Tefekkür-i İlahi / Bukelamun kısa sürede nasıl renk değiştiriyor - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

24 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Tefekkür-i İlahi / Bukelamun kısa sürede nasıl renk değiştiriyor

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 - 12:43

Son Güncelleme: 19 Kasım 2020 - 12:50

BUKELAMUN’UN KISA SÜRE İÇİNDE RENK DEĞİŞTİRME GÖRÜNTÜLERİ

Okul okumamış, şuuru olmayan, boya nedir bilmeyen, renk nedir bilmeyen bir canlı bu kadar mükemmel renk değiştirme işini, bu kadar kısa zamanda nasıl başarıyor?

Şuursuz, ilimsiz bir canlı üstünde şuurlu bir fiil varsa demekki o fiili yapan başkasıdır.

Bukelamun’un renk değiştirme işi de kudreti sonsuz yaratıcı Allah (c.c.)’ ın Bukelamun’a verdiği bir silah, bir yaratılış kodlamasıdır. Allah’ın izni ile bu olaylar olurken bukelamun’un bunların hiçbirinden haberi bile yok.

Bize sadece “Allahuekber” demek düşüyor.

KONU İLE İLGİLİ RİSALE-İ NUR’DAN BİR NOT

MEKTUBAT / 20. MEKTUP / ALTINCI KELİME’DEN

“Herbir milletin, herbir taifenin elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı, silâhları ayrı, müddet-i askeriyeleri ayrı olduğu halde, bir Kumandan-ı Âzam, hadsiz kudret ve hikmetiyle ve nihayetsiz ilim ve iradesiyle, bitmez rahmetiyle, tükenmez hazinesiyle, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, karıştırmayarak, geciktirmeyerek, ayrı ayrı bütün o üç yüz binden ziyade milletleri ve taifeleri kemâl-i intizamla, tamam-ı mizanla, vakti vaktine, ayrı ayrı erzaklarını, ayrı ayrı elbiselerini, ayrı ayrı silâhlarını vererek, ayrı ayrı talimat yaptırarak, ayrı ayrı terhisat ettiğini, gözü bulunan, bilmüşahede görür ve kalbi bulunan, biaynelyakîn tasdik eder. İşte, hiç mümkün müdür ki, şu ihyâ ve idareye ve şu terbiye ve iaşeye, o orduyu bütün şuûnâtıyla ihata eden bir ilm-i muhîtin ve o orduyu bütün levazımatıyla idare eden bir kudret-i mutlakanın sahibinden başkası karışabilsin, müdahale edebilsin, onda hissesi olsun? Yüz binler defa hâşâ!”

image_print

HABERLER