TARİHİ KONAK VE YAPILAR İÇİN ONARIM YARDIMI ALMAK İSTEYENLER… - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

13 Nisan 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

TARİHİ KONAK VE YAPILAR İÇİN ONARIM YARDIMI ALMAK İSTEYENLER…

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2020 - 22:21

Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 - 22:21

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunun 12. Maddesi uyarınca 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde tarihi kültürel ve mimari değerlerimizin restore edilerek korunması geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması Kültür Ve Turizm Bakanlığının en önemli çalışmaları arasında yer almaktadır.

Gümüşhane İli sınırları içerisindeki özel hukuka tabii gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan sivil mimarlık örneği, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarım projesi ile uygulama projesi için maddi yardımlar her yıl bakanlıkça yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 mali yılı bütçesinden proje ve uygulama yardımından yararlanmak isteyen mülk sahiplerinin proje yardımları ve uygulama yardımları için en geç 02.10.2010 tarihine kadar İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

KAYNAK: GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ – 13.04.2020

image_print

HABERLER