Şair Ali Özdoğan’ın 6 Eseri Daha TRT Repertuarına Kabul Edildi - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

24 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Şair Ali Özdoğan’ın 6 Eseri Daha TRT Repertuarına Kabul Edildi

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 - 11:28

Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 - 11:28

Şiirleri uzun süredir www.gumushanedenhaber.com haber sitemizde de yayımlanan günümüz tanınmış Aruz Şairi Ali Özdoğan’ın 6 eseri daha TRT Repertuarına kabul edildi.

Sözleri Şair Ali Özdoğan’a ait olan ve bestekârlığını tanınmış sanatçı Ahmet Şahin Ak’ın yaptığı 6 eser TRT Repertuar kurulu tarafından kabul edildi.

Şair Ali Özdoğan’ın sözlerini yazdığı TRT Repertuarına kabul edilen bestelerin sözleri ve beste makamları ile kabul numaraları şöyledir.

1-Düştü gözden çün mecaz yar şimdi hak söyler gönül. (Gonca-i Rânâ makâmı) 25167

  “Düştü gözden çün mecaz yar şimdi Hak söyler gönül

   Gölgelerden kıldı firkât Hakkı zikreyler gönül

   Mâsivâdan çekti bin ah  fânidir hem mahlukat

   Gölgelerden kıldı firkât Hakkı zikreyler gönül”

   Fâilâtün fâilâtün fâilâtün failün

  2-Geçti ömrüm görmedim ben fâni demden bir safâ. (Bayâti-Bûselik mâkamı) 25169

  “Geçti ömrüm görmedim ben fâni demden bir safâ

   Târümâr oldum firâktan yârelendim bin defâ

   Bilmedim hâlâ nedendir aşka düşmekten cefâ

   Târümâr oldum firâktan yârelendim bin defâ”

   Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

  3-Gel ferahnâk eyle gönlüm iftiraktan yakma sen. (Ferahnak makâmı) 25171

  “Gel ferahnâk eyle gönlüm iftiraktan yakma sen

   Nar içinden duy şu feryâdım ırak’tan bakma sen

   Yetti cânâ yetti hasret inlerim Mecnun gibi

   Nar içinden duy şu feryâdım ırak’tan bakma sen”

   Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

  4-Hasret yine hasret nice yıllarca bu halim. (Hisârek makamı) 25172

  “Hasret yine hasret nice yıllarca bu hâlim

   Nâşâd ediyor dîl-i perîşânımı zâlim

   Şâd eylecek varmı acep fânide heyhat

   Hep gölge imiş sevgililer gitti mecâlim”

   mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

  5-Kararan akşamı seyret şu gönül lânemi gör. (Evcârâ makamı) 25173

  “Kararan akşamı seyret şu gönül lânemi gör

   Kanatıp rûhumu firkatle virân hânemi gör

   Edemem amma şikâyet severim aşka düşüp

   Ona kısmet diyerek bak nice kâşânemi gör”

   Feilâtün feilâtün feilâtün feilün

  6-Gördükçe hatırlar da yaşar hüznü derinden.(Hicaz-Rûmî makâmı) 25174

  “Gördükçe hatırlar da yaşar hüznü derinden

   Ağlar şu gönül yaşları saklar kederinden

   Dönmez ki gidenler nicedir mutlu yerinden

   Ağlar şu gönül yaşları saklar kederinden”

  Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

  ALİ ÖZDOĞAN KİMDİR?

  1962 Yılında Trabzon’da doğdu. 1986 yılında Trabzon KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

  Uzun yıllar farklı il ve sektörlerde ticaretle meşgul oldu.

  Küçük yaşlarda başladığı Edebiyat, Klasik Türk Musikisi ve Tasavvuf Musikisi ile ilgili çalışmaları halen devam ediyor.

  Daha çok aruz ölçüsü kullanarak rubai tarzı şiirler kaleme aldı. Şiirleri birçok gazete ve internet sitesinde yayımlandı.

  Pek çok şiiri ülkemizin önemli bestekarlarından Necmettin Erbakan Üniversitesi emekli öğretim üyesi Ahmet Şahin Ak, TRT program yapımcısı ve tasavvuf musikisi koro şefi Hüseyin İpek, Kayseri Kent korosu şefi Dr. Mustafa Uyan ve Salih Uyan tarafından bestelenmiştir.

  Yayınlanmış şiir kitapları şunlardır: Rubailer 1, Dilfigar, Tefekkür Çiseleri, Gönül İkliminde Damlalar.

  Halen basım aşamasında 10 kitabı bulunan Ali Özdoğan evli ve 4 çocuk babasıdır.

  image_print

  HABERLER