-ı şahâne ki gelmiş O’nun adıyla

Gör kâinat ruh beden hep O’nun murâdıyla

Bak ta kendini anla ah tez geçen geçmeden

Bismillah de iz’anla her dem O’nun yâdıyla

BİR BAHÇEDİR

Yâdımda hâlâ bî misâlin ruha bâr enzâr-ı var

Bir bahçedir âh gül ki yanmış inleyen hezzârı var

Bilmez mi kim hiç zâr-ı yâr şol fani dem hem tez geçer

Bir bahçedir âh gül ki yanmış inleyen hezzârı var

image_print