ŞAİR ŞEYRANİ’DEN AZARBAYCAN ŞİİRİ

CAN AZERBAYCAN

Azerbaycan, yüce dağlar başısın,

Şehriyar’ın gözlerinin yaşısın.

Karabağ’ın otuz yıllık düşüsün,

Gör, al Karabağ’ı Can Azerbaycan.

***

“Kahraman evladın şanlı vatanı,”

Rahat uyut Hocalı’da yatanı.

Kubatlı’da, Lâçin’deki sırtlanı,

Vur, al Karabağ’ı Can Azerbaycan.

***

Karabağ’a azatlığı getirsen,

Ağdam’daki esareti bitirsen.

Fuzuli’nin kederini götürsen,

Sor, al Karabağ’ı Can Azerbaycan.

***

Hudeferin köprüsünü paklayıp,

Cebrail’de eşkıyayı haklayıp,

Kelbeçer’i kucağında saklayıp,

Sar, al Karabağ’ı Can Azerbaycan.

***

Onca yıldır esaretin hak değil,

Zengihan’a ahde vefa çok değil.

Aliyev’in, Elçibey’in yok değil,

Ver, al Karabağ’ı Can Azerbaycan.

***

Hazar gölü dalgalanmaz küskündür,

Aras nehri durgun akar, suskundur.

Genceli’m de vatanına düşkündür,

Sür, al Karabağ’ı Can Azerbaycan.

***

Nahçivan’ım şimşeklerin çakmasın,

Terter’imin gözyaşları akmasın.

Düşman bize yan göz ile bakmasın,

Dur, al Karabağ’ı Can Azerbaycan.

***

Dünya (!) seyrediyor sinsi vaziyet,

Malum şöhretiyle bildik meziyet.

Yere girsin mazlumlara eziyet,

Var, al Karabağ’ı Can Azerbaycan.

***

İki devlet bir milletin yüreği,

Daim olsun, bükülmesin bileği.

Laf anlamaz Şeyrani’nin dileği,

Gir, al Karabağ’ı Can Azerbaycan.

(Şeyrani) Adem OĞUZ Ankara, 20 Ekim 2020